Microsoft 365 Copilot är äntligen här! 

Den 1:a november släpptes Copilot för Microsoft 365, den digitala assistenten för Office, Windows och andra Microsoftapplikationer (2024 blir den även tillgänglig på svenska). Man kan bara konstatera att drygt ett år efter ChatGPTs lansering har mycket hänt. Generativ AI har blivit ett modeord och vi har sett många Chatbotar lanseras under året, Bing Chat Enterprise, Googles Bard, Chatsonic, Jasper för att nämna några.  

Vi har under årens lopp vant oss vid att AI funnits integrerat i våra digitala plattformar, från förslag på säljinitiativ i CRM-system, designfunktioner i PowerPoint till rekommendationer på låtlistor i Spotify. Med generativ AI öppnas nu för första gången möjligheten att få en konversationspartner som du kan bolla idéer med, få förslag på textförbättringar eller rent av få genererade bilder baserat på dina önskemål. M365 Copilot är Microsoft satsning inom området, ett produktivitetsverktyg som ska hjälpa dig att utföra dina uppgifter snabbare och mer effektivt. Som ett exempel kan Copilot summera möten åt dig, skapa uppgiftslistor, hjälpa dig generera snygga presentationer eller skriva utkast på texter. Copilot kan bli din bästa kollega, assistent eller ditt bollplank.                                                                                                            

Som alltid när det gäller ny teknik behöver man som organisation förbereda sig för att få ut den riktiga kraften, och detsamma gäller för generativ AI i allra högsta grad.  

Förbereda sin strategi 
Att förbereda sin strategi är avgörande i den nuvarande tekniska eran. Det är viktgt att få med AI i den strategiska dialogen, eftersom den kommer att ha en djupgående inverkan på affärsvärlden. Man måste ställa sig frågan: Hur kommer landskapet att förändras med AI:s framsteg, och vad innebär det för hur vi måste anpassa vår affär? Inte bara det, men AI kommer också att drastiskt ändra vårt sätt att jobba. Det är av yttersta vikt att ledarna på högsta nivå på bolagen inser detta och agerar snabbt. De måste öppna ögonen för AI:s potential och integrera den i sina strategiska planer omedelbart. Men det är också klokt att närma sig detta på ett genomtänkt sätt. Börja i en liten skala genom att välja ett specifikt område eller scenario för att testa AI:s kapaciteter och förstå dess inverkan på verksamheten. 

Förbereda sin data
Att förbereda sin organisations data är en central del av en modern företagsstrategi. Det första steget är att städa er data. Som man ofta säger: ”Skräp in, skräp ut”. Det är viktigt att endast behålla relevant och kvalitativ data. Därefter behöver man synliggöra datan. Detta kan innebära att migrera den information som tidigare ”gömt” sig på filservrar, i 1:1 chattar, på OneDrive och liknande tjänster. Ett viktigt steg i detta arbete är att klassificera datan, sätta relevanta etiketter och säkerställa att rättigheter är korrekt satta. Detta säkerställer att endast behöriga personer har tillgång till specifik information. Slutligen måste man alltid ha ett öga på säkerheten för all data som delas inom organisationen, för att skydda såväl företagets som kundernas integritet. 

Förbereda sina medarbetare
För att framgångsrikt förbereda sina medarbetare för den digitala framtidens utmaningar krävs en tydlig strategi och förståelse för ny teknik. Ett kritiskt område att fokusera på är organisationens förhållningssätt till AI. Det är viktigt att klargöra vilka regler och riktlinjer som finns inom organisationen när det gäller AI-teknologi. Vidare behöver medarbetarna utbildas i nya verktyg, till exempel hur Microsoft Copilot fungerar. Det är inte bara viktigt att förstå hur man använder prompten, utan även vad man kan prompta och hur man gör det på bästa möjliga sätt. För att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen måste organisationer sätta nya arbetssätt, införa moderna rutiner och främja en kultur av kontinuerligt lärande. Slutligen kan identifiering av ambassadörer inom organisationen vara avgörande. Dessa individer kan hjälpa till att sprida information och inspiration till andra, vilket säkerställer att hela teamet är välutrustat för att möta framtidens tekniska utmaningar. 

Vi på Diwo kan hjälpa er att förbereda er på den digitala resan inom generativ AI och främst inom Microsoft Copilot. Tveka inte att kontakt oss.