Diwo Webinars

Ta del av inspelade webinars från Diwo

Strategi & Styrning av den digitala arbetsplatsen

Konsten att samla kraften åt en gemensam riktning

– Med en engagerande målbild och en roadmap med handlingskraftiga initiativ

Den digitala arbetsplatsen bör betraktas som den virtuella motsvarigheten till den fysiska. Men hur gör organisationer i framkant för att mobilisera en strategi som möjliggör effektiv samverkan? Under detta webinar lyfter vi fram lärdomar och inspiration på temat strategi och styrning av den digitala arbetsplatsen. 

– Vem bör äga strategin för den digitala arbetsplatsen?
– Vilken roll har HR, IT och kommunikation?
– Vad innefattar en strategi?
– Vad gör organisationer i framkant annorlunda?

Strukturerad dokumenthantering i Teams

Konsten att skapa ordning och reda i Microsoft Teams

Digitala spelregler och arbetssätt

Att lyckas med intranät i Office 365

Självledarskap i den digitala arbetsmiljön

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

How to work smarter with Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Resan från filservern till Microsoft 365

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

Så syr ni ihop den digitala medarbetarupplevelsen

5 nycklar för att möjliggöra Medarbetarskap på distans 

Paneldebatt om morgondagens arbetsplats