Webinar 10 juni kl 8.15 – 9.00
VAD UTMÄRKER HÖGPRESTERANDE TEAM

i den digitala arbetsmiljön?
Gustav Molnar

Vad är det som utmärker grupper och team som är högpresterande i det nya arbetslivet? Under detta webinar kommer Gustav Molnar att lyfta fram studier och forskning runt högpresterande team, samt visa konkreta exempel på vad du och din organisation kan göra för att stärka er förmåga att samarbeta i den digitala arbetsmiljön.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Vad är det som utmärker högpresterande team?
– i den digitala arbetsmiljön?

Vi lever i en allt mer digital, komplex och föränderlig värld. För att ligga i framkant krävs samarbete och förmågan att anpassa sig till nya förhållanden. Hur kommer det sig att vissa organisationer, och vissa grupper, har lyckats så mycket bättre än andra, när det kommer till att anamma nya arbetssätt, upprätthålla kultur och jobba smartare tillsammans i en tid då vi arbetar på distans? Vad säger forskningen om högpresterande team och hur kan vi som ledare dra nytta av lärdomarna?

Under detta webinar kommer Gustav Molnar att bjuda på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra konsten att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld och skapa förutsättningar för högpresterande team med fokus på välmående, samarbete och produktivitet.

 

”Det finns inget digitalt ledarskap. Det finns bara ledarskap i en allt mer digital värld. För att nå vår fulla potential som individer och organisationer är det därför kritiskt att stärka vår digitala kompetens och skapa förutsättningar för ett framåtlutat medarbetarskap”

Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld. 

Gustav Molnar

CEO, Diwo