Marknadens ledande index och benchmark inom digital arbetsplats

Diwo index

Framgångsrik digital transformation kräver insikt och samsyn kring vilka utmaningar och möjligheter som finns. Diwo index är ett kraftfullt verktyg för att få insikter om den digitala arbetsplatsen. Verktyget sätter medarbetarna i fokus och ger företag kraften att förändras. På riktigt.

 

Ta pulsen på er digitala arbetsplats med medarbetarna i fokus

Diwo Index är ett unikt och marknadsledande verktyg för att kartlägga mognadsgraden inom den digitala arbetsplatsen. Diwo Index består av en medarbetarenkät med forskningsbaserade frågor som samlar kraftfulla insikter för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen och öka organisationens produktivitet. Med hjälp av Diwo Index kan ni ta pulsen på era medarbetare och mäta mognadsgraden inom er digitala arbetsplats. Resultatet jämförs med vår insamlade data från andra jämförbara organisationer vilket resulterar i en index och benchmark som organisationer kan använda för att rikta sina insatser dit de behövs som allra mest.

Vägen till framgångsrik förändring börjar med samsyn kring nuläget och en gemensam vilja att nå ett nyläge. Många organisationer saknar konkret data på sina större utmaningar inom den digitala arbetsplatsen vilket ofta leder till insatser som inte får önskat resultat. Med hjälp av Diwo Index kan ni involvera medarbetare och skapa samsyn på en strategisk nivå gällande vilka insatser som ska prioriteras för att brygga gapet mellan möjligheterna med tekniken och den faktiska arbetsplatsproduktiviteten.

Verktyget har utvecklats tillsammans med Sveriges ledande experter inom digital arbetsplats och produktivitet och kräver minimala resurser för organisationer. Diwo sköter hela lanseringen och tar hand om hela processen från start till mål. Läs mer om vår process nedan.

Hur ser processen för Diwo Index ut?

f

1. Skapa

Vårt team av experter sätter upp enkäten och anpassar den efter er grafiska profil, vision och önskemål.

2. Svara

Enkäten distribueras digitalt till medarbetarna. Den är mycket användarvänlig och tar cirka 15 minuter att besvara. 

3. Analys

Vårt team analyserar svaren och sammanställer resultatet i en insiktsfull och visuell rapport. Givetvis tillhandahålls även den fullständiga datan separat.

4. Presentation

Vår kundansvariga genomför en grundlig presentation av rapporten som inkluderar rekommendationer på strategiska initiativ från oss på Diwo.

Vi har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet. Resultatet har används för att mobilisera förändringsresor med ett gemensamt “sence of urgency” och samsyn gällande utmaningar inom den digitala arbetsplatsen.

BOKA EN DEMO AV DIWO INDEX

8 + 11 =

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Diwo Index & Benchmark

Olle är en digital strateg som brinner för data och insikter. Olle är ansvarig för Diwo Index och hjälper organisationer med mätningar som skapar insikt, samsyn och mobiliserar företag internt. Har du frågor gällande Diwo index är du välkommen att ta kontakt med Olle.

Telefon: +46 72 177 77 71
e-post: olle.fagerstedt@diwo.se