Data Management

Hur mäter ni den digitala medarbetarupplevelsen?

Hur mäter man något som i många fall är subjektivt, som den digitala medarbetarupplevelsen? Dessa frågor upptar fokus från ett ökat antal organisationer idag då arbetsplatsen övergår från att bara vara en fysisk plats till att även omfatta det digitala rummet.

Enligt Forrester Employee Experience Index representeras 30 % av en anställds totala erfarenhet av teknik. Det betyder att en förbättring av den digitala medarbetarupplevelsen (DEX) kan påverka medarbetarnas engagemang och produktivitet avsevärt.

Dagens kontorsanställda spenderar i genomsnitt 81 % av sin tid på att interagera med en digital enhet (enligt Diwo Index) vilket innebär att styrning och uppföljning av de anställdas upplevelse är viktigare än någonsin om du vill uppnå följande affärsvärde:

 

  • Säkerställa kvalité och tillförlitlighet på er data, vilket möjliggör korrekta och snabba beslut baserade på tillförlitlig information.
  • Uppfyllnad av lagkrav och policyer för dataskydd, vilket minskar risken för böter och skador på varumärket.
  • Effektivt hantera data och på så sätt dra nytta av analys och Big Data, vilket leder till nya insikter och innovationer som kan ge konkurrensfördelar.
  • Förbättrade kundrelationer genom en mer personlig och effektiv service.

För att få en helhetsbild av medarbetarupplevelsen krävs det att man samlar in både subjektiv och objektiv data. Objektiv data kan vara statistik på hur applikationer eller hårdvara används, medan subjektiv data oftast fås genom medarbetarenkäter, intervjuer eller fokusgruppsamtal.

För att hjälpa våra kunder att samla in data på ett strukturerat sätt så erbjuder vi Diwo Index som ett komplement till andra datakällor.

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt


Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

1 + 1 =

Privacy Policy
Worklife Group