Om Diwo

Diwo grundades av ett specifikt syfte…

Vi vill förändra synen på hur människor betraktar den digitala arbetsmiljön. Många yrkeskategorier spenderar närmare 80% av sin vardag med att stirra in i en digital skärm. Trots detta saknas ofta samsyn runt upplevelse, ledarskap, kultur och värdeskapande beteenden i en allt mer digital värld.

Enligt Gallup är endast 16 procent av svenskarna emotionellt engagerade i sina yrken. Människor i arbetslivet kämpar med stress och icke-värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information och svara på repetitiva frågor. Vi vill skapa ett nytt mindset på den digitala arbetsmiljön och vi är övertygade om att våra insatser förenklar vardagen för människor i arbetslivet.

We want to make Monday’s the greatest day of the week…

Gustav Molnar
CEO @ Diwo

Lär känna några av experterna inom den digitala arbetsplatsen på Diwo

Vi på Diwo består av managementkonsulter, förändringsledare- och experter inom Microsoft 365 med omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer med framgångsrik förändring inom den digitala arbetsplatsen.

Magnus Hansson

Magnus Hansson

Digital Workplace Concepts

Magnus är expert inom Office 365 med fokus på koncept- och upplevelse. Teknik behöver förenklas och automatiseras för att skapa förutsättningar för att jobba smartare.

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Gustav är en mästare på  digital strategi och en inspiratör som sprider budskapet om den digitala arbetsplatsens påverkan på hälsa, välmående och lönsamhet.

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Digital Workplace Advisor

Olle är en digital strateg som brinner för data och insikter. Olle är ansvarig för Diwo Index och hjälper organisationer med mätning för att skapa ett gemensamt ”sence of urgency”.

Sofia Edholm

Sofia Edholm

Digital Workplace Strategist

Sofia är en digital strateg och inspiratör med gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och digital transformation. Sofia brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Daniel Brav

Daniel Brav

Digital Workplace Advisor

Daniel är en av Sveriges starkaste lösnings-arkitekter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av SharePoint och lösningar som moderniserar och förenklar arbetssätt.

Diwo will BRIDGE THE GAP BETWEEN WORKPLACE TECHNOLOGY AND BUSINESS PERFORMANCE.

våra värderingar

01

Start with wow

While others start with why – Diwo starts with inspiration. We seek the “wow” in everything we do. Wow inspires passion which is the key to success. It fuels confidence, creates excitement and best of all; passion is contagious.

02

Empower People

We believe in every individuals ability to take ownership and bring their best self's. We are convinced that you as an individual best know how to plan and execute your day.  With great freedom comes great responsibility.

03

Team Glory

We respect our coworkers, partners and customers and do our best to motivate each other. We embrace the fact that individuals are different. We act as role models and inspire each other to be passionate about work. We stand and fall together. The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand.

04

Customer First

If you love what you’re doing and you always put the customer first success will be yours. Our customers don’t care how much we know until they know how much we care.

05

Be a Nerd

Be a nerd about what you do. A nerd never settles with what’s right now. A nerd is continuously seeking new ground and potential progress. You must believe in the power of small incremental changes in order to improve efficiency and quality. Strive to challenge and improve every aspect of your work and you will achieve greatness.

06

Keep it Simple

We believe in the beauty of simplicity. Simplicity is about making life easier. We believe in establishing processes and making decisions that encourage simplicity.

07

Get Shit Done

We turn ideas into action. Ideas without action aren't ideas. They're regrets. We encourage each other to get shit done.