Online

Diwo webinars

Vad utmärker högpresterande team i den digitala arbetsmiljön?

Gustav Molnar

10 juni kl 8.15

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Webinars 2021

Jun 10

8.15 – 9.00

Kostnadsfritt event

Vad utmärker högpresterande team i den digitala arbetsmiljön? 

Gustav Molnar

Vi lever i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. För att ligga i framkant krävs samarbete och förmågan att anpassa sig till nya förhållanden. Hur kommer det sig att vissa organisationer, och vissa grupper, har lyckats så mycket bättre än andra, när det kommer till att anamma nya arbetssätt, upprätthålla kultur och jobba smartare tillsammans i en tid då vi arbetar på distans? Vad säger forskningen om högpresterande team och hur kan vi som ledare dra nytta av lärdomarna?

Under detta webinar kommer Gustav Molnar att bjuda på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra konsten att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld och skapa förutsättningar för högpresterande team med fokus på välmående, samarbete och produktivitet.

Strategi & Styrning av den digitala arbetsplatsen

Konsten att samla kraften åt en gemensam riktning

– Med en engagerande målbild och en roadmap med handlingskraftiga initiativ

Den digitala arbetsplatsen bör betraktas som den virtuella motsvarigheten till den fysiska. Men hur gör organisationer i framkant för att mobilisera en strategi som möjliggör effektiv samverkan? Under detta webinar lyfter vi fram lärdomar och inspiration på temat strategi och styrning av den digitala arbetsplatsen. 

– Vem bör äga strategin för den digitala arbetsplatsen?
– Vilken roll har HR, IT och kommunikation?
– Vad innefattar en strategi?
– Vad gör organisationer i framkant annorlunda?

Strukturerad dokumenthantering i Teams

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Digitala spelregler och arbetssätt

Att lyckas med intranät i Office 365

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

How to work smarter with Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Resan från filservern till Microsoft 365

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats