ledande metodik för strategi inom digital transformation

Strategi och förstudie

Vi har hjälpt ett flertal av Nordens ledande organisationer med att utveckla en handlingskraftig strategi för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen. Läs mer om hur vi går till väga…

Vi har hjälpt flera av Nordens starkaste varumärken med att utveckla en handlingskraftig strategi för en digital arbetsplats i världsklass. Vi tillämpar en beprövad och forskningsbaserad metodik i syfte att säkra effekthemtagning och mätbar förändring med fokus på ledarskap, teknik och beteenden. Vi inleder vår gemensamma resa med att ingjuta inspiration som bränsle då samförstånd och insikt i best practice gällande den digitala arbetsplatsplatsen är en kritisk framgångsfaktor som får samtliga involverade att tänka i mer produktiva banor. Arbetsprocessen säkerställer att vi backar från lösningar (Hur) tills dess att vi fått samsyn avseende nuläget, fått värdeskapande perspektiv på drivkrafter och målbild, kartlagt medarbetarnas olika förväntningar, utmaningar och beteendemönster och identifierat nycklarna för att nå medarbetarnas mål och bidra till värdeskapande arbetsplatser.

Under strategin arbetsprocess tillämpas följande aktiviteter:

 

  • Medarbetarundersökning - Digital Workplace Performance Index (Diwo Index)
  • Intervjuer (medarbetare och management)
  • Workshops (tydligt definierade arbetsmöten med konkreta mål och övningar)
  • Observation och diverse mätning
  • Löpande arbetsmöten med projektmedlemmar

Digital arbetsplats strategi – en resa i 6 steg

1. Inspiration - Start with wow

Inspiration är det bästa förändringsbränslet. Vi lyfter fram lärdomar och goda exempel från organisationer i framkant.

2. Nulägesanalys & mobilisering

Vi genomför mätning och observation av nuläget i syfte att skapa ett gemensamt “sence of urgency”.

3. Målbild och effektområden

Tillsammans tar vi fram en målbild och effektmål som harmoniserar med organisationens vision och  övergripande affärsstrategi.

4. Medarbetar-analys och behov

Vi omsätter målbilden till “what’s in it for me” genom att identifiera målgrupper, medarbetarresor och situationer.

+

5. Förändrings-analys

Vi identifierar strategiska initiativ och kritiska framgångsfaktorer för att brygga gapet mellan teknik och produktivitet.

R

6. Strategi och roadmap

Tillsammans prioriterar vi strategiska insatser baserat på komplexitet och nytta. Därefter sammanställs strategin i en road map.

Ta pulsen på er digitala arbetsplats med medarbetarna i fokus

Diwo-Index är ett unikt och marknadsledande verktyg för att kartlägga mognadsgraden inom en digital arbetsplats. Diwo Index är en kraftfull, enkel och välbeprövad process som inleds med en medarbetarenkät bestående av forskningsbaserade frågor som samlar värdefulla insikter kring den digitala arbetsplatsens kapacitet och den upplevda medarbetarsituationen. Resultatet jämförs med vår insamlade data från andra jämförbara organisationer och analyserar av våra experter på Diwo, vilket resulterar i ett index och en benchmark som organisationer kan använda för att rikta sina insatser dit de behövs som allra mest.

Vägen till framgångsrik förändring börjar med samsyn kring nuläget och en gemensam vilja att nå ett nyläge. Många organisationer saknar konkret data på sina större utmaningar inom den digitala arbetsplatsen vilket ofta leder till insatser som inte får önskat resultat. Med hjälp av Diwo-Index kan ni involvera medarbetare och skapa samsyn på en strategisk nivå gällande vilka insatser som ska prioriteras för att brygga gapet mellan teknikens möjligheter och den faktiska arbetsplatsproduktiviteten.

Verktyget som har utvecklats tillsammans med Sveriges ledande experter inom digital arbetsplats och produktivitet kräver minimala resurser i anspråk från deltagande organisationer. Diwo sköter hela processen från start till mål, givetvis i en tät och kontinuerlig dialog med utvalda representanter från den deltagande organisationen. Läs mer om vår process nedan, eller skicka en bokningsförfrågan om demonstration direkt (går att få både online eller på plats).

Hur ser processen för Diwo Index ut?

f

1. Skapa

Vårt team av experter sätter upp medarbetarenkäten och anpassar den efter er grafiska profil, vision och önskemål.

2. Svara

Medarbetarenkäten distribueras digitalt. Den är mycket användarvänlig och tar cirka 15 minuter att besvara. 

3. Analys

Vårt team analyserar svaren och sammanställer resultatet i en insiktsfull och visuell rapport. Givetvis tillhandahålls även den fullständiga datan separat.

4. Presentation

Vår kundansvariga genomför en grundlig presentation av rapporten som inkluderar rekommendationer på strategiska initiativ från oss på Diwo.

En medarbetarenkät som engagerar.

Vi har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet via Diwo-Index medarbetarenkät. Resultatet har används för att mobilisera organisationers förmåga att förändras och för att skapa samsyn gällande utmaningar inom den digitala arbetsplatsen.

Vill du veta mer om Diwos tjänster inom digital strategi?

2 + 5 =

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Telefon: +46 7722530798
e-post: gustav.molnar@diwo.se