Online

Diwo webinars

Konsten att möjliggöra innovation i den nya arbetslivet

Linnéa Stark & Gustav Molnar

Torsdag 26 augusti kl 8.15 – 9.00

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Webinars 2021

Aug 26

8.15 – 9.00

Kostnadsfritt event

Konsten att möjliggöra innovation i den hybrida arbetsmiljön

Linnéa Stark & Gustav Molnar

Vi lever i en allt mer komplex och föränderlig värld där organisationers innovationsförmåga har blivit en allt viktigare konkurrensfördel. Hur gör organisationer i framkant för att skapa förutsättningar till kreativitet och innovation? Vilka nycklar är viktiga att ta i beaktning vid inredning av det fysiska kontoret? Hur kan vi skapa förutsättningar för kreativitet, nyfikenhet och innovation i den digitala arbetsmiljön där medarbetarna i allt högre utsträckning arbetar på distans? Under detta webinar kommer inredaren Linnea Stark och den digitala strategen Gustav Molnar att dela med sig av lärdomar och forskningsbaserade tips på hur organisationer kan möjliggöra innovation i det hybrida arbetslivet.

Sep 08

8.15 – 9.00

Kostnadsfritt event

Jaget och Laget i Microsoft Teams

Sofia Edholm & Gustav Molnar

Hur skapar vi en framgångsrik samarbetskultur i Microsoft Teams? Vad är personligt ansvar? Vad är gruppens ansvar? Vad är organisationens ansvar för att skapa hållbara arbetssätt? I det här webinaret ger vi handfasta tips på vad du kan göra som individ, grupp och organisation för det bästa samarbetet i Microsoft Teams.

Strategi & Styrning av den digitala arbetsplatsen

Konsten att samla kraften åt en gemensam riktning

– Med en engagerande målbild och en roadmap med handlingskraftiga initiativ

Den digitala arbetsplatsen bör betraktas som den virtuella motsvarigheten till den fysiska. Men hur gör organisationer i framkant för att mobilisera en strategi som möjliggör effektiv samverkan? Under detta webinar lyfter vi fram lärdomar och inspiration på temat strategi och styrning av den digitala arbetsplatsen. 

– Vem bör äga strategin för den digitala arbetsplatsen?
– Vilken roll har HR, IT och kommunikation?
– Vad innefattar en strategi?
– Vad gör organisationer i framkant annorlunda?

Strukturerad dokumenthantering i Teams

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Digitala spelregler och arbetssätt

Att lyckas med intranät i Office 365

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

How to work smarter with Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Resan från filservern till Microsoft 365

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats