Online

Diwo webinars

7 NYCKLAR FÖR ATT LYCKAS MED DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN
Gustav Molnar

Torsdag 20 januari kl 8.30 – 9.00

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Webinars 2021

Jan 20

8.30 – 9.00

Kostnadsfritt event

7 Nycklar för att lyckas med den digitala arbetsplatsen
– Med Microsoft 365 som möjliggörare

Gustav Molnar

Under detta webinar delar vi med oss av 7 strategiska nycklar för att lyckas med den digitala arbetplatsen med Microsoft 365 som möjliggörare. Innehållet bygger på erfarenheter från organisationer som ligger i framkant och lyckats stärka förmågan att samarbeta och jobba smartare tillsammans. Varmt välkommen att anmäla dig!

Diwo Webinars

Ta del av inspelade webinars från Diwo

Intranätet flyttar in i Microsoft Teams

Strategi & Styrning av den digitala arbetsplatsen

Strukturerad dokumenthantering i Teams

Innovation i det nya arbetslivet

Förenkla & Automatisera med Power Automate

Laget och jaget i Microsoft Teams

Att lyckas med intranät i Office 365

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Digitala spelregler och arbetssätt

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

How to work smarter with Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Resan från filservern till Microsoft 365

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats