WEBINAR 25 MAR KL 8.15 – 9.00
STRUKTURERAD DOKUMENTHANTERING I MICROSOFT TEAMS
Gustav Molnar

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för modern samverkan. Allt för många människor upplever dock en förvirring över dokumentbibliotek och strukturer (som lagras i SharePoint). Under detta webinar kommer vi att dela lärdomar och goda exempel på hur du och din organisation kan skapa ordning och reda genom att modernisera och effektivisera hantering av filer- och dokument i Microsoft Teams och SharePoint

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Strukturerad dokumenthantering i Microsoft Teams

– Så går ni från filservern till Microsoft Teams och ökar er effektivitet

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för modern samverkan. Allt för många människor upplever dock en förvirring över dokumentbibliotek och strukturer (som lagras i SharePoint). Under detta webinar kommer vi att dela lärdomar och goda exempel på hur du och din organisation kan skapa ordning och reda genom att modernisera och effektivisera hantering av filer- och dokument i Microsoft Teams och SharePoint Ett urval av frågor som besvaras är:

– Hur hänger Teams- och SharePoint ihop?
– Vad är best practice när det kommer till flytt av dokument från filservern till Teams?
– Hur kan vi hantera mappar, metadata och vyer i SharePoint?
– Hur kan vi förenkla sök- och hittbarhet?

 

”Det finns inget digitalt ledarskap. Det finns bara ledarskap i en allt mer digital värld. För att nå vår fulla potential som individer och organisationer är det därför kritiskt att stärka vår digitala kompetens och skapa förutsättningar för ett framåtlutat medarbetarskap”

Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld. 

Gustav Molnar

CEO, Diwo