Diwo Webinars

Ta del av inspelade webinars från Diwo

Ledarskap på distans – Lärdomar från Covid-19

Varför misslyckas så många med internkommunikation?

Förändringsarbete vid införande av Microsoft 365

Digitala spelregler och arbetssätt

Resan från filservern till Microsoft 365

Att lyckas med intranät i Office 365

Ordning och reda i Microsoft Teams

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

How to work smarter with Microsoft Teams