Året är 2017 och aldrig förr har de förvirrande orden “digitalisering” och “digital strategi” används så flitigt bland managementkonsulter och företagsledare. Digitalisering handlar primärt inte om att lansera ytterligare en rad system. Så vad handlar det om då? Digitalisering handlar om att anamma ett helt nytt mind-set. Ett mind-set där det inte enbart handlar om att effektivisera verksamheten med några procent om året. Det handlar om att ställa om på samma sätt som när vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Sanningen är att vi just ni befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle som utöver digitaliseringen drivs av samhällskrafter såsom ökad globalisering, urbanisering och starkare individualisering. Teknikutvecklingen pågår i en rusande fart och det spås frikostigt om en nära framtid med Artificiell Intelligens. Enligt Stiftelsen för strategisk forskning beräknas 53 procent av dagens anställda kunna ersättas av digital teknik inom de kommande två decennierna. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas. Innebär detta då att vi står inför global massarbetslöshet? Nej, inte om vi ska tro på World Economic Forums prognos där det spås att 65 procent av de barn som börjar skolan i USA i år, som vuxna kommer göra karriär inom yrken som idag inte existerar.

Sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren

Nedan följer en lista innehållande sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren:
(Källa; Stiftelsen för strategisk forskning)

YrkeSannolikhet
fotomodeller m.fl.98,0%
bokförings- och redovisningsassistenter97,0%
maskinoperatörer, trävaruindustri97,0%
biblioteksassistenter m.fl.96,6%
kassapersonal m.fl.95,3%
medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske95,0%
övriga maskinoperatörer och montörer94,8%
försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.94,4%
torg- och marknadsförsäljare94,0%
övrig kontorspersonal94,0%
renhållnings- och återvinningsarbetare93,0%
kontorssekreterare och dataregistrerare92,2%
montörer91,4%
maskinförare90,2%
maskinoperatörer, gummi- och plastindustri89,8%
lokförare m.fl.89,6%
redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.89,3%
processoperatörer vid stål- o metallverk89,0%
köks- och restaurangbiträden88,6%
storhushålls- och restaurangpersonal88,4%
möbelsnickare, modellsnickare m.fl.87,9%
smeder, verktygsmakare m.fl.87,1%
slaktare, bagare, konditorer m.fl.87,1%
malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.86,8%
maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri86,2%
processoperatörer, kemisk basindistri85,0%
grovarbetare inom bygg och anläggning84,8%
gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.84,1%
processoperatörer, glas och keramiska produkter83,3%
agenter, förmedlare m.fl. 81,7%
däckspersonal81,2%
maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri81,1%
drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.80,6%
fordonsförare80,1%
skogsbrukare79,8%
lager- och transportassistenter78,8%
brevbärare m.fl.78,6%
maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling78,4%
godshanterare och expressbud77,9%
maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.76,8%
maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri75,7%
målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.75,5%
processoperatörer, trä- och pappersindustri75,0%
tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.74,6%
grafiker m.fl.74,5%
kundinformatörer73,4%
byggnads- och anläggningsarbetare73,0%
gruv-, bergarbetare och stenhuggare 72,2%
säljare, inköpare, mäklare m.fl.71,2%
övriga servicarbetare71,1%
handpaketerare och andra fabriksarbetare70,3%
biomedicinska analytiker 68,7%
maskin- och motorreparatörer66,7%
skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.65,5%
säkerhetspersonal65,4%
städare m.fl.64,4%
driftmaskinister m.fl.63,7%
djuruppfödare och djurskötare63,4%
växtodlare och djuruppfödare, blandad drift63,4%
fiskare och jägare62,4%
resevärdar m.fl.62,3%
växtodlare inom jordbruk och trädgård61,1%
elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.57,2%
ingenjörer och tekniker56,4%
arkivarier, bibliotekarier m.fl.50,4%
garvare, skinnberedare och skomakare50,3%
byggnadshantverkare49,5%
företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän46,2%
finmekaniker m.fl.42,4%
säkerhets- och kvalitetsinspektörer40,5%
konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.37,2%
fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.36,6%
industrirobotoperatörer36,0%
sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.35,8%
vård- och omsorgspersonal34,1%
tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän33,0%
piloter, fartygsbefäl m.fl.32,1%
datatekniker och dataoperatörer30,2%
frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster29,0%
samhälls- och språkvetare m.fl.25,5%
administratörer i offentlig förvaltning23,0%
administratörer i intresseorganistationer23,0%
chefer för särskilda funktioner23,0%
tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl.22,8%
fysiker, kemister m.fl.21,4%
journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.18,9%
matematiker och statistiker17,7%
poliser13,9%
drift- och verksamhetschefer13,0%
andra lärare och instruktörer13,0%
chefer för mindre företag och enheter12,1%
dataspecialister11,7%
behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.11,2%
jurister8,0%
gymnasielärare m.fl.6,4%
hälso- och sjukvårdsspecialister6,0%
grundskollärare5,6%
förskollärare och fritidspedagoger 5,2%
civilingenjörer, arkitekter m.fl.4,9%
specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.3,0%
psykologer, socialsekreterare m.fl.3,0%
pastorer2,5%
chefstjänstemän i intresseorganisationer1,5%
verkställande direktörer, verkschefer m.fl.1,5%
högre ämbetsmän och politiker1,2%
speciallärare1,1%
andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens0,9%
präster0,8%
antmästare, skogsmästare m.fl.0,8%