Diwo workshop för organisationer

Digitala spelregler och gemensamma arbetssätt

Med Office 365 som möjliggörare

Om workshopen
På det fysiska kontoret finns gott om goda vanor och beteenden. Men hur står det till med beteenden på det digitala kontoret? Trots möjligheter att arbeta smartare med verktygen i Office 365 så upplever de flesta organisationer förvirring och stress över den digitala arbetsmiljön. För att bemästra den digitala arbetsplatsen krävs tydlighet gällande vilka verktyg som lämpar sig bäst för olika situationer. Organisationer i framkant tillämpar även gemensamma spelregler för det digitala kontoret för att gynna värdeskapande beteenden. Denna workshop hjälper er att skapa grunden för gemensamma digitala spelregler, riktlinjer och arbetssätt med Office 365 som möjliggörare. Workshopledaren från Diwo inspirerar med exempel från organisationer i framkant. Därefter samlas input in från deltagarna genom övningar baserade på väl beprövad metodik.

Agenda: 

1. Inspiration – digitala spelregler och arbetssätt (hur gör andra?)
2. Övning/Input – Scenariomatrisen (när använda vad?)
3. Övning/Input – Digitala spelregler (sluta göra – börja göra)
4. Sammanfattning och medskick

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer resultaten från övningarna och levererar ett genomarbetat förslag för gemensamma digitala arbetssätt och spelregler. Resultatet innehåller bland annat:
– Scenariomatris och samarbetsarkitektur (När ska vi använda vilket verktyg för vad?)
– Medskick för situationsanpassade spelregler (Vad ska vi tillsammans sluta/börja göra)

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande. Efter att Diwo har sammanställt resultat och rekommendationer hålls ett uppföljningsmöte på cirka 1 timme där dokumentation levereras.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för samtliga organistioner som upplever en förvirring runt när medarbetarna förväntas använda vilket verktyg och vilka värdeskapande digitala beteenden som är viktigast att lyfta fram.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en lämplig deltagargrupp med personer som har en insikt i medarbetarnas vardag (Gärna deltagare från IT, HR, kommunikation och kärnverksamheten).

Scenariomatris Office 365 (exempel)

De flesta organisationer saknar idag den nödvändiga tydligheten gällande när vi ska använda vilka verktyg i vilket syfte. Vi rekommenderar att medarbetarna ska ha en generell frihet att välja verktyg med undantag för generisk kommunikation och samverkan. Ovan visualiseras ett exempel på en så kallad ”scenariomatris” från Diwo.

Diwo kundcase – Digitala spelregler i Office 365

Ta del av Diwos kundcase från Compotech där vi hjälpte organisationen att nå resultat genom tydliga spelregler för digitala beteenden. 

Är er organisation i behov av en skräddarsydd utbildning eller konsultstöd inom Office 365 och digital arbetsplats?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss ifall ni önskar en skräddarsydd utbildning, eller om ni behöver konsultstöd inom områden såsom nya arbetssätt, förändringsledning, IT-arkitektur, dokumenthantering etc. 

Kontaktperson: Gustav Molnar

E-post: gustav.molnar@diwo.se

Telefon:+46 72 253 97 98