STRATEGIER OCH FÖRSTUDIER

LEDANDE METODIK FÖR STRATEGI INOM DIGITAL ARBETSPLATS

Vi har hjälpt ett flertal av Nordens ledande organisationer med att utveckla en handlingskraftig strategi för att möjliggöra ökad effektivitet och smartare arbetssätt med modern teknik som möjliggörare. Behöver ni också se över strategin för er digitala arbetsmiljö? Välkommen att läsa mer om hur vi på Diwo går till väga… 

Vi har hjälpt flera av Nordens starkaste varumärken med att utveckla handlingskraftiga strategier för digital transformation och den digitala arbetsplatsen. Vi tillämpar en beprövad och forskningsbaserad metodik i syfte att säkra effekthemtagning och mätbar förändring med fokus på ledarskap, teknik och beteenden. Vi inleder vår gemensamma resa med att ingjuta inspiration som bränsle då samförstånd och insikt i best practice gällande den digitala arbetsplatsen är en kritisk framgångsfaktor som får samtliga involverade att tänka i mer produktiva banor.

Arbetsprocessen säkerställer att vi backar från lösningar (Hur) tills dess att vi fått samsyn avseende nuläget, fått värdeskapande perspektiv på drivkrafter och målbild, kartlagt medarbetarnas olika förväntningar, utmaningar och beteendemönster och identifierat nycklarna för att nå medarbetarnas mål och bidra till värdeskapande arbetsplatser.

Under strategin arbetsprocess tillämpas följande aktiviteter:

  • Medarbetarundersökning – Digital Workplace Performance Index (Diwo Index)
  • Intervjuer (medarbetare och management)
  • Workshops (tydligt definierade arbetsmöten med konkreta mål och övningar)
  • Observation och diverse mätning
  • Löpande arbetsmöten med projektmedlemmar

Digital arbetsplats strategi – en resa i 6 steg

1. Inspiration - Start with wow

Inspiration är det bästa förändringsbränslet. Vi lyfter fram lärdomar och goda exempel från organisationer i framkant.

2. Nulägesanalys & mobilisering

Vi genomför mätning och observation av nuläget i syfte att skapa ett gemensamt ”sence of urgency”.

3. Målbild och effektområden

Tillsammans tar vi fram en målbild och effektmål som harmoniserar med organisationens vision och  övergripande affärsstrategi.

4. Medarbetar-analys och behov

Vi omsätter målbilden till ”what’s in it for me” genom att identifiera målgrupper, medarbetarresor och situationer.

+

5. Förändrings-analys

Vi identifierar strategiska initiativ och kritiska framgångsfaktorer för att brygga gapet mellan teknik och produktivitet.

R

6. Strategi och roadmap

Tillsammans prioriterar vi strategiska insatser baserat på komplexitet och nytta. Därefter sammanställs strategin i en road map.

Vill du veta mer om Diwo Strategiutveckling?


Edward Ringborg

Edward Ringborg

CEO & Digital Workplace Strategist

Telefon: +46 76-006 80 07
E-post: edward.ringborg@diwo.se

Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

12 + 7 =

Privacy Policy
Worklife Group