År 2022 är året då organisationer världen över ser över sina arbetsplatsstrategier för det postpandemiska arbetslivet. För att vara en attraktiv arbetsgivare vill jag argumentera för att den digitala arbetsplatsen behöver vara ett prioriterat strategiskt område då den omfamnar hur medarbetare samarbetar, kommunicerar, hanterar information, processer, innovation och lärande samt skapar värde för kund. Under alla dessa år som jag och mina grymma kollegor på Diwo har hjälpt organisationer att brygga gapet mellan möjligheter med modern teknik och ”business performance” så har vi sprungit på en mängd insikter och lärdomar. Idag vill jag därför bjuda på listan ”De 10 synderna inom den digitala arbetsplatsen” – De 10 sakerna som allt för ofta saknas, och som hindrar organisationer från att nå sin fulla potential och förbli en modern och hållbar arbetsplats i den digitala eran…

 

1. Det saknas strategisk mobilisering

Allt för ofta lanseras en mängd digitala verktyg och applikationer utan strategisk mobilisering. Ledningen engagerar sig inte tillräckligt utan uttrycker ”det där är ett IT-projekt”. Organisationer i framkant förstår vikten av strategisk mobilisering av den digitala arbetsplatsen där IT, HR, Kommunikation och Facility Management verkar för att tillsammans möjliggöra en värdeskapande medarbetarupplevelse och en digital arbetsplats som håller för idag, imorgon och för framtiden.

2. Det finns ingen samsyn om definitionen av ”den digitala arbetsplatsen”

Det är häpnadsväckande hur många organisationer som fortfarande saknar en gemensam definition av den digitala arbetsplatsen. En definition som tydliggör vad som ska möjliggöras och vilka avgränsningar som finns. Att samlas runt en gemensam definition gör den enklare för alla inblandade att förstå hur de bäst kan bidra. En tankeställare; Finns det ens något som heter ”strategi för den digitala arbetsplatsen?” – handlar det inte blott om arbetsplatsstrategier i en digital värld?

3. Det saknas ett gemensamt ”sence of urgency”

Det är oerhört svårt att skapa mobiliseringskraft inom den digitala arbetsplatsen om det inte finns bränsle i form av sjukdomsinsikt som baseras på fakta. Vilka är era största tidstjuvar och utmaningar inom den digitala arbetsplatsen? Förmodligen är det inte samma för olika typer av arbetare. Genom att backa från lösningen ta pulsen på er digitala arbetsplatsen skapas bättre förutsättningar för att få med sig människor och att prioritera rätt förändringsinitiativ. PS: Tipsar om att köra Diwo Index om ni inte redan gjort det.

4. Det saknas en styrande målbild för den digitala arbetsplatsen

Om ni inte vet vilket berg ni ska bestiga, hur ska ni då veta vilken som är den smartaste vägen upp? En bra målbild kan sammanfattas på en sida och beskriver tydligt riktningen för den digitala arbetsplatsen, inkluderande effektområden och strategisk harmonisering. PS: Det är klart mycket enklare att samlas runt en förankrad målbild om det finns samsyn gällande dagens utmaningar. En målbild på papper betyder ingenting. Det är den emotionella kopplingen till målbilden som är avgörande.

5. Det finns ingen roadmap eller programstyrning av prioriterade initiativ

Att ligga i framkant inom den digitala arbetsplatsen handlar om att ha förmågan att driva ett programägarskap och strategisk styrning av initiativ kopplade till en gemensam roadmoap till den önskade riktningen. Allt för ofta genomförs digitaliseringsinitiativ inom silos i verksamheten där olika avdelningar lanserar digitala verktyg och applikationer utan central koordinering.

6. Nya system lanseras, men äldre system avvecklas inte

Det senaste åren har en mängd nya system och digitala verktyg lanserats inom organisationer. Trots möjligheter att jobba smartare med modern teknik så är allt för många fast i förlegade arbetssätt. Resultatet är att medarbetare överväldigas av information och notiser från en mängd olika system. Organisationer i framkant förstår att det inte är ”ytterligare ett system” som människor längtar efter. Organisationer i framkant förstå också att vi behöver avveckla system och förlegade arbetssätt.

7. Det saknas eldsjälar och champions som får kraften att komma inifrån

Ett av de kanske mest framgångsrika initiativen hos organisationer i framkant har varit att upprätta champions- eller ambassadörsprogram där ett nätverk av medarbetare tillsammans skapar en kraft inifrån för att inspirera, stötta och hjälpa verksamheten att jobba smartare i den digitala arbetsplatsen.

8. Ledarna får inget stöd i att leda i den digitala arbetsmiljön och i kollaborativa nätverk

Ledarnas lägsta beteenden utgör grunden för kulturen i den digitala arbetsmiljön. Allt för många chefer och ledare uttrycker en önskan av att få stöd för att höja sin digitala kompetens och förmåga att leda i det nya digitala arbetslivet. Organisationer i framkant investerar i ett hållbart ledarskap som tar distansarbete och digital kompetens i beaktning.

9. Ett passivt medarbetarskap avseenden digitala beteenden

Den digitala arbetsplatsen handlar om så mycket mer än bara teknik. Allt för många organisationer saknar samsyn gällande värdeskapande digitala beteenden vilket resulterar i en frustrerande förvirring för medarbetare. När förväntas vi använda vilket digitalt verktyg/kanal? Vad finns det för gemensamma digitala spelregler för kommunikation, filhantering och möten?

10. En överväldigande del av budgeten läggs på den fysiska arbetsplatsen

Trots att informationsarbetare spenderar över 80 procent av sin arbetsdag i den digitala arbetsmiljön och allt fler jobbar merparten av sin arbetstid på distans så har inte fördelningen av budget inom arbetsplatsen förändrats. Organisationer i framkant förstår att den digitala arbetsmiljön behöver betraktas med samma kärlek som den fysiska arbetsmiljön då den har en fundamental påverkan på människors prestation och välmående. Se därför till att avsätta budget och investera i den digitala arbetsplatsen för att vara hållbara.

Behöver ni mer inspiration? Då tipsar jag er om detta webinar på temat ”5 nycklar för att lyckas med strategin för den digitala arbetsplatsen” som jag och Edward Ringborg kommer att köra kl 11.30 den 2 november. Klicka här för kostnadfri anmälan

Behöver ni hjälp att lyckas med er digitala arbetsplats? Välkommen att kontakta oss på Diwo så tar vi en dialog!

/Gustav Molnar