WEBINAR 17 FEB KL 8.15 – 9.00
HÅLLBART DISTANSARBETE
Gustav Molnar

Som människor behöver vi begrunda både dom utmaningar och möjligheter som finns vid distansarbete. Under detta webinar bjuder Gustav Molnar på en mängd forskningsbaserade tips och lärdomar för att bidra till ett hållbarare arbetsliv med fokus på ökat välmående, motivation och produktivitet med hemmet som arbetsplats.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Välmående, motivation och produktivitet

– Forskningsbaserade tips och lärdomar för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv

Under den pågående pandemin har distansarbetet ökat lavinartat. Följden har blivit att vi som individer har fått en högre grad av autonomi och ansvar för att själva styra vår arbetsdag. För att väga upp denna autonomi krävs förutsättningar i form av tillit, engagerande mål och moderna digitala verktyg. Men framförallt krävs ett framåtlutat medarbetarskap där vi som människor tar ansvar för vårt välmående, vår motivation och våra förutsättningar för att vara produktiva. 

Under detta webinar kommer Gustav Molnar att dela med sig av studier och forskning inom ämnen distansarbete, för att därefter dela med sig av praktiska tips- och lärdomar för hur du och din organisation kan bidra till ett hållbart arbetsliv på distans. 

 

”Det finns inget digitalt ledarskap. Det finns bara ledarskap i en allt mer digital värld. För att nå vår fulla potential som individer och organisationer är det därför kritiskt att stärka vår digitala kompetens och skapa förutsättningar för ett framåtlutat medarbetarskap”

Gustav Molnar har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital värld. 

Gustav Molnar

CEO, Diwo