De senaste åren har jag blivit besatt av att förstå varför vissa ledare och organisationer lyckas så otroligt mycket bättre än andra med digital och kulturell transformation. Varför lyckas endast ett fåtal med att låsa upp nycklarna till de digitala kontoret och inte bara lansera ny teknik, utan även driva förändrade beteenden och varaktiga arbetssätt. Det finns många svar på den frågan; men en grundläggande nyckel är hur ledare och organisationer i framkant kommunicerar i syfte att skapa engagemang som förändringsbränsle.

För tre år sedan stod jag på en scen framför 300 personer från olika organisationer och ställde följande fråga; Vilken är er största utmaning inom den digitala arbetsmiljön? Föga förvånande svarade cirka 30 procent att tekniken var den största utmaningen. För tre år sedan var det vanligt att människor jag träffade uttryckte sig enligt följande; Tänk om jag kunde ha samma digitala möjligheter på jobbet som jag har i mitt privatliv. År 2018 ställde jag mig på samma scen igen och ställde samma fråga. Denna gång var det endast 1 procent som uppgav att teknik var den största utmaningen. Istället handlar utmaningarna nu om ledarskap, beteenden och förändringsvilja.

Min uppfattning är att tekniken som är kritisk för att frigöra kraften att samarbeta nu finns tillgänglig på de allra flesta arbetsplatser. De senaste åren har ny teknik fullkomligt sköljt in över arbetsplatser, men istället för ökad produktivitet och välmående har en ökad förvirring hos människor uppstått (trots att tekniken blir allt enklare). Den dystra sanningen är att trots all ny teknik så är de allra flesta organisationer fast i gårdagens sätt att arbeta där e-post och filservrar dominerar som primära verktyg för kommunikation- och samarbete.

De flesta ledare har en tendens (och inarbetat vana) att kommunicera förändringen utifrån “Hur”. Då låter det ungefär så här; “Vi ska lansera ett nytt intranät”, “Vi ska lansera Office 365”. “Vi ska lansera ett dokumenthanteringssystem. Ställ dig själv frågan; Hur engagerande är det för medarbetarna? Inte alls är svaret.. Ytterligare ett system är inte svaret.

Så hur bör man kommunicera för att skapa engagemang som frigör kraften att förändras? Svaret må låta enkelt med att bygga en story kräver eftertanke. Det handlar i toppen om att kommunicera utifrån ett större syfte (varför ni existerar) och en engagerande målbild (som handlar om resultatet av förändringen). Min erfarenhet är dock att en engagerande målbild inte räcker för att förändra beteenden. Målbilden måste brytas ner till “Whats in it for me” om sann vilja ska skapas. Därefter måste det vara supertydligt vilka beteenden som medarbetarnas förväntas börja, sluta och fortsätta göra.