Diwo+ support och förädlingstjänst

Ta er Digitala arbetsplats till nästa nivå med DIwo+

Diwo+ är en support- och förädlingstjänst som lyfter er digitala arbetsplats till nästa nivå. Genom ett nära samarbete med våra kunder etablerar vi ett strategiskt partnerskap som hjälper er både på daglig basis och i den långsiktiga planeringen så att ni kan utnyttja kraften i Microsoft 365 nu och i framtiden.

Diwo+ är en support och förädlingstjänst som tryggar er digitala arbetsplats

Har din organisation en tydlig styrning och förvaltningsplan kring den digitala arbetsplatsen? Har ni byggt ett nytt intranät men saknar en utvecklingsplan? Stöter ni på utmaningar med SharePoint eller andra delar av M365-plattformen? 

Många organisationers IT-avdelningar får drösvis med användarfrågor och önskemål om mindre utveckling av M365-plattformen. Dessa användardrivna frågor och önskemål är ofta väldigt relevanta och värdeskapande, men på grund av hög arbetsbelastning eller att önskemålen ligger utanför IT:s kompetensområde kan de inte ombesörjas av IT. Därför har vi skapat Diwo+.

Diwo+ är en support- och förädlingstjänst som lyfter er digitala arbetsplats till nästa nivå. Genom ett nära samarbete med våra kunder etablerar vi ett strategiskt partnerskap som hjälper er både på daglig basis och i den långsiktiga planeringen så att ni kan utnyttja kraften i Microsoft 365 nu och i framtiden.

Som kund med Diwo+ får din organisation garanterad tillgång till support från Diwo och ärenden kan löpande skickas in via ett ticket-system som sedan ombesörjs av personal hos Diwo. Varje månad träffar vi våra kunder och går igenom inkomna ärenden, relevanta uppdateringar och potentiella utvecklingsförslag vilket också blir en stor tillgång i organisationers strategiska arbete med den digitala arbetsplatsen. 

Välkommen att kontakta oss på Diwo om du vill ha mer information om Diwo+

Vill du veta mer om Diwo+?


Niklas Velander

Niklas Velander

Digital Workplace Strategist & Technical project manager

Telefon: +46 72-710 16 99
E-post: niklas.velander@diwo.se

Kontakt

Diwo AB
Norr Mälarstrand 14
kontakt@diwo.se
112 20 Stockholm
Sweden
Vad vi gör

Om Diwo

Events & Webinars

Blogg

Vår vision

Våra konsulter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

15 + 15 =

Privacy Policy
Worklife Group