Förmågan att vara eller bli en bra ledare har intresserat människan i alla tider.  Jeanne d’Arc, Gandhi och Percy Barnevik är alla historiska exempel på individer som besuttit åtråvärda ledaregenskaper. Hade deras historiska tillhemmahörande (Barnevik får ursäkta) gjort dessa till sämre ledare på den digitala arbetsplatsen? Knappast!

En av de vanligaste missuppfattningarna jag stöter på hos chefer ute på arbetsplatser i Stockholm just nu har att göra med ledarskap kopplat till den digitala arbetsplatsen. Missuppfattningen grundar sig ofta på ren välvilja och ambition om att vara en bra ledare och chef. Den kan ta sig lite olika former men går i grunden ut på att man tror att det är andra ingredienser som behövs för ett bra ledarskap på den digitala arbetsplatsen än vad som behövdes för ett bra ledarskap på den inte så digitala arbetsplatsen. Detta resulterar ibland i en känsla av kompetensbrist och jäktade försök att tillskansa sig ny kompetens som anses vara fundamental för en ledare på den digitala arbetsplatsen. ”Jag leder genom gott exempel, därför måste jag vara bäst på den nya digitala mjukvaran” – är till exempel något som jag ofta hör uttryck för.

Att leda genom att föregå med gott exempel är ingen dum idé, men definitionen av ett bra ledarskap på arbetsplatsen förändras inte för att arbetet digitaliseras eller för att bolaget genomgår en digital transformation. Att leda genom gott exempel har aldrig krävt att man behöver vara bäst på alla aspekter inom jobbet, och det gör det heller inte på den digitala arbetsplatsen. Vi kan givetvis debattera länge och väl vad definitionen av ett bra ledarskap är, men vi behöver inte förändra debatten för att vi pratar om digitala arbetsplatser.

Det som förändrats i och med den digitala arbetsplatsens framfart är snarare situationerna som ledarna ställs inför. Hur bygger vi en välmående företagskultur när allt fler av våra medarbetare jobbar på distans? Hur säkerställer vi produktivitet när förutsättningarna för mätning och uppföljning förändras? Hur harmoniserar och standardiserar vi arbetssätt i en allt mer pluralistisk flora av digitala mjukvaror och applikationer? Listan på nya utmaningar som chefer och ledare ställs inför på den digitala arbetsplatsen kan göras väldigt lång, men färdigheterna som behövs för att överkomma dessa är inte nya.

Jag tänker inte här beskriva allt som behövs för att blir en perfekt ledare (oavsett arbetsplats), men låt oss diskutera en klassisk färdighet som kommer väl till pass för att lyckas med ledarskapet på den digitala arbetsplatsen:

Att kunna lyssna på riktigt. Så många förknippar fortfarande ledarskap främst med att vara en karismatisk, auktoritär och propagerande person. Dessa egenskaper är absolut inte dåliga för en ledare att besitta men om vi utgår från att det vi vill uppnå är trygga, välmående och produktiva medarbetare så smäller förmågan att lyssna högre. En doktor som kan alla sjukdomar och botemedel i världen skulle inte lyckas kurera patienter särskilt bra om denne inte lyssnade ordentligt på vad patienterna sade.

Den digitala arbetsplatsen och de förändringar i arbetssätt som sker just nu medför mycket osäkerhet, rädsla, animositet och otillräcklighet. Detta måste vi ta på allvar. Väldigt många organisationer och individer i ledande positioner går just nu bet på sina målsättningar för den digitala arbetsplatsen eftersom man inte lyssnat på- och involverat sina medarbetare tillräckligt. Ett återkommande fenomen är till exempel ledningsgrupper, styrgrupper eller experter som satt upp välriktade målbilder, implementerat rätt IT-lösningar och/eller lanserat nya supersmarta arbetsprocesser, ändå så får man inte de resultaten man förutspått. Vad hände? Var tog alla miljoner i kostnadsbesparingar vägen, var är den markant höjda produktiviteten och var är all rusande medarbetarnöjdhet? Svaret är att det förmodligen inte var något fel på de kartläggande analyserna, systemens kapacitet eller mjukvarornas potential utan att något så simpelt men samtidigt så svårt som involvering som fick projektet på fall.

Om du vill lyckas i ditt ledarskap på den digitala arbetsplatsen så måste du involvera alla berörda medarbetare och lyssna på vad de säger om dina projekt, tankar och ambitioner. Det spelar tyvärr ingen roll om du besitter unik kompetens om ämnet och vet vilken lösning eller väg framåt som i alla aspekter är mest önskvärd, det optimala resultatet uppnår du inte om du inte får med dig så många som möjligt på tåget. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk heter det ju, och ”tyvärr” stämmer det även för arbetsplatser. Det är väldigt svårt att driva förändring inom processer och arbetssätt genom att sikta på stjärnorna och hoppas uppnå trädtopparna, eftersom själva siktet (målbilden) kan få många medarbetare att slå bakut om de inte själva fått vara med och utforma det. Det svåraste för ledare blir således att kombinera involvering av medarbetare med en moderering av sina egna ambitioner, eftersom ledare tenderar att vilja mycket mer och ha en större förståelse för förändringar än genomsnittet i organisationer.

Givetvis är involvering i förändringsprojekt och ledarskap på den digitala arbetsplatsen lättare i en organisation på 20 personer (vilket absolut inte betyder att det är lätt) än i en organisation med 2000 personer, men oavsett så får man inte fuska eller ta genvägar i lyssnandet och involveringen. Naturligtvis är det en omöjlighet för en HR-direktör på det stora bolaget med 2000 anställda att sitta i enskilda kvartssamtal med alla medarbetare kring det stundande digitaliseringsprojektet, men det finns sätt att involvera medarbetare även i stora organisationer. Det finns en metodik för att uppnå tillräckligt med Buy-in från medarbetarna för att lyckas med förändring på den digitala arbetsplatsen även på företag där inte alla känner alla. Jag vill gärna höra mer om både lyckade och misslyckade initiativ på arbetsplