Vi hjälper er att jobba smartare i en digital värld

Genom att sätta människor och beteenden i förarsätet

Urval av tjänster

Strategi för den digitala arbetsplatsen

Nulägesanalys, målbild och roadmap

Medarbetarskap & Ledarskap

i den digitala arbetsmiljön

Microsoft Teams

Skapa ordning och reda med Diwo’s koncept för Microsoft Teams

Intranät & Portaler

Vi hjälper er med moderna intranät

Förändringsledning & arbetssätt

Behöver ni hjälp med att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt och beteenden? Vi tillämpar beprövad metodik för att skapa förändringskraft.

Dokumenthantering

Vi hjälper er att gå från filserver och tredjepartsapplikationer till modern och strukturerad samverkan i OneDrive, Teams och SharePoint

Konsulter inom Microsoft 365

Vi har marknadens mest seniora konsulter inom Microsoft 365 och erbjuder beprövade koncept för att förenkla och automatisera verktygen så att ni får ut dess fulla potential.

Microsoft Teams

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete, men kräver smart styrning. Med Diwo’s koncept för smart provisionering får ni automatiskt ordning och reda.

Intranät & Portaler

Vi använder kraften av SharePoint Home Site för att skapa engagerande och skalbara intranät med hög grad av personalisering och användarvänlighet. 

Utbildning & workshops

Vi erbjuder utbildningar och workshops inom Office 365 och digital arbetsplats för att stärka och utveckla er kunskap. Delta på plats eller online på distans. 

LADDA HEM DIWO'S TJÄNSTEKATALOG 2020

Är du nyfiken på hur Diwo kan hjälpa er att jobba smartare tillsammans med Office 365 som möjliggörare. Välkommen att ladda hem vår tjänstekatalog som innehåller en övergripande beskrivning av våra tjänster och vår metodik. 

Varför vi gör det…

Vi vill göra måndag till den bästa dagen i veckan.

Människor i arbetslivet står inför tsunamiliknande förändringsvågor. Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för jobba smartare och stärka förmågan att samarbeta. Trots möjligheter med modern teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Stressnivåerna ökar, engagemanget viker och vardagen kantas av icke värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information och svara på repetitiva frågor. Vi vill skapa ett nytt mindset kring den digitala arbetsmiljön och vi är övertygade om att våra insatser förenklar vardagen för människor i arbetslivet genom att möjliggöra en värdeskapande digital arbetsplats.

%

Söka information

Medarbetare spenderar i snitt 19% av arbetstid med att söka efter information, vilket motsvarar 7,2 timmar i veckan.

%

Hantera e-post

Kontorsarbetare spenderar i snitt 28% av arbetstid med att hantera e-post, vilket motsvarar 11,2 timmar i veckan.

%

Samarbeta

I snitt spenderar medarbetare 14% av arbetstid med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.

%

Rollspecifikt arbete

I slutändan återstår endast 39% av arbetstiden för att utföra de uppgifter som vi är anställda för att utföra.

Vi älskar våra kunder!

Vi är inte som alla andra…

Diwo grundades av ett specifikt syfte. Vi vill förändra synen på hur människor betraktar den digitala arbetsmiljön. Många yrkeskategorier spenderar närmare 80% av sin vardag framför en digital skärm. Trots detta saknas ofta samsyn runt upplevelse, ledarskap och värdeskapande beteenden i en allt mer digital värld. En välmående digital arbetsplats är grundläggande för en välmående arbetsplats.

Vår mission är att brygga gapet

mellan möjligheter med ny teknik och verksamhetens produktivitet och välmående

Lär känna några av våra experter inom digitala arbetsplats och Office 365

Vi består av managementkonsulter, förändringsledare- och experter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer med framgångsrik förändring inom den digitala arbetsplatsen.

Magnus Hansson

Magnus Hansson

Digital Workplace Concepts

Magnus är expert inom Office 365 med fokus på koncept- och upplevelse. Teknik behöver förenklas och automatiseras för att skapa förutsättningar för att jobba smartare.

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Gustav är en digital  strateg och inspiratör som sprider budskapet om den digitala arbetsplatsens påverkan på hälsa, välmående och lönsamhet.

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Digital Workplace Advisor

Olle är en digital strateg som brinner för data och insikter. Olle är ansvarig för Diwo Index och hjälper organisationer med mätning för att skapa ett gemensamt ”sence of urgency”.

Sofia Edholm

Sofia Edholm

Digital Workplace Strategist

Sofia är en digital strateg och inspiratör med gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och förändringsledning. Sofia brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Daniel Brav

Daniel Brav

Digital Workplace Advisor

Daniel är en av Sveriges kanske starkaste lösningsarkitekter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av SharePoint och lösningar som moderniserar och förenklar arbetssätt.

Arbeta hemifrån i tider av Coronavirus? 5 tips för att lyckas med en vinnande jobba-hemma-kultur

Arbeta hemifrån i tider av Coronavirus? 5 tips för att lyckas med en vinnande jobba-hemma-kultur

I svallvågorna av det globala utbrottet av Covid19 har allt fler ledare och organisationer börjat uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån. Bortsett från reducerat smittorisk kan möjliggörandet av arbete på distans medföra en rad positiva effekter såsom tidsbesparingar (slippa resa) och ökad produktivitet. Tekniken är en viktig pusselbit och möjliggörare för att kunna arbeta och samarbeta produktivt oavsett tid och rum, men allt för ofta ser vi att det kulturella perspektivet underskattas.

Följ oss på sociala medier

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt

15 + 8 =