Säkerhet & Compliance

It-säkerhet och regelefterlevnad

Säkerhet är viktigare än någonsin med dagens klimat och vi vet hur svårt det är att hålla koll på alla delar som behövs för att säkra sin organisation. Det blir snabbt resurskrävande och våra arbetssätt förändras hela tiden vilket gör säkerhet till ett utmanande område. Vi på Diwo kan hjälpa er komma till rätta med er säkerhetsarkitektur och säkra er Microsoft 365 miljö. Vi har lång och bred erfarenhet av att säkra upp miljöer och säkerställa att allt är konfigurerat enligt best practice och anpassat efter respektive bransch och behov.

Enligt Forresters senaste rapport och IT-säkerhetstrender, blir attackerna både fler och mer sofistikerade, där bland annat nya generationens AI utnyttjas. Vi ser även att tredjepartsleverantörerna attackeras i högre utdrag i syfte att nå målorganisationens system. Några av de viktigaste delarna i ett säkerhetsarbete utgör:

 • Utvärdering av befintlig miljö: Kartlägga och identifiera system, applikationer, rutiner och riskhantering för att hitta säkerhetsrisker och ge rekommendationer för att höja säkerheten.
 • Identitet & behörighet: Identitet och åtkomst för interna, samt externa användare i system, applikationer och data är en viktig grundsten. Roller och behörighet definieras här.
 • Identifiera och skydda data: Att kartlägga skyddsvärd information och systematiskt klassificera denna mot läckage och överdelning.
 • Enhetshantering: Att ha en strategi för sina medarbetares enheter, deras hälsonivå och vad de används till är viktigt för att stärka upp åtkomsten till sin miljö.
 • Utbildning av medarbetare: Öka medvetenheten hos medarbetare och utbilda de inom de vanligaste riskerna.

 

Hur börjar vi?

Vi erbjuder en genomlysning av er Microsoft 365-miljö för att säkerställa att de mest grundläggande funktionerna är påslagna och rätt konfigurerade för er organisations behov och förutsättningar. Förutom att åtgärda de mest säkerhetskritiska bristerna i er miljö, presenterar vi rekommendationer och hjälper er implementera fler säkerhetshöjande insatser för att utnyttja hela kraften i plattformen.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med säkerhet eller är intresserad av att boka upp en säkerhetsgenomlysning, tveka inte att kontakta oss.

  Välkommen att ta kontakt!

  Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt


  Kontakt

  Diwo AB
  Norr Mälarstrand 14
  kontakt@diwo.se
  112 20 Stockholm
  Sweden
  Vad vi gör

  Om Diwo

  Events & Webinars

  Blogg

  Vår vision

  Våra konsulter

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

  2 + 13 =

  Privacy Policy
  Worklife Group