WEBINAR 11 FEB KL 8.00 – 8.45
KREATIVA MÖTEN I MICROSOFT TEAMS

Sofia Edholm 

Under detta webinar kommer Sofia Edholm, expert på Microsoft Teams, att dela med sig av praktiska tips och exempel på hur du och dina medarbetare kan ha kreativa digitala möten med Microsoft Teams som möjliggörare. 

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kreativa möten i en digital värld?

– Hur fungerar Microsoft Teams som möjliggörare

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete och produktivitet. Men hur fungerar Teams när det kommer till att möjliggöra digitala möten som kräver mer kreativa inslag? Under detta webinar kommer Sofia Edholm, expert på Microsoft Teams, att dela med sig at praktiska tips och exempel på hur du och dina medarbetare kan ha kreativa digitala möten med Microsoft Teams som möjliggörare. 

Välkommen att anmäla dig nedan!

 

Every company is a software company in today´s work environment. Digital Workplace done right means making it a part of a company’s overall strategic agenda. Only then can we mobilize behavioural change through connecting the ”why” of technology to business value.

Sofia Edholm har en bakgrund från Microsoft och brinner för att hjälpa människor i arbetslivet att nå sin fulla potential med ny teknik som möjliggörare

Sofia Edholm

Digital arbetsplatsstrateg, Diwo