Få ut den fulla potentialen av Microsoft 365

Vi hjälper er att förändra beteenden och arbetssätt

genom att tillämpa väl beprövad metodik

Ett urval av våra tjänster…

Digitala riktlinjer - scenariomatris

Allt för många människor upplever en förvirring gällande när de ska använda vilket verktyg för att samarbeta och kommunicera. Vi hjälper er att införa tydlighet och sammaställer en matris utifrån scenarios. 

I

Spelregler och arbetssätt

På det fysiska kontoret finns det gott om goda vanor, men hur ser det ut med beteenden på det digitala kontoret? Vi hjälper er att enas om gemensamma spelregler för digitala beteenden och arbetssätt.

Ambassadörsprogram

För att lyckas med en bestående förändringsresa är vi övertygade om att kraften måste komma inifrån. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för ett engagerande och utforskande ambassadörsprogram.

Digitalt ledarskap

En av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är att chefer och ledare inte föregår med goda exempel. Vi hjälper er att skapa tydliga förväntningar på ledarskapet och coachar under resan.

Utbildning och onboarding

Kunskap och förståelse för verktygen i Office 365 är kritiskt. För att säkerställa en framgångsrik förändring utbildar vi både i verktygen samt i goda beteenden och sår ett frö om vikten av det ständiga lärandet. 

Kommunikationsplan

Att förändra beteenden och arbetssätt kräver en tät kommunikation. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för en god kommunikation genom att tillsammans ta fram en tydlig kommunikationsplan för resan.

Nyfiken på någon av våra workhops eller utbildningar?

Spelregler och arbetssätt i Office 365

Denna workshop hjälper er att ta fram en scenariomatris för när ni ska använda vilket verktyg samt förslag på digitala spelregler och arbetssätt.

Workshop: Mer information

Om workshopen
Denna workshop hjälper er att skapa grunden för gemensamma digitala spelregler, riktlinjer och arbetssätt med Office 365 som möjliggörare. Workshopledaren från Diwo inspirerar med exempel från organisationer i framkant. Därefter samlas input in från deltagarna genom väl beprövad metodik.

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer resultaten från övningarna och levererar ett genomarbetat förslag för gemensamma digitala arbetssätt och spelregler. Resultatet innehåller bland annat:
– När ska vi använda vilket verktyg för vad?
– Vad ska vi tillsammans sluta/börja göra (beteenden)

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande, följt av 1 timme för att presentera resultatet.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för samtliga organistioner som upplever en förvirring runt när medarbetarna förväntas använda vilket verktyg och vilka värdeskapande digitala beteenden som är viktigast att lyfta fram.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en deltagargrupp bestående av 5 till 16 personer som representerar medarbetarstyrkan.

Går denna workshop att köra online?
Ja, workshopen kan genomföras på distans online.

Vad kostar workshopen?
19 500 SEK ex moms. Priset inkluderar förberedelse, genomförande och leverans av resultat.

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Riktlinjer för distansarbete

Att arbeta på distans blir allt vanligare. Denna workshop hjälper er att ta fram en policy för framgångsrikt distansarbete.

Workshop: Mer information

Om workshopen
I takt med att arbetslivet blir allt mer digitalt och allt fler människor arbetar på distans, så ökar behovet av tydliga riktlinjer för distansarbete. Som organisation behöver vi bemöta förväntningarna gällande tillgänglighet och arbetstider. Vi behöver även ge medarbetarna direktiv och stöd som säkerställer att de kan vara produktiva oavsett tid- och plats. I denna workshop lyfter vi fram viktiga aspekter som är kritiska för att lyckas med distansarbete, och tar fram ett utkast för en gemensam policy för distansarbete.

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer resultaten från workshop-övningarna och återkommer med ett utkast/förslag på policy för distansarbete.

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande, följt av 1 timme för att presentera resultatet.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för samtliga organistioner som vill skapa en tydlighet i riklinjer gällande distansarbete.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en deltagargrupp som kan bidra med relevant input från verksamheten.

Går denna workshop att köra online?
Ja, workshopen kan genomföras på distans online.

Vad kostar workshopen?
24 500 SEK ex moms. Priset inkluderar förberedelse, genomförande och leverans av resultat.

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

I

Jobba smartare med Teams & Office 365

Denna utbildning ger er allt ni behöver för att komma igång med effektivare samarbete i Microsoft Teams och dess närbesläktade verktyg i Office 365.

Utbildning: Mer information

Har ni investerat i Teams och Office 365 men upplever utmaningar med omställningen från traditionella till moderna arbetssätt?

För att hjälpa svenska företag och organisationer att lyckas med “det nya arbetslivet” där arbete hemifrån blir allt viktigare, så har vi tagit fram en webinarbaserad kurs som hjälper er att öka produktivitet och skapa förutsättningar för smartare arbete på distans med Microsoft Teams sin möjliggörare.

Kursens 5 kapitel

1. Introduktion till Microsoft Teams & Office 365
2. Smart kommunikation på distans
3. Smartare möten på distans
4. Jobba smartare med dokument
5. Governance av Teams

Mer info om pris och bokning

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Ledarskap på distans

Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare som vill öka sin kunskap inom ledarskap i en allt mer digital värld.

Utbildning: Mer information

Längd på utbildning: 1 halvdag

Vad kostar utbildningen? 24 500 SEK per grupp (rekommenderad för max 20 personer per tillfälle)

Information om utbildningen: Denna utbildningen går igenom utmaningarna och förväntningarna på ledarskap i en allt mer digital värld. Vad säger forskningen om ledarskap och engagemang på distans? Hur gör ledare och organisationer i framkant? Vad kan du och din organisation göra för att lyckas med ledarskapet på distans? 

För vem: Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, ledningsgrupper och HR-avdelningar som vill öka sin kunskap och få konkreta verktyg för att leda på distans.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Diwo hjälper er att omsätta mål till förändrade beteenden och nya arbetssätt

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

Vilken är den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen i din organisation?

Är er organisation i behov av en skräddarsydd utbildning eller konsultstöd inom Office 365 och digital arbetsplats?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss ifall ni önskar en skräddarsydd utbildning, eller om ni behöver konsultstöd inom områden såsom nya arbetssätt, förändringsledning, IT-arkitektur, dokumenthantering etc. 

Kontaktperson: Gustav Molnar

E-post: gustav.molnar@diwo.se

Telefon:+46 72 253 97 98