Vi är experter på att möjliggöra nya arbetssätt med Microsoft 365

Vi möjliggör Microsoft 365

Trots investeringar i ny teknik, såsom Office 365, så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Våra seniora Team hjälper er att anpassa och förenkla Microsoft 365 samtidigt som vi förändrar arbetssätt med fokus på ledarskap, medarbetarskap och beteenden

 

Vad är Microsoft 365?

Med Microsoft 365 kan ni möjliggöra modern samverkan och ökad produktivitet. Microsoft 365 innehåller klassledande produktivitetsverktyg med avancerade funktioner för säkerhet och enhetshantering.

Kundanpassade IT-lösningar

För att möjliggöra kraften i Microsoft 365 och verktyg såsom SharePoint, Teams och Flow så är det kritiskt att anpassningar görs efter er organisations behov. Vi förenklar och automatiserar upplevelsen.

Förändringsledning & Utbildning

För att möjliggöra nya sätt att arbeta är det kritiskt att fokusera på ledarskap, medarbetarskap och beteenden. Vi erbjuder förändringsledning och utbildning. Vi coachar även ledare i digitalt ledarskap.

Microsoft 365

Vad är Microsoft 365?

Microsoft 365 för samman Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security. Det ger en fullständig, smart lösning som ger anställda möjlighet att vara kreativa och arbeta tillsammans på ett säkert sätt. 

Få ut kraften ur Microsoft 365

Kanske tillhör du en organisation som redan har nödvändiga licenser för att arbeta smarta med Microsoft 365? Trots investeringar i ny teknik så är de flesta organisationer dock fast i traditionella arbetssätt där e-post, filservrar och fysiska möten dominerar. Vi hjälper er att brygga gapet mellan möjligheterna med Microsoft 365 och verksamhetens produktivitet och välmående.

Vad är Office 365?

Kundanpassade IT-lösningar

Tekniken förändras i en allt högre takt. För IT-avdelningar ställer detta högra krav på att vara utforskande, ligga i framkant och säkerställa att anpassade IT-lösningar är framtidssäkrade och ständigt uppdateras och förbättras. Vi upplever att allt för många organisationer bygger lösningar baserade på gårdagens sätt att tänka, vilket resulterar i att de inte drar nytta av de möjligheterna som finns med AI och ständiga förbättringar. Vi på Diwo är dedikerade till att skapa framtidssäkrade lösningar som följer Microsofts rekommendationer och riktlinjer. Detta innebär att våra kunder får IT-lösningar som är anpassade efter verksamhetens behov och processer samtidigt som de är med på resan med Microsofts roadmap.

Vi har högsta kompetens inom bland annat Microsoft 365, SharePoint, Microsoft Teams, IT-arkitektur, UX/UI-design och systemutveckling. Vi vill understryka att vi alltid agerar teknikoberoende i vår strategiska analys i syfte att säkerställa rätt teknik utifrån varje unik organisations strategi och behov.

Nyfiken på hur vi skapar ordning och reda med Microsoft Teams och SharePoint? Tveka inte på att kontakta oss för en demo så berättar vi mer om vårt koncept för governance, kontroll samt ordning och reda.

Förändringsledning och utbildning

Diwo hjälper er att omsätta mål till förändrade beteenden och nya arbetssätt

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

Vilken är den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen i din organisation?

Sluta kommunicera utifrån ytterligare ett system

Vi är övertygande om att engagemang är nyckeln för att möjliggöra värdeskapande förändring. För att åstadkomma engagemang krävs att medarbetare blir involverade (på rätt nivå). Målbilden behöver ha mandat från den strategiska ledningen med hänsyn till dess nödvändiga koppling till organisationens övergripande affärsmål och strategi. Men för att målbilden inte ska bli luddig behöver den bottna i verkligt värde för medarbetarna, och förståelse för situationer och beteenden vilket kräver involvering.

De flesta ledare har en tendens (och inarbetat vana) att kommunicera förändring utifrån “Hur”. Då låter det ungefär så här; “Vi ska lansera ett nytt intranät”, “Vi ska lansera Office 365”. “Vi ska lansera ett dokumenthanteringssystem. Ställ dig själv frågan; Hur engagerande är det för medarbetarna att utgå från ytterligare ett system? Ledare behöver omgående sluta med att kommunicera nedifrån och upp (se pyramiden). Ytterligare ett system är inte svaret på varför vi ska genomgå komplex förändring. 

Att skapa en engagerande framgångsresa kräver planering och eftertanke. Det handlar i grund och botten om att kommunicera utifrån ett större syfte (varför ni existerar) och precisera en engagerande och trovärdig målbild som bottnar i verkligt värde för medarbetarna. Målbilden måste omsättas till “Whats in it for me?” om sann vilja ska skapas. Dessutom måste det vara supertydligt vilka beteenden som medarbetarnas förväntas börja, sluta och fortsätta göra i specifika situationer.

Diwo förändringspyramid

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt

10 + 5 =