Online

Diwo webinars

Kreativa digitala möten
i Microsoft Teams

Sofia Edholm

Torsdag 11 februari 2021

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Webinars 2021

Feb 11

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt event

Kreativa digitala möten i Microsoft Teams

Sofia Edholm 

Under detta webinar kommer Sofia Edholm, expert på Microsoft Teams, att dela med sig av praktiska tips och exempel på hur du och dina medarbetare kan ha kreativa digitala möten med Microsoft Teams som möjliggörare. 

Feb 17

8.15 – 9.00

Kostnadsfritt event

Hållbart distansarbete med fokus på välmående, motivation och produktivitet

Gustav Molnar

Som människor behöver vi begrunda både dom utmaningar och möjligheter som finns vid distansarbete. Under detta webinar bjuder Gustav Molnar på en mängd forskningsbaserade tips och lärdomar för att bidra till ökat välmående, motivation och produktivitet med hemmet som arbetsplats.

Mar 11

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt event

Strategi och styrning av den digitala arbetsplatsen

Edward Ringborg & Gustav Molnar

Den digitala arbetsplatsen bör betraktas som den virtuella motsvarigheten till den fysiska. Men hur gör organisationer i framkant för att mobilisera en strategi som möjliggör effektiv samverkan? Under detta webinar lyfter vi fram lärdomar och inspiration på temat strategi och styrning av den digitala arbetsplatsen. 

– Vem bör äga strategin för den digitala arbetsplatsen?
– Vilken roll har HR, IT och kommunikation?
– Vad innefattar en strategi?
– Vad gör organisationer i framkant annorlunda?

Mar 18

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt event

Intranätets roll i den moderna arbetsplatsen

Niklas Velander & Gustav Molnar

De senaste åren har en mängd nya digitala verktyg introducerats på arbetsplatserna, vilket har påverkat upplevelsen av den digitala arbetsmiljön och våra arbetssätt kopplade till kommunikation och samverkan. Under detta webinar lyfter vi frågan om intranätets roll i den moderna digitala arbetsplatsen och lyfter fram goda exempel och mängder med tips från organisationer i framkant. Ett urval av de frågorna som lyfts är: 

– Vad innebär ett framgångsrikt intranät?
– Vilken roll har intrantätet i den digitala arbetsplatsen?
– Hur bör ägarskapet för intranätet se ut?
– Kan man ha intranätet i Microsoft Teams?
– Vilka vinster finns med en enhetlig plattform för samarbete och kommunikation

TA DEL AV VÅRA INSPELADE WEBINARS

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Digitala spelregler och arbetssätt

Att lyckas med intranät i Office 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

How to work smarter with Microsoft Teams

Resan från filservern till Microsoft 365