Strategier, Teknik och Förändringsledning

Vi möjliggör den digitala arbetsplatsen

Trots möjligheter att samarbeta och jobba smartare med ny teknik, såsom Office 365, är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Vår mission är att hjälpa organisationer att jobba smartare genom att brygga gapet mellan den nya teknikens möjligheter och verksamhetens produktivitet.

Vad vi gör

We bridge the gap between workplace technology and business performance

Diwo Index & Benchmark

Vi erbjuder marknadens ledande index och benchmark för att mäta mognadsgraden inom den digitala arbetsplatsen. Med Diwo Index ges kraftfulla insikter och förutsättningar för  ett gemensamt “sence of urgency”.

Digital Arbetsplats - Strategi

Vi är ledande inom strategier för den digitala arbetsplatsen och tillämpar en unik metod för att ta fram en engagerande målbild och en strategi som samlar organisationens kraft i en gemensam riktning.

Digital arbetsplats - Microsoft 365

Vi erbjuder seniora konsulter för att förenkla och automatisera Microsoft 365 efter er verksamhet. Vi är även experter inom förändringsledning för att möjliggöra nya arbetssätt med fokus på ledarskap och beteenden

Varför vi gör det…

We want to make Monday’s the greatest day of the week

Människor i arbetslivet står inför tsunamiliknande förändringsvågor. Ny teknik är en kritisk framgångsfaktor för jobba smartare och stärka förmågan att samarbeta. Trots möjligheter med modern teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Stressnivåerna ökar, engagemanget viker och vardagen kantas av icke värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information och svara på repetitiva frågor. Vi vill skapa ett nytt mindset på den digitala arbetsmiljön och vi är övertygade om att våra insatser förenklar vardagen för människor i arbetslivet.

%

Söka information

Medarbetare spenderar i snitt 19% av arbetstid med att söka efter information, vilket motsvarar 7,2 timmar i veckan.

%

Hantera e-post

Kontorsarbetare spenderar i snitt 28% av arbetstid med att hantera e-post, vilket motsvarar 11,2 timmar i veckan.

%

Samarbeta

I snitt spenderar medarbetare 14% av arbetstid med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.

%

Rollspecifikt arbete

I slutändan återstår endast 39% av arbetstiden för att utföra de uppgifter som vi är anställda för att utföra.

Vi älskar våra kunder…

Vi är inte som alla andra…

Diwo grundades av ett specifikt syfte. Vi vill förändra synen på hur människor betraktar den digitala arbetsmiljön. Många yrkeskategorier spenderar närmare 80% av sin vardag med att stirra in i en digital skärm. Trots detta saknas ofta samsyn runt upplevelse, ledarskap och värdeskapande beteenden ien allt mer digital värld. 

We bridge the gap between workplace technology and business performance

Lär känna några av våra experter inom den digitala arbetsplatsen

Vi består av managementkonsulter, förändringsledare- och experter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av att hjälpa organisationer med framgångsrik förändring inom den digitala arbetsplatsen.

Magnus Hansson

Magnus Hansson

Digital Workplace Concepts

Magnus är expert inom Office 365 med fokus på koncept- och upplevelse. Teknik behöver förenklas och automatiseras för att skapa förutsättningar för att jobba smartare.

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Gustav är en digital  strateg och inspiratör som sprider budskapet om den digitala arbetsplatsens påverkan på hälsa, välmående och lönsamhet.

Olle Fagerstedt

Olle Fagerstedt

Digital Workplace Advisor

Olle är en digital strateg som brinner för data och insikter. Olle är ansvarig för Diwo Index och hjälper organisationer med mätning för att skapa ett gemensamt “sence of urgency”.

Sofia Edholm

Sofia Edholm

Digital Workplace Advisor

Sofia är en digital strateg och inspiratör med gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och förändringsledning. Sofia brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson

Digital Workplace Advisor

Daniel är en av Sveriges kanske starkaste lösningsarkitekter inom Office 365 med omfattande erfarenhet av SharePoint och lösningar som moderniserar och förenklar arbetssätt.

Låt dig inspireras…

Den “digitala” förvirringen

Under de senaste åren har jag träffat otaligt många människor och ledare som känner en enorm förvirring så fort ordet “digitalt” används framför lättbegripliga ord. Exempel på detta är begrepp såsom “digitalt ledarskap”, “digital strategi” och “digital arbetsplats”....

Sluta prata om ytterligare ett system

De senaste åren har jag blivit besatt av att förstå varför vissa ledare och organisationer lyckas så otroligt mycket bättre än andra med digital och kulturell transformation. Varför lyckas endast ett fåtal med att låsa upp nycklarna till de digitala kontoret och inte...

15 tips för en vinnande möteskultur

I min jakt på att bidra till värdeskapande och välmående arbetsplatser har jag genom årens lopp ställt följande fråga till ledare och medarbetare inom i samtliga organisationer jag har fått äran att konsulta för; Vilka är de tre största tidstjuvarna i din vardag som...

It’s all about a rockstar culture!

Everyone knows that a company with demotivated and unhappy employees will eventually go down the drain. Short-term, you might be able to hold it together. But ultimately there will be significant spillover-effects on the customers who are not getting what they’re...

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt

9 + 11 =