Börja det nya normala på bästa sätt med Diwos

Back to work erbjudande

Är din organisation i startgroparna för att delvis eller helt återgå till kontoret? Då är ni inte ensamma! Därför har vi tagit fram ett erbjudande som syftar till att stötta en gradvis återgång och som hjälper er att hitta ert bästa sätt att organisera er på. Välkommen till det nya normala! 

 

5 insatser som kommer ge er de bästa förutsättningarna på jobbet

1. Inspiration.

Framgångsrik digital transformation kräver insikt och samsyn kring vilka utmaningar och möjligheter som finns. Dessa bör dessutom anpassas utifrån förutsättningarna för att bäst förstå hur man möjliggör och tillgängliggör den digitala arbetsplatsen, inte minst under en eventuell tillbakagång till kontoret. Få värdefull insikt och inspiration för att bättre förstå hur ni rustar för framtidens arbetsplats

2. Trygghet

I takt med att vi återvänder till kontorslokalen ökar insikten kring att vi inte länge kan ha den flexibilitet vi tidigare hade och samtidigt möjliggöra en säker tillbakagång till vårt fysiska rum.  Vi står inför ett nytt sätt att tänka kring våra fysiska kontorsplatser och behöver kunna beräkna, planera och enkelt justera antalet platser och möjligheten att boka dem. Med hjälp av Microsoft 365 finns det olika lösningar för att möjliggöra den flexibilitet och planering ni behöver i den nya vardagen.

3. Spelregler

Vi är experter på förändringsledning och erbjuder stöd inom allt från riktlinjer, gemensamma arbetssätt– och spelregler, ambassadörsprogram, utbildning, onboarding och kommunikationsplan att underlätta vårt nya sätt att arbeta i en hybrid värld. Vi hjälper er att skapa bestående förändrings med kraften inifrån.

4. Utbildning

Många känner oro och osäkerhet inför den nya omställning det kommer innebära att arbeta och samarbeta i en hybrid värld. Som experter inom M365 och förändringsledning hjälper vi er att tänka rätt kring hybridmöten för att samtliga deltagare ska få ut mesta möjliga från mötet. Vi tillgängliggör rätt verktyg, sätter rätt mindset och delar med oss av best practice kring effektiva möten.

5. Ledarskap

Vi stöttar ledningsgrupper, chefer och ledare med att förbättra och upprätthålla ledarskap i en allt mer digital värld. Vi erbjuder stöd och coachning inom ledarskap på distans, samt utbildar inom ägarskap av den digitala arbetsplatsen. Vi hjälper chefer att bli digitala förebilder och stärker deras digitala förmåga.

 

Anna Broman

Anna Broman

Produktägare Back-To-Work

Anna är en digital strateg med omfattande erfarenhet av Microsoft 365 och strategier för den digitala arbetsplatsen. Anna brinner extra mycket för att förenkla processer. 

e-post: anna.broman@diwo.se

Mirja Båtsman

Mirja Båtsman

Produktägare Back-To-Work

Mirja är en digital strateg med omfattande erfarenhet från bank- och finans samt tillverkande industri. Mirja har hög vana vid att driva komplexa förändringsprogram.

e-post: mirja.batsman@diwo.se