Online

Diwo webinars

Så lyckas ni med den digitala arbetsplatsen för Frontline Workers
Gustav Molnar & Maria Stenfeldt-Ramzell

Torsdag 24 augusti  kl 12.00 – 12.45

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Webinars 2022

Aug 24

12.00 – 12.30

Kostnadsfritt event

Så lyckas ni med den digitala arbetsplatsen för Frontline Workers
Gustav Molnar och Maria Stenfeldt Ramzell

Under detta webinar kommer vi att dyka djupare i hur den digitala arbetsplatsen kan möjliggöras för att möta behov och förväntningar från så kallade ”Frontline workers”, dvs. medarbetare som inte arbetar som kontorsarbetare. Hur skapas inkludering, kommunikation, feedback och engagemang? Varmt välkomna!

Diwo Webinars

Ta del av inspelade webinars från Diwo

Skydda din digitala arbetsplats

Låt dig inspireras av våra inspelade webinars

Välkommen till våra inspelade webinars. Här kan du och dina kollegor hitta inspiration inom allt från strategi, teknik- och förändringsledning. Syftet med dessa webinars är att bidra till att förenkla vardagen för människor i det allt mer digitala arbetslivet. Om du har frågor eller behöver hjälp med den digitala arbetsplatsen, tveka då inte att ta kontakt med oss på Diwo.

7 Nycklar för att lyckas med den digitala arbetsplatsen

Strategi & Styrning av den digitala arbetsplatsen

Strukturerad dokumenthantering i Teams

Intranätet flyttar in i Microsoft Teams

Innovation i det nya arbetslivet

Förenkla & Automatisera med Power Automate

Laget och jaget i Microsoft Teams

Att lyckas med intranät i Office 365

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Digitala spelregler och arbetssätt

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

How to work smarter with Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Resan från filservern till Microsoft 365

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats