Få ut den fulla potentialen av digital transformation

Vi hjälper er att förändra beteenden och arbetssätt

genom att tillämpa väl beprövad metodik

Ett urval av våra tjänster…

Digitala riktlinjer - scenariomatris

Allt för många människor upplever en förvirring gällande när de ska använda vilket verktyg för att samarbeta och kommunicera. Vi hjälper er att införa tydlighet och sammaställer en matris utifrån scenarios. 

I

Spelregler och arbetssätt

På det fysiska kontoret finns det gott om goda vanor, men hur ser det ut med beteenden på det digitala kontoret? Vi hjälper er att enas om gemensamma spelregler för digitala beteenden och arbetssätt.

Ambassadörsprogram

För att lyckas med en bestående förändringsresa är vi övertygade om att kraften måste komma inifrån. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för ett engagerande och utforskande ambassadörsprogram.

Digitalt ledarskap

En av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är att chefer och ledare inte föregår med goda exempel. Vi hjälper er att skapa tydliga förväntningar på ledarskapet och coachar under resan.

Utbildning och onboarding

Kunskap och förståelse för verktygen i Office 365 är kritiskt. För att säkerställa en framgångsrik förändring utbildar vi både i verktygen samt i goda beteenden och sår ett frö om vikten av det ständiga lärandet. 

Kommunikationsplan

Att förändra beteenden och arbetssätt kräver en tät kommunikation. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för en god kommunikation genom att tillsammans ta fram en tydlig kommunikationsplan för resan.

Diwo Boost 365

Vi erbjuder ett paket med inspiration, workshop för digitala spelregler samt utbildningsinsatser till ett fast pris. Kontakta oss för mer info.

1. Inspiration och Lärdomar

Vi erbjuder ett unikt inspirarionspass där vi delar exempel från organisationer som bemästrat den digitala arbetsplatsen.

2. Workshop - Digitala spelregler & arbetssätt

Denna workshop följer en beprövad metodik som hjälper er att samlas runt gemensamma digitala spelregler och arbetssätt som effektiviserar samverkan.

3. Utbildningar med fokus på Microsoft 365

Välkommen att välja bland våra högklassiga utbildningar inom Microsoft 365 och digital arbetsplats. Vi hjälper dig och dina kollegor att jobba smartare.

Urval av Diwos utbildare och workshopledare

Vi har marknadens mest seniora kompetens inom digital arbetsplats

Våra pedagogiska utbildnings- och workshopledare följer en beprövad metodik och är måna om att varje uppdrag leder till värdeskapande förändring.

Maria Stenfelt-Ramzell

Digital Strateg

Maria Stenfelt-Ramzell

Digital Strateg

Niklas Velander

Digital Strateg

Bjanka Colic

Digital Strateg

Sofia Fiske

Digital Strateg

Gustav Molnar

Inspiratör

Dilan Ahmed

Produktivitetscoach

Dan Odehammar

Microsoft 365 Specialist

Diwo hjälper er att omsätta mål till förändrade beteenden och nya arbetssätt

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

Vilken är den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen i din organisation?

Är er organisation i behov av en skräddarsydd utbildning eller konsultstöd inom Office 365 och digital arbetsplats?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss ifall ni önskar en skräddarsydd utbildning, eller om ni behöver konsultstöd inom områden såsom nya arbetssätt, förändringsledning, IT-arkitektur, dokumenthantering etc. 

Kontaktperson: Gustav Molnar

E-post: gustav.molnar@diwo.se

Telefon:+46 72 253 97 98

sv_SESvenska