Vi hjälper er att jobba smartare i en digital värld

Vi brygger gapet mellan möjligheterna med ny arbetsplatsteknik och verksamhetens produktivitet & välmående

Ladda hem vår tjänstekatalog

Konsulter inom Microsoft 365

Vi har marknadens mest seniora konsulter inom Microsoft 365 och erbjuder beprövade koncept för att förenkla och automatisera verktygen så att ni får ut dess fulla potential.

Dokumenthantering

Vi hjälper er att gå från filserver och tredjepartsapplikationer till modern och strukturerad samverkan i OneDrive, Teams och SharePoint

Intranät & Portaler

Vi använder kraften av SharePoint Home Site för att skapa engagerande och skalbara intranät med hög grad av personalisering och användarvänlighet. 

Microsoft Teams

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete, men kräver smart styrning. Med Diwo’s koncept för smart provisionering får ni automatiskt ordning och reda.

Arbetssätt & beteenden

Behöver ni hjälp med att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt och beteenden? Vi tillämpar beprövad metodik för att skapa förändringskraft.

Utbildning & workshops

Vi erbjuder utbildningar och workshops inom Office 365 och digital arbetsplats för att stärka och utveckla er kunskap. Delta på plats eller online på distans. 

LADDA HEM DIWO'S TJÄNSTEKATALOG 2021

Är du nyfiken på hur Diwo kan hjälpa er att jobba smartare tillsammans? Välkommen att ladda hem vår tjänstekatalog som innehåller en övergripande beskrivning av våra tjänster och vår metodik. 

Marknadens ledande index och benchmark inom digital arbetsplats

Diwo index

Framgångsrik digital transformation kräver insikt och samsyn kring vilka utmaningar och möjligheter som finns. Diwo index är ett kraftfullt verktyg för att få insikter om den digitala arbetsplatsen. Verktyget sätter medarbetarna i fokus och ger företag kraften att förändras. På riktigt.

 

Ta pulsen på er digitala arbetsplats med medarbetarna i fokus

Diwo Index är ett unikt och marknadsledande verktyg för att kartlägga mognadsgraden inom en digital arbetsplats. Diwo Index består av en medarbetarenkät med forskningsbaserade frågor som samlar kraftfulla insikter för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen och öka organisationens produktivitet. Med hjälp av Diwo Index kan ni ta pulsen på era medarbetare och mäta mognadsgraden inom er digitala arbetsplats. Resultatet jämförs med vår insamlade data från andra jämförbara organisationer vilket resulterar i en index och benchmark som organisationer kan använda för att rikta sina insatser dit de behövs som allra mest.

Vägen till framgångsrik förändring börjar med samsyn kring nuläget och en gemensam vilja att nå ett nyläge. Många organisationer saknar konkret data på sina större utmaningar inom området digital arbetsplats vilket ofta leder till insatser som inte får önskat resultat. Med hjälp av Diwo Index kan ni involvera medarbetare och skapa samsyn på en strategisk nivå gällande vilka insatser som ska prioriteras för att brygga gapet mellan möjligheterna med tekniken och den faktiska arbetsplatsproduktiviteten.

Verktyget har utvecklats tillsammans med Sveriges ledande experter inom digital arbetsplats och produktivitet och kräver minimala resurser för organisationer. Diwo sköter hela lanseringen och tar hand om hela processen från start till mål. Läs mer om vår process nedan.

Hur ser processen för Diwo Index ut?

f

1. Skapa

Vårt team av experter sätter upp enkäten och anpassar den efter er grafiska profil, vision och önskemål.

2. Svara

Enkäten distribueras digitalt till medarbetarna. Den är mycket användarvänlig och tar cirka 15 minuter att besvara. 

3. Analys

Vårt team analyserar svaren och sammanställer resultatet i en insiktsfull och visuell rapport. Givetvis tillhandahålls även den fullständiga datan separat.

4. Presentation

Vår kundansvariga genomför en grundlig presentation av rapporten som inkluderar rekommendationer på strategiska initiativ från oss på Diwo.

Vi har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet. Resultatet har används för att mobilisera förändringsresor med ett gemensamt ”sence of urgency” och samsyn gällande utmaningar inom den digitala arbetsplatsen.

BOKA EN DEMO AV DIWO INDEX

3 + 12 =

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Diwo Index & Benchmark

Olle är en digital strateg som brinner för data och insikter. Olle är ansvarig för Diwo Index och hjälper organisationer med mätningar som skapar insikt, samsyn och mobiliserar företag internt. Har du frågor gällande Diwo index är du välkommen att ta kontakt med Olle.

Telefon: +46 72 177 77 71
e-post: olle.fagerstedt@diwo.se

ledande metodik för strategi inom digital transformation

Strategier och förstudier

Vi har hjälpt ett flertal av Nordens ledande organisationer med att utveckla handlingskraftiga strategier för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen. Läs mer om hur vi går till väga…

Vi har hjälpt flera av Nordens starkaste varumärken med att utveckla en handlingskraftig strategi för en digital arbetsplats i världsklass. Vi tillämpar en beprövad och forskningsbaserad metodik i syfte att säkra effekthemtagning och mätbar förändring med fokus på ledarskap, teknik och beteenden. Vi inleder vår gemensamma resa med att ingjuta inspiration som bränsle då samförstånd och insikt i best practice gällande den digitala arbetsplatsplatsen är en kritisk framgångsfaktor som får samtliga involverade att tänka i mer produktiva banor. Arbetsprocessen säkerställer att vi backar från lösningar (Hur) tills dess att vi fått samsyn avseende nuläget, fått värdeskapande perspektiv på drivkrafter och målbild, kartlagt medarbetarnas olika förväntningar, utmaningar och beteendemönster och identifierat nycklarna för att nå medarbetarnas mål och bidra till värdeskapande arbetsplatser.

Under strategin arbetsprocess tillämpas följande aktiviteter:

 

  • Medarbetarundersökning - Digital Workplace Performance Index (Diwo Index)
  • Intervjuer (medarbetare och management)
  • Workshops (tydligt definierade arbetsmöten med konkreta mål och övningar)
  • Observation och diverse mätning
  • Löpande arbetsmöten med projektmedlemmar

Digital arbetsplats strategi – en resa i 6 steg

1. Inspiration - Start with wow

Inspiration är det bästa förändringsbränslet. Vi lyfter fram lärdomar och goda exempel från organisationer i framkant.

2. Nulägesanalys & mobilisering

Vi genomför mätning och observation av nuläget i syfte att skapa ett gemensamt ”sence of urgency”.

3. Målbild och effektområden

Tillsammans tar vi fram en målbild och effektmål som harmoniserar med organisationens vision och  övergripande affärsstrategi.

4. Medarbetar-analys och behov

Vi omsätter målbilden till ”what’s in it for me” genom att identifiera målgrupper, medarbetarresor och situationer.

+

5. Förändrings-analys

Vi identifierar strategiska initiativ och kritiska framgångsfaktorer för att brygga gapet mellan teknik och produktivitet.

R

6. Strategi och roadmap

Tillsammans prioriterar vi strategiska insatser baserat på komplexitet och nytta. Därefter sammanställs strategin i en road map.

Vill du veta mer om Diwo Strategiutveckling?

4 + 10 =

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Telefon: +46 7722530798
e-post: gustav.molnar@diwo.se

Vi är experter på att möjliggöra nya arbetssätt med Microsoft 365

Vi möjliggör Microsoft 365

Trots investeringar i ny teknik, såsom Office 365, så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Våra seniora Team hjälper er att anpassa och förenkla Microsoft 365 samtidigt som vi förändrar arbetssätt med fokus på ledarskap, medarbetarskap och beteenden

 

Vad är Microsoft 365?

Med Microsoft 365 kan ni möjliggöra modern samverkan och ökad produktivitet. Microsoft 365 innehåller klassledande produktivitetsverktyg med avancerade funktioner för säkerhet och enhetshantering.

Kundanpassade IT-lösningar

För att möjliggöra kraften i Microsoft 365 och verktyg såsom SharePoint, Teams och Flow så är det kritiskt att anpassningar görs efter er organisations behov. Vi förenklar och automatiserar upplevelsen.

