DIWO INDEX
Ta pulsen på er digitala arbetsplats med marknadens ledande benchmark

Diwo-index är marknadens ledande medarbetarenkät inom den digitala arbetsplatsen som dessutom ger er benchmark och jämförelse mot index. Rapporten ger er värdefulla insikter och verklig kunskap som ger er kraften att förändras. På riktigt. Utöver mätning kan vi även genomföra dataanalys, tidsstudier och objektiva mätningar för att ge er relevanta insikter. 

Diwo Index – Urval av kunder

Vi har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet från en mängd olika organisationer.

Nedan följer ett urval av organisationer som valt att ta pulsen med Diwo Index.

Ta pulsen på er digitala arbetsplats med medarbetarna i fokus

Diwo-Index är ett unikt och marknadsledande verktyg för att kartlägga mognadsgraden inom en digital arbetsplats. Diwo Index är en kraftfull, enkel och välbeprövad process som inleds med en medarbetarenkät bestående av forskningsbaserade frågor som samlar värdefulla insikter kring den digitala arbetsplatsens kapacitet och den upplevda medarbetarsituationen. Resultatet jämförs med vår insamlade data från andra jämförbara organisationer och analyserar av våra experter på Diwo, vilket resulterar i ett index och en benchmark som organisationer kan använda för att rikta sina insatser dit de behövs som allra mest.

Vägen till framgångsrik förändring börjar med samsyn kring nuläget och en gemensam vilja att nå ett nyläge. Många organisationer saknar konkret data på sina större utmaningar inom den digitala arbetsplatsen vilket ofta leder till insatser som inte får önskat resultat. Med hjälp av Diwo-Index kan ni involvera medarbetare och skapa samsyn på en strategisk nivå gällande vilka insatser som ska prioriteras för att brygga gapet mellan teknikens möjligheter och den faktiska arbetsplatsproduktiviteten.

Verktyget som har utvecklats tillsammans med Sveriges ledande experter inom digital arbetsplats och produktivitet kräver minimala resurser i anspråk från deltagande organisationer. Diwo sköter hela processen från start till mål, givetvis i en tät och kontinuerlig dialog med utvalda representanter från den deltagande organisationen. Läs mer om vår process nedan, eller skicka en bokningsförfrågan om demonstration direkt (går att få både online eller på plats).

Hur ser processen för Diwo Index ut?

f

1. Skapa

Vårt team av experter sätter upp medarbetarenkäten och anpassar den efter er grafiska profil, vision och önskemål.

2. Svara

Medarbetarenkäten distribueras digitalt. Den är mycket användarvänlig och tar cirka 15 minuter att besvara. 

3. Analys

Vårt team analyserar svaren och sammanställer resultatet i en insiktsfull och visuell rapport. Givetvis tillhandahålls även den fullständiga datan separat.

4. Presentation

Vår kundansvariga genomför en grundlig presentation av rapporten som inkluderar rekommendationer på strategiska initiativ från oss på Diwo.

En medarbetarenkät som engagerar.

Vi har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet via Diwo-Index medarbetarenkät. Resultatet har används för att mobilisera organisationers förmåga att förändras och för att skapa samsyn gällande utmaningar inom den digitala arbetsplatsen.

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt


Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

7 + 14 =

Privacy Policy
Worklife Group