Välkommen till vår blogg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

2 + 9 =

Diwo tillämpar generativ AI för att analysera den digitala arbetsplatsen

Diwo tillämpar generativ AI för att analysera den digitala arbetsplatsen

Diwo använder sig nu av generativ AI för att analysera medarbetares perception av den digitala arbetsmiljön med deras pulsmätningsverktyg ”Diwo Index”. Med över 100 000 människors data från olika organisationer har Diwo etablerat sig som ledande inom kartläggning av den digitala mognadsgraden i Norden.

Diwo levererar kommunikationsplattform till Vestum-koncernen

Diwo levererar kommunikationsplattform till Vestum-koncernen

Diwo har levererat en kommunikationsplattform i Microsoft 365 till Vestum-koncernen i syfte att möjliggöra lärande, kultur/tillhörighet och öka den operationella effektiviteten. Lösningen bygger på Microsoft 365, SharePoint Online och Yammer. Mattias Wase, CIO på Vestum, berättar om resan och samarbetet med Diwo.

Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

13 + 14 =

Privacy Policy
Worklife Group