Dags att säga hej då till filservern?

Vi hjälper er att lyckas med Dokumenthantering

Vi har hjälp många organisationer med att arbeta effektivare med informations- och dokumentprocesser i Office 365. Välkommen att ta kontakt så berättar vi mer om hur vi arbetar. 

Jobba smartare med dokument

Få kontroll på dokumentens livscykel

Vi hjälper er effektivisera era informations- och dokumentprocesser så att ni kan jobba smartare tillsammans. Våra seniora konsulter hjälper er att kartlägga och identifiera tidskrävande dokumentprocesser för att förenkla och automatisera dess livscykel. Ett urval av de frågor och områden som berörs är:

 

  • Dokumenttyper, styrande dokument och mallar
  • Metadata och terminologi
  • Gemensamma strukturer och smarta vyer
  • Informationsklassning och skydd
  • Behörigheter och åtkomst
  • Automatiserade arbetsflöden

Övergripande metodik

Hur vi säkerställer en framgångsrik flytt från filserver till Teams- och SharePoint

T

1. Befintligt dokumentstöd

2. Processer & livscykelstöd

3. Anpassa Teams / SharePoint

4. Städa och migrera innehåll

5. Kunskap & beteenden

r

6. Säg hej då till filservern

Psst… Vi kan även hjälpa er med ”det där mjuka”

Digitala riktlinjer - scenariomatris

Allt för många människor upplever en förvirring gällande när de ska använda vilket verktyg för att samarbeta och kommunicera. Vi hjälper er att införa tydlighet och sammaställer en matris utifrån scenarios. 

I

Spelregler och arbetssätt

På det fysiska kontoret finns det gott om goda vanor, men hur ser det ut med beteenden på det digitala kontoret? Vi hjälper er att enas om gemensamma spelregler för digitala beteenden och arbetssätt.

Ambassadörsprogram

För att lyckas med en bestående förändringsresa är vi övertygade om att kraften måste komma inifrån. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för ett engagerande och utforskande ambassadörsprogram.

Digitalt ledarskap

En av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är att chefer och ledare inte föregår med goda exempel. Vi hjälper er att skapa tydliga förväntningar på ledarskapet och coachar under resan.

Utbildning och onboarding

Kunskap och förståelse för verktygen i Office 365 är kritiskt. För att säkerställa en framgångsrik förändring utbildar vi både i verktygen samt i goda beteenden och sår ett frö om vikten av det ständiga lärandet. 

Kommunikationsplan

Att förändra beteenden och arbetssätt kräver en tät kommunikation. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för en god kommunikation genom att tillsammans ta fram en tydlig kommunikationsplan för resan.

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt


Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

1 + 5 =

Privacy Policy
Worklife Group