Online

Diwo webinars

Självledarskap i en digital arbetsmiljö

29 okt kl 08.00 – 08.45

Gustav Molnar & Carl-Johan Engberg

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Webinars 2020

Okt 29

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Självledarskap i en digital arbetsmiljö

För att möjliggöra värdeskapande förändringsresor krävs en framåtlutad och utforskande kultur med ett medarbetarskap som tar ansvar för det ständiga lärandet. Allt fler organisationer inser att självledarskap är en av de viktigaste nycklarna för skapa organisationer som kan nå sin fulla potential. I detta webinar lyfter vi fram varför självledarskap är viktigt, vad det innebär, vilka utmaningar som finns och delar tips och erfarenheter från organsiationer i framkant. 

Nov 12

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Framtidens arbetsplats – Debatt utifrån 5 strategiska perspektiv

Under detta webinar kommer vi tillsammans med en panel av experter debatera om “framtidens arbetsplats” utifrån 5 olika perspektiv. 
1. Vad utmärker gott ledarskap i det digitala arbetslivet?
2. Hur kan organisationsstrukturen säkerställa att vi når vår fulla potential?
3. Hur betraktar vi den digitala arbetsmiljön?
4. Vilken roll har det fysiska kontoret framöver?
5. Har vi ett medarbetarskap kantat av självledarskap?

Nov 19

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Konsten att skapa ordning och reda i Teams när ni har lanserat Microsoft Teams utan kontroll

Har ni lanserat Microsoft Teams utan kontroll? Finns det kanske tusentals skapade Teams utan tydliga syften som är svåra att söka och hitta? Under detta webinar kommer vi att dela våra tips- koncept och erfarenheter för hur ni kan skapa ordning och reda i Microsoft Teams samtidigt som ni förenklar den digitala vardagen för era medarbetare. 

Nov 26

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Hur mår Sveriges arbetsplatser?
– Insikter från det digitala arbetslivet

Vi har under året samlat in data och insikter inom den digitala arbetsplatsen från en mängd olika organisationer inom både offentlig och privat sektor i olika branscher. Under detta webinar kommer vi att presentera våra insikter från Diwo Index (Digital Workplace Performance Index) i syfte att skänka ljus på förbättringsområden inom den digitala arbetsplatsen. Vilka är de största tidstjuvarna? Hur fungerar distansarbetet? Hur mycket skärmtid har vi? etc. Diwo Index är nordens ledande pulsmätning och benchmark inom digital arbetsplats. 

TA DEL AV VÅRA INSPELADE WEBINARS

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Digitala spelregler och arbetssätt

Resan från filservern till Microsoft 365

Att lyckas med intranät i Office 365

Ordning och reda i Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

How to work smarter with Microsoft Teams