VÅR MISSION

We bridge the gap between modern technology and business performance.

Trots möjligheter att jobba smartare, med modern teknik som möjliggörare, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella och förlegade arbetssätt. Vardagen i arbetslivet är kantad av icke-värdeskapande aktiviteter vilket bidrar till stress och vikande lönsamhet. En omfattande del av människors arbetsaktiviteter är enkla och repetitiva. De skulle med fördel kunna automatiseras i syfte att öka effektivitet och bidra till att människan kan utföra mer stimulerande arbetsuppgifter. Vår mission är att hjälpa organisationer att jobba smartare genom att brygga gapet mellan möjligheter med ny teknik och prestation på arbetsplatsen.

VÅR VISION 

Tillsammans agerar vi för att vara den mest värdeskapande partnern inom den digitala arbetsplatsen.

Vi är experter på digital transformation och hjälper våra kunder att lyckas med den digitala arbetsplatsen. Vi är en del av koncernen Worklife Group som samlas runt en gemensam vision om att tillgodose mänskliga, ekonomiska och planetära behov i arbetslivet, vilket utgör grunden i vår syn på värdeskapande. Genom att förbättra den digitala upplevelsen och hjälpa människor att jobba smartare tillsammans så bidrar vi till ökat välmående och lönsamhet samtidigt som vi framtidssäkrar organisationer för morgondagens utmaningar. Vi är övertygade om att mänskliga, ekonomiska och planetära behov går hand i hand med varandra genom medvetna val.

VÅRA INTRESSENTER

Tillsammans agerar vi för att vara den mest värdeskapande partnern inom den digitala arbetsplatsen – och bidra till mänskliga, ekonomiska och planetära behov för våra intressenter.

Resan börjar internt på Diwo där vi agerar för att skapa kraft och förutsättningar för såväl arbetsglädje samt lönsamma leveranser och hållbara arbetssätt.

Vi utvecklar våra kunder och partners samtidigt som vi vill bidra till ett bättre samhälle. För ägarna ser vi att mänsklig och hållbar utveckling går hand i hand med lönsamhet och avkastning.

En del av något större

Tillsammans med våra vänner och samarbetspartners i Worklife Group skapar vi förutsättningar för en mer hållbar arbetsvärld där vi arbetar för att främja mänskliga, ekonomiska och planetära behov.

Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

15 + 1 =

Privacy Policy
Worklife Group