WEBINAR 9 NOVEMBER KL 8.15 – 9.00
INTRANÄTET FLYTTAR IN I MICROSOFT TEAMS

Dan Odehammar & Gustav Molnar

Microsoft har lanserat en mängd spännande uppdateringar för att möjliggöra för ett intelligent och modernt intranät i Microsoft 365. Med ”Viva Connections” ges nu möjligheten att sy ihop medarbetarupplevelsen genom att ge direkt åtkomst till organisationens intranät i via Microsoft Teams. Under detta webinar delar vi med oss av goda exempel för att lyckas med intranät i Microsoft 365 med SharePoint och Teams som möjliggörare. 

 

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Intranätets roll i den moderna arbetsplatsen?

”Ett bra intranät fungerar ungefär som dörren till den digitala arbetsplatsen och skapar en personaliserad upplevelse som stöttar medarbetarna i vardagen”

Dan Odehammar är en IT-arkitekt på Diwo med omfattande erfarenhet från intranät, och samarbetslösningar med Microsoft 365 som möjliggörare. 

Dan Odehammar

IT-Arkitekt, Diwo

”Det finns inget digitalt ledarskap. Det finns bara ledarskap i en allt mer digital värld. Organisationer i framkant förstår vikten av att samarbeta och vara förändringsbenägna”

Gustav Molnar är VD på Diwo. Han har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld. 

Gustav Molnar

CEO, Diwo