Online

EVENTS & WEBINARS

Readiness for Ai

Mathias Belevid & Edward Ringborg

Webinar – Fredag 8 mars kl. 12.00 – 12.45

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

DIWO EVENTS 2024

8 mars

12:00 – 12:45

Webinar / Kostnadsfritt

Readiness for AI

Året 2023 var sannerligen AI:s år, med den generativa AI-tjänsternas intåg i vår vardag som ett resultat av lanseringar som ChatGPT och DALL-E. Detta följdes av att många stora teknikbolag har introducerat sina egna varianter av digitala assistenter; Microsofts olika versioner av Copilot, Googles BARD, Amazons Q, osv.  

Många diskuterar flitigt hur detta kommer påverka vårt arbetsliv och vilka förändrade arbetssätt som detta kommer leda till både på individ-, organisation- och samhällsnivå.  

Vi kommer under detta webinar fokusera på utmaningarna och möjligheterna som medarbetarna och organisationerna står inför. Vad man kan göra för att förbereda sig själv och sin organisation. 

Mathias Belevid
Lösningsarkitekt och Microsoft 365 Expert

Edward Ringborg
CEO och Digital strateg

15 mars

12:00 – 12:45

Webinar / Kostnadsfritt

Säkerhet i M365

Att IT-säkerhet är viktigt håller alla onekligen med om. Vi har sett att konsekvenserna av hackerattacker, läckta konton och tillgång till känslig information kan leda till stora ekonomiska förluster och ökad stress för medarbetarna.  

I detta webinar kommer vi tipsa om några saker som du som har Microsoft 365 plattformen kan göra för att skydda dig och din organisation. Hoppas vi ses!

Patric Philipsson
Microsoft 365 Säkerhetsexpert

Mathias Belevid
Lösningsarkitekt och Microsoft 365 Expert

12 april

12:00 – 12:45

Webinar / Kostnadsfritt

Mätning och strategi för digital arbetsplats

Under detta webinar kommer vi att diskutera vikten av att sätta en övergripande strategi för den digitala arbetsplatsen samt presentera Diwos beprövade metodik för att planera och genomföra den. En viktig komponent till en lyckad strategi är mätning, uppföljning och effekthemtagning och förutom att presentera vår medarbetarenkät Diwo Index, som kan ge en jämförelse mot andra organisationer kommer vi också diskutera hur man kan få både subjektiva och objektiva datapunkter från organisationen för att ständigt förbättra medarbetarnas digitala upplevelse.  

Välkommen att lyssna in på detta webinar och få tips och rekommendationer hur din organisation kan sätta en gedigen strategi samt hur man mäter effekthemtagningarna från de olika aktiviteterna som genomförs.  

Johan Dahlin
Digital strateg

Niklas Velander
Digital strateg och teknisk projektledare

Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

15 + 7 =

Privacy Policy
Worklife Group