Vad innebär den digitala arbetsplatsen för dig? Högt på listan hos Diwos kunder hamnar ord som:

1. Effektivitet – En effektiv organisation åstadkommer hög produktivitet och hög kvalitét. Effektivitet innebär att göra rätt saker. Det ligger såklart många fler parametrar i begreppet, men intressant är att många sammankopplar den digitala arbetsplatsen med effektivitet. Kanske för att den digitala arbetsplatsen möjliggör nya arbetssätt, som i sin tur möjliggör att vi kan få mer gjort. Men att få mer gjort genom att digitalisera sker inte automatiskt. Det krävs en beteendeförändring. Dagens arbetsplatser träffas just nu av en tsunami av förändringsvågor och 50% av alla förändringsinitiativ misslyckas på grund av människors naturliga oförmåga att förändra sitt beteende, och företags oförmåga att investera i beteendeförändring. Ett lyckat införande av en digital arbetsplats innebär att lyckat införande av nya arbetssätt.

2. Flexibilitet – ny teknik medför nya möjligheter. Det kan handla om att jobba från andra platsen än du tidigare kunde, andra tider på dygnet eller från olika enheter (som dator eller mobil). Vi efterfrågar friheten att få bestämma över vårt arbete idag. Vi vill ha möjligheten att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Flexibilitet ger oss frihet, men kräver också ett ansvar av medarbetaren. Vilket leder oss till nästa ord.

3. Tillgänglighet – eller mobilitet, alltså att mitt arbete är tillgängligt för mig, oavsett situation (till exempel plats, enhet eller tid på dygnet). Det låter ju bra, det möjliggör friheten som vi efterfrågar. Men det finns en baksida. När jobbet är tillgängligt för mig, är jag också tillgänglig för jobbet. Och i att vara tillgänglig för jobbet finns en risk. När är jag ledig? När ska jag lägga jobbet åt sidan? Får jag den återhämtning som krävs för att åstadkomma produktivitet? Och är det upp till mig som medarbetare att navigera mina beteenden på den digitala arbetsplatsen? Mycket ansvar på individen helt plötsligt.

 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Vi på Diwo tror på en tydlig målbild och tydliga spelregler som navigerar medarbetarna i de beteendeförändringar som krävs för ett lyckat införande av nya arbetssätt.

Som digital strateg hjälper jag din organisation att brygga gapet mellan teknikens möjligheter och verksamhetens produktivitet genom att backa från lösningen (hur vi ska göra) till dess att vi har fått samsyn på nuläget (var vi står idag), och ett perspektiv på målbild (varför vi driver en förändring). När vi har svar på det har vi alla möjligheter att driva förändring på riktigt.

Vill du veta mer? Kontakta mig: sofia@diwo.se, +46 79 100 11 45, www.diwo.se