Webinar 17 jun kl 8.15 – 9.00
FÖRENKLA OCH AUTOMATISERA PROCESSER
Med Power Automate som möjliggörare
Anna Broman & Gustav Molnar

Organisationer som ligger i framkant inom den digitala arbetsmiljön förstår vikten av att automatisera och förenkla vardagen för såväl medarbetare och kunder. Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik som möjliggörare är allt för många människor fast i traditionella arbetssätt och icke-värdeskapande aktiviteter. 

Under detta webinar kommer Anna Broman och Gustav Molnar att bjuda på konkreta exempel på hur ni kan tillämpa Power Automate som möjliggörare för att förenkla och automatisera processer och arbetsflöden.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Förenkla och automatisera processer och arbetsflöden

– Med Power Automate som möjliggörare

Organisationer som ligger i framkant inom den digitala arbetsmiljön förstår vikten av att automatisera och förenkla vardagen för såväl medarbetare och kunder. Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik som möjliggörare är allt för många människor fast i traditionella arbetssätt och icke-värdeskapande aktiviteter. Genom att kartlägga och prioritera informationsprocesser, och skapa förståelse för tidstjuvar och utmaningar, kan vi använda Power Automate för att automatisera arbetsflöden. På detta sätt blir verksamheten mer effektiv och kan lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter.

Under detta webinar kommer Anna Broman och Gustav Molnar att bjuda på konkreta exempel på hur ni kan tillämpa Power Automate som möjliggörare för att förenkla och automatisera processer och arbetsflöden.

 

”Power Automate är inte bara en kraftfull möjliggörare för att automatisera processer och öka effektivitet. Det bidrar även till att medarbetare kan fokusera på mer värdeskapande och stimulerande aktiviteter som bidrar till ökat välmående.” 

Anna är en digital strateg med omfattande erfarenhet av Microsoft 365 och strategier för den digitala arbetsplatsen. Anna brinner extra mycket för att förenkla processer. 

Anna Broman

Digital Workplace Strategist, Diwo

”Det finns inget digitalt ledarskap. Det finns bara ledarskap i en allt mer digital värld. För att nå vår fulla potential som individer och organisationer är det därför kritiskt att stärka vår digitala kompetens och skapa förutsättningar för ett framåtlutat medarbetarskap”

Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld. 

Gustav Molnar

CEO, Diwo