STRATEGIER OCH FÖRSTUDIER

LEDANDE METODIK FÖR STRATEGI INOM DIGITAL ARBETSPLATS

Vi har hjälpt ett flertal av Nordens ledande organisationer med att utveckla en handlingskraftig strategi för att möjliggöra ökad effektivitet och smartare arbetssätt med modern teknik som möjliggörare. Behöver ni också se över strategin för er digitala arbetsmiljö? Välkommen att läsa mer om hur vi på Diwo går till väga… 

Vi har hjälpt flera av Nordens starkaste varumärken med att utveckla handlingskraftiga strategier för digital transformation och den digitala arbetsplatsen. Vi tillämpar en beprövad och forskningsbaserad metodik i syfte att säkra effekthemtagning och mätbar förändring med fokus på ledarskap, teknik och beteenden. Vi inleder vår gemensamma resa med att ingjuta inspiration som bränsle då samförstånd och insikt i best practice gällande den digitala arbetsplatsplatsen är en kritisk framgångsfaktor som får samtliga involverade att tänka i mer produktiva banor. Arbetsprocessen säkerställer att vi backar från lösningar (Hur) tills dess att vi fått samsyn avseende nuläget, fått värdeskapande perspektiv på drivkrafter och målbild, kartlagt medarbetarnas olika förväntningar, utmaningar och beteendemönster och identifierat nycklarna för att nå medarbetarnas mål och bidra till värdeskapande arbetsplatser.

Under strategin arbetsprocess tillämpas följande aktiviteter:

 

  • Medarbetarundersökning - Digital Workplace Performance Index (Diwo Index)
  • Intervjuer (medarbetare och management)
  • Workshops (tydligt definierade arbetsmöten med konkreta mål och övningar)
  • Observation och diverse mätning
  • Löpande arbetsmöten med projektmedlemmar

Vill du veta mer om Diwos tjänster inom digital strategi? Välkommen att ta kontakt!

Edward Ringborg

Edward Ringborg

COO & Digital Workplace Strategist

 

Telefon: +46760068007

E-post: edward.ringborg@diwo.se

sv_SESvenska