Online

Diwo webinars

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

19 Aug kl 08.00 – 08.30

Gustav Molnar & Carl-Johan Engberg

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Webinars 2020

Aug 19

8.00 – 8.30

Kostnadsfritt webinar

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19 

Covid-19 ledde till ett globalt socialt expriment då miljontals människor gick från att arbeta på fysiska kontor till att jobba hemma. Följden blev att den digitala arbetsmiljön sattes på prov. Hur såg den digitala mognadsgraden egentligen ut? Vilka effekter och utmaningar synliggjordes? Vi har under våren samlat på oss en mängd insikter och lärdomar från en mängd olika organisationer. Under detta webinar kommer vi att dela med oss av våra tips- och lärdomar för att leda en organisation som arbetar på distans. 

Aug 26

8.00 – 8.30

Kostnadsfritt webinar

Smart provisionering av Microsoft Teams

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete men i takt med att antalet Teams och kanaler ökar så har det en en tendens att bli rörigt och förvirrande. Genom att tillämpa Diwo’s koncept för smart provisionering (skapande av nya Teams med en wizzard) kan ni säkerställa ordning och reda med automatiserad taggning, förpopulerade kanal- och mappstrukturer, checklistor och säkerhet. Nyfiken? Välkommen till vårt webinar om ordning och reda i Microsoft Teams.

Sep 02

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Resan från filserver till Microsoft 365

Dokumenthantering är en av de största tidstjuvarna på svenska arbetsplatser. Trots möjligheter att jobba smartare med informationsprocesser i Microsofts verktyg såsom OneDrive, Teams- och SharePoint, så är de flesta organisationer fast i traditionell arbetssätt där filservern dominerar. Under detta webinar delar vi med oss av vår metodik samt våra lärdomar och tips för att lyckas med förändringsresan från filservern till Microsoft 365.

Sep 03

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Den främsta anledningen till att så pass många organisationer är fast i traditionella arbetssätt, där e-post och filservrar fortfarande dominerar, är på grund av avsaknad av ett strukturerat förändringsarbete. Under detta webinar delar vi med oss av vår metodik samt våra lärdomar och tips för att lyckas med ett förändringsarbete som sätter människor, ledarskap och beteenden i förarsätet. 

Sep 10

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Lärdomar – resan från en hierarki till en nätverksorganisation

För att organisationer och människor ska nå sin fulla potential behöver vi förnya vårt mindset på hur vi leder och organiserar oss i en allt mer föränderlig värld. Under 2019 påbörjade Diwo resan till en nätverksorganisation. Under detta webinar kommer vi att dela våra lärdomar och insikter från omställningen till en nätverksorganisation. Diwo har idag ingen ledningsgrupp, istället drivs beslut igenom i medarbetardrivna forum enligt en decentraliserad beslutsprocess. Några av nycklarna som kommer att belysas är vikten av tydlig riktning, gemensamma principer och kunden i fokus. Välkommen till detta webinar om resan från en hierarki till en nätverksorganisation med full transparens.

Sep 16

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Yammer är ett ett socialt nätverk som hjälper organisationer att nätverka, dela kunskap och diskutera idéer som ligger till grund för innovation. I detta webinar går vi igenom lärdomar och insikter från organisationer som ligger i framkant när det kommer till att skapa rörelse och nytta med Yammer som möjliggörare. Hur passar Yammer in som pusselbit tillsammans med Microsoft Teams? Välkommen på detta webinar där vi ger svar på dina frågor om Yammer.