Om Diwo

Vi hjälper er att lyckas med den digitala arbetsplatsen

Diwo är ett konsultföretag med en passion för att skapa en balans mellan människor och modern teknologi. Vi är engagerade i att hjälpa organisationer att framgångsrikt navigera i den digitala arbetsplatsen och förbättra de anställdas digitala upplevelser.

Vårt team består av en mix av IT-experter, managementkonsulter och förändringsledare. Vi är förenade kring vår mission att brygga gapet mellan möjligheterna med modern teknik och organisationers prestation och välmående. Som erfarna konsulter inom digital strategi och upplevelse, erbjuder vi en mängd tjänster inom området för moderna digitala arbetsplatser. Dessa tjänster sträcker sig från förstudier till implementering, utbildning, förändringsledning och förvaltning.

Vi är stolta över att vara en del av Worklife Group, en koncern där vi delar en vision om att tillgodose mänskliga, ekonomiska och planetära behov i arbetslivet. Denna vision ligger till grund för vår syn på värdeskapande. Inom koncernen finns även Tenant & Partner, The Works och Worklife Academy.

VÅR MISSION

We bridge the gap between modern technology and business performance.

Trots möjligheter att jobba smartare, med modern teknik som möjliggörare, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella och förlegade arbetssätt. Vardagen i arbetslivet är kantad av icke-värdeskapande aktiviteter vilket bidrar till stress och vikande lönsamhet. En omfattande del av människors arbetsaktiviteter är enkla och repetitiva. De skulle med fördel kunna automatiseras i syfte att öka effektivitet och bidra till att människan kan utföra mer stimulerande arbetsuppgifter. Vår mission är att hjälpa organisationer att jobba smartare genom att brygga gapet mellan möjligheter med ny teknik och prestation på arbetsplatsen.

VÅR VISION

Tillsammans agerar vi för att vara den mest värdeskapande partnern inom den digitala arbetsplatsen.

Vi är experter på digital transformation och hjälper våra kunder att lyckas med den digitala arbetsplatsen. Vi är en del av koncernen Worklife Group som samlas runt en gemensam vision om att tillgodose mänskliga, ekonomiska och planetära behov i arbetslivet, vilket utgör grunden i vår syn på värdeskapande. Genom att förbättra den digitala upplevelsen och hjälpa människor att jobba smartare tillsammans så bidrar vi till ökat välmående och lönsamhet samtidigt som vi framtidssäkrar organisationer för morgondagens utmaningar. Vi är övertygade om att mänskliga, ekonomiska och planetära behov går hand i hand med varandra genom medvetna val.

KONTAKTA OSS

Börja jobba på Diwo

Börja jobba på Diwo

Niklas Velander

 

Telefon: +46 72 710 16 99

E-post: niklas.velander@diwo.se

Kundkontakt, Sälj och Ekonomi

Kundkontakt, Sälj och Ekonomi

Edward Ringborg

 

Telefon: +46 76 006 80 07

E-post: edward.ringborg@diwo.se

Microsoft 365-expert

Microsoft 365-expert

Mathias Belevid

 

Telefon: +46 73 823 22 70

E-post: mathias.belevid@diwo.se

En del av något större

Tillsammans med våra vänner och samarbetspartners i Worklife Group skapar vi förutsättningar för en mer hållbar arbetsvärld där vi arbetar för att främja mänskliga, ekonomiska och planetära behov.

Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

14 + 9 =

Privacy Policy
Worklife Group