Nyfiken på en karriär hos oss på Diwo? Lyssna in på Sofia och Dilan som berättar mer om vem vi söker…

Vi på Diwo är ett innovativt konsultbolag som hjälper organisationer att jobba smartare. Vi är experter på strategier för digital transformation och digitala arbetsplatser. Vi tillämpar en kombination av att förenkla och automatisera modern teknik och att motivera människor till nya arbetssätt med beprövad och forskningsbaserad metodik. Vi består av en mix av IT-experter, managementkonsulter och förändringsledare som samlats runt vår gemensamma mission; att brygga gapet mellan möjligheterna med modern teknik och organisationers prestation och välmående.

PS: Diwo är dessutom en del av Worklife Group som samlas runt visionen att bidra till ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv där vi samtidigt tillfredsställer mänskliga, ekonomiska och planetära behov.