Strategier, Teknik och Förändringsledning för en värdeskapande digital arbetsplats

Vi möjliggör en digital arbetsplats i världsklass.

Trots möjligheter att samarbeta och jobba smartare med ny teknik såsom Office 365 är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Vår mission är att hjälpa organisationer att jobba smartare! Vi minskar gapet mellan den nya teknikens möjligheter och verksamhetens produktivitet.

Digital arbetsplats – Vad vi gör

Vi minskar gapet mellan den digitala tekniken och arbetsplatsens produktivitet

Diwo Index & Benchmark

Vi erbjuder marknadens ledande index och benchmark för att mäta mognadsgraden på en digital arbetsplats. Med Diwo Index får organisationer ovärderlig kunskap, verklig insikt och en samsyn kring behovsbilden.

Digital Arbetsplats - Strategi

Vi är ledande inom strategier för en digital arbetsplats. Vi tillämpar en unik metod för att ta fram en engagerande målbild och en strategi som samlar organisationens kraft i en gemensam riktning.

Digital arbetsplats - Microsoft 365

Vi erbjuder seniora konsulter för att förenkla och automatisera Microsoft 365 efter er verksamhet. Vi är även experter inom förändringsledning som möjliggör nya arbetssätt med fokus på ledarskap och beteenden.

Digital arbetsplats -Varför vi gör det…

Vi vill göra måndagar till den bästa dagen i veckan.

Människor i arbetslivet står inför tsunamiliknande förändringsvågor. Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för jobba smartare och stärka förmågan att samarbeta. Trots möjligheter med modern teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Stressnivåerna ökar, engagemanget viker och vardagen kantas av icke värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information och svara på repetitiva frågor. Vi vill skapa ett nytt mindset kring den digitala arbetsmiljön och vi är övertygade om att våra insatser förenklar vardagen för människor i arbetslivet genom att möjliggöra en värdeskapande digital arbetsplats.

%

Söka information

Medarbetare spenderar i snitt 19% av arbetstid med att söka efter information, vilket motsvarar 7,2 timmar i veckan.

%

Hantera e-post

Kontorsarbetare spenderar i snitt 28% av arbetstid med att hantera e-post, vilket motsvarar 11,2 timmar i veckan.

%

Samarbeta

I snitt spenderar medarbetare 14% av arbetstid med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.

%

Rollspecifikt arbete

I slutändan återstår endast 39% av arbetstiden för att utföra de uppgifter som vi är anställda för att utföra.

Vi älskar våra kunder!

Vi är inte som alla andra…

Diwo grundades av ett specifikt syfte. Vi vill förändra synen på hur människor betraktar den digitala arbetsmiljön. Många yrkeskategorier spenderar närmare 80% av sin vardag framför en digital skärm. Trots detta saknas ofta samsyn runt upplevelse, ledarskap och värdeskapande beteenden i en allt mer digital värld. En välmående digital arbetsplats är grundläggande för en välmående arbetsplats.

We bridge the gap between workplace technology and business performance

Lär känna några av våra experter inom den digitala arbetsplatsen

Vi består av managementkonsulter, förändringsledare- och experter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer med framgångsrik förändring inom den digitala arbetsplatsen.

Magnus Hansson

Magnus Hansson

Digital Workplace Concepts

Magnus är expert inom Office 365 med fokus på koncept- och upplevelse. Teknik behöver förenklas och automatiseras för att skapa förutsättningar för att jobba smartare.

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Gustav är en digital  strateg och inspiratör som sprider budskapet om den digitala arbetsplatsens påverkan på hälsa, välmående och lönsamhet.

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Digital Workplace Advisor

Olle är en digital strateg som brinner för data och insikter. Olle är ansvarig för Diwo Index och hjälper organisationer med mätning för att skapa ett gemensamt “sence of urgency”.

Sofia Edholm

Sofia Edholm

Digital Workplace Strategist

Sofia är en digital strateg och inspiratör med gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och förändringsledning. Sofia brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson

Digital Workplace Advisor

Daniel är en av Sveriges kanske starkaste lösningsarkitekter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av SharePoint och lösningar som moderniserar och förenklar arbetssätt.

Diwo växer – Välkommen Carlos Castaneda

Diwo växer – Välkommen Carlos Castaneda

Vi är oerhört stolta över att hälsa Carlos Castaneda varmt välkommen till Diwo. Carlos kommer närmast från Nynas AB där han har drivit förändringsarbetet med Office 365. Carlos har omfattande erfarenheter av strategier och förändringsarbete inom digital arbetsplats och Office 365.

5 tips för att lyckas med införandet av Office 365

Vi är oerhört stolta över att hälsa Carlos Castaneda varmt välkommen till Diwo. Carlos kommer närmast från Nynas AB där han har drivit förändringsarbetet med Office 365. Carlos har omfattande erfarenheter av strategier och förändringsarbete inom digital arbetsplats och Office 365. Idag bjuder han på 5 snabba tips till alla er som vill lyckas med införandet av Office 365.

5 lärdomar vid lansering av Microsoft Teams

5 lärdomar vid lansering av Microsoft Teams

Trots möjligheterna att samarbeta mer effektivt med Microsoft Teams är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt där e-post och lokala filservrar dominerar. Här kommer ett urval av 5 lärdomar för er som står inför att lansera Microsoft Teams, eller som redan har lanserat men upplever utmaningar inom styrning, kontroll och arbetssätt.

Följ oss på sociala medier

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt

1 + 14 =