Vi erbjuder marknadens ledande koncept för

Smart provisionering
av Microsoft teams

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete men det har en tendens att bli förvirrande i takt med att antal Teams och kanaler ökar. Med Diwo’s koncept skapas nya Team upp med automatiserad provisionering som möjliggör governance samt ordning och reda. Det blir enklare att söka- och hitta innehåll samtidigt som det blir roligare att samarbeta.

Governance i Teams har aldrig varit enklare

Vi har tillsammans med våra kunder tagit fram ett koncept som hjälper er att skapa ordning och reda i Microsoft Teams. Konceptet låter era medarbetare skapa upp mallar av Teams som säkerställer att varje skapat Team får rätt egenskaper, innehåll, struktur, bevarandeprinciper och säkerhet. 

1. Skapa nytt Team

Vi hjälper er att identifiera en uppsättning mallar för olika typer av Teams som era medarbetare kan skapa. Exempel på mallar är kundprojekt, interna projekt, avdelningsytor eller forum. Varje Team får en uppsättning egenskapar (metadata) som i sin tur påverkar innehåll, säkerhet och sökbarhet. 

2. Ange önskade egenskaper

När medarbetarna skapar ett nytt Team fyller de i en användarvänlig wizzard i ett antal steg. Genom att tillämpa önskade egenskaper såsom projekttyp, säkerhetsnivå, kundansvarig etc. så kan Diwos koncept hjälpa er att skapa upp Team som innehåller färdiga mappstrukturer, kanaler etc.

3. Samarbeta strukturerat

Nu kan ni samarbeta samtidigt som innehållet i ert Team automatiskt ärver önskade egenskaper vilket gör det enklare att hantera underhåll och söka och hitta information. På detta sätt kan Teamets medlemmar fokusera på resultat och samarbete, så tar Diwo’s koncept hand om “ordning och reda”

Spara tid och öka engagemang

Genom att använda Diwo’s koncept sparar era medarbetare ofantligt med tid varje dag på att hantera information, dokument och innehåll i Microsoft Teams. Genom att dokument och innehåll per automatik får egenskaper blir det enklare att hitta. Det blir dessutom lite roligare att samarbeta. 

Hur ser processen för att tillämpa konceptet ut?

T

1. Prioritera Teams-mallar

Vårt team av experter hjälper er att identifiera en uppsättning prioriterade Teams-mallar. 

Z

2. Identifiera egenskaper och strukturer

Därefter identifierar vi relevanta egenskaper, krav och strukturer för de prioriterade mallarna.

3. Genomför pilot med verksamheten

Vi utvecklar mallarna enligt önskemål och genomför en pilot med verksamheten.

I

4. Förfina, lansera och samarbeta

Efter genomförd pilot förfinas konceptet baserat på input och lärdomar innan lansering.

Psst… Vi kan även hjälpa er med “det där mjuka”

Digitala riktlinjer - scenariomatris

Allt för många människor upplever en förvirring gällande när de ska använda vilket verktyg för att samarbeta och kommunicera. Vi hjälper er att införa tydlighet och sammaställer en matris utifrån scenarios. 

I

Spelregler och arbetssätt

På det fysiska kontoret finns det gott om goda vanor, men hur ser det ut med beteenden på det digitala kontoret? Vi hjälper er att enas om gemensamma spelregler för digitala beteenden och arbetssätt.

Ambassadörsprogram

För att lyckas med en bestående förändringsresa är vi övertygade om att kraften måste komma inifrån. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för ett engagerande och utforskande ambassadörsprogram.

Digitalt ledarskap

En av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är att chefer och ledare inte föregår med goda exempel. Vi hjälper er att skapa tydliga förväntningar på ledarskapet och coachar under resan.

Utbildning och onboarding

Kunskap och förståelse för verktygen i Office 365 är kritiskt. För att säkerställa en framgångsrik förändring utbildar vi både i verktygen samt i goda beteenden och sår ett frö om vikten av det ständiga lärandet. 

Kommunikationsplan

Att förändra beteenden och arbetssätt kräver en tät kommunikation. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för en god kommunikation genom att tillsammans ta fram en tydlig kommunikationsplan för resan.

Välkommen att ta kontakt för online-demo

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt

1 + 6 =