Förändringsledning & Utbildning

För att möjliggöra nya sätt att arbeta är det kritiskt att fokusera på ledarskap, medarbetarskap och beteenden. Vi erbjuder förändringsledning och utbildning. Vi coachar även ledare i digitalt ledarskap.

Microsoft 365

Vad är Microsoft 365?

Microsoft 365 för samman Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security. Det ger en fullständig, smart lösning som ger anställda möjlighet att vara kreativa och arbeta tillsammans på ett säkert sätt. 

Få ut kraften ur Microsoft 365

Kanske tillhör du en organisation som redan har nödvändiga licenser för att arbeta smarta med Microsoft 365? Trots investeringar i ny teknik så är de flesta organisationer dock fast i traditionella arbetssätt där e-post, filservrar och fysiska möten dominerar. Vi hjälper er att brygga gapet mellan möjligheterna med Microsoft 365 och verksamhetens produktivitet och välmående.

Vad är Office 365?

Kundanpassade IT-lösningar

Tekniken förändras i en allt högre takt. För IT-avdelningar ställer detta högra krav på att vara utforskande, ligga i framkant och säkerställa att anpassade IT-lösningar är framtidssäkrade och ständigt uppdateras och förbättras. Vi upplever att allt för många organisationer bygger lösningar baserade på gårdagens sätt att tänka, vilket resulterar i att de inte drar nytta av de möjligheterna som finns med AI och ständiga förbättringar. Vi på Diwo är dedikerade till att skapa framtidssäkrade lösningar som följer Microsofts rekommendationer och riktlinjer. Detta innebär att våra kunder får IT-lösningar som är anpassade efter verksamhetens behov och processer samtidigt som de är med på resan med Microsofts roadmap.

Vi har högsta kompetens inom bland annat Microsoft 365, SharePoint, Microsoft Teams, IT-arkitektur, UX/UI-design och systemutveckling. Tillsammans kan vi möjliggöra en digital arbetsplats i världsklass.

Nyfiken på hur vi skapar ordning och reda med Microsoft Teams och SharePoint? Tveka inte på att kontakta oss för en demo så berättar vi mer om vårt koncept för governance, kontroll samt ordning och reda.

Förändringsledning och utbildning

Diwo hjälper er att omsätta mål till förändrade beteenden och nya arbetssätt

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

Vilken är den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen i din organisation?

Sluta kommunicera utifrån ytterligare ett system

Vi är övertygande om att engagemang är nyckeln för att möjliggöra värdeskapande förändring. För att åstadkomma engagemang krävs att medarbetare blir involverade (på rätt nivå). Målbilden behöver ha mandat från den strategiska ledningen med hänsyn till dess nödvändiga koppling till organisationens övergripande affärsmål och strategi. Men för att målbilden inte ska bli luddig behöver den bottna i verkligt värde för medarbetarna, och förståelse för situationer och beteenden vilket kräver involvering.

De flesta ledare har en tendens (och inarbetat vana) att kommunicera förändring utifrån “Hur”. Då låter det ungefär så här; “Vi ska lansera ett nytt intranät”, “Vi ska lansera Office 365”. “Vi ska lansera ett dokumenthanteringssystem. Ställ dig själv frågan; Hur engagerande är det för medarbetarna att utgå från ytterligare ett system? Ledare behöver omgående sluta med att kommunicera nedifrån och upp (se pyramiden). Ytterligare ett system är inte svaret på varför vi ska genomgå komplex förändring. 

Att skapa en engagerande framgångsresa kräver planering och eftertanke. Det handlar i grund och botten om att kommunicera utifrån ett större syfte (varför ni existerar) och precisera en engagerande och trovärdig målbild som bottnar i verkligt värde för medarbetarna. Målbilden måste omsättas till “Whats in it for me?” om sann vilja ska skapas. Dessutom måste det vara supertydligt vilka beteenden som medarbetarnas förväntas börja, sluta och fortsätta göra i specifika situationer.

Diwo förändringspyramid