Online

Diwo webinars

ÅTERKOMSTEN TILL KONTORET
Mirja Båtsman, Dan Odehammar, Olle Fagerstedt

Torsdag 28 oktober kl 08.15 – 09.00

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Webinars 2021

Okt 28

08.15 – 09.00

Kostnadsfritt event

Återkomsten till kontoret

Mirja Båtsman, Dan Odehammar, Gustav Molnar, Olle Fagerstedt

Vad händer när vi öppnar upp kontoren igen? Kommer allt bli som förr, dvs. innan pandemin bröt ut? Eller kommer arbetslivet ha förändrats? Finns det ens någonting som heter ”det nya normala”? Vad finns det för olika strategier kopplat till det hybrida arbetslivet och hur gör organisationer i framkant för att bibehålla lojalitet och attraktionskraft? Välkommen till ett webinar på temat ”återkomsten till kontoret” där vi lyfter fram följande frågor: 

– Vilka övergripande strategier finns för återkomsten till kontoret?

– Vad säger studierna om framtidens arbetsplats?

– Vilka fallgropar finns vid återkomsten?

– Vad innebär ett ansvarsfullt medarbetarskap?

– Hur möjliggörs det hybrida arbetslivet? 

Nov 09

08.15 – 09.00

Kostnadsfritt event

Intranätet flyttar in i Microsoft Teams!

Gustav Molnar & Dan Odehammar

Microsoft har lanserat en mängd spännande uppdateringar för att möjliggöra för ett intelligent och modernt intranät i Microsoft 365. Med ”Viva Connections” ges nu möjligheten att sy ihop medarbetarupplevelsen genom att ge direkt åtkomst till organisationens intranät i via Microsoft Teams. Under detta webinar delar vi med oss av goda exempel för att lyckas med intranät i Microsoft 365 med SharePoint och Teams som möjliggörare. 

Diwo Webinars

Ta del av inspelade webinars från Diwo

Strategi & Styrning av den digitala arbetsplatsen

Låt dig inspireras av våra inspelade webinars

Välkommen till våra inspelade webinars. Här kan du och dina kollegor hitta inspiration inom allt från strategi, teknik- och förändringsledning. Syftet med dessa webinars är att bidra till att förenkla vardagen för människor i det allt mer digitala arbetslivet. Om du har frågor eller behöver hjälp med den digitala arbetsplatsen, tveka då inte att ta kontakt med oss på Diwo.

Strukturerad dokumenthantering i Teams

Innovation i det nya arbetslivet

Förenkla & Automatisera med Power Automate

Laget och jaget i Microsoft Teams

Att lyckas med intranät i Office 365

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Digitala spelregler och arbetssätt

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

How to work smarter with Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Resan från filservern till Microsoft 365

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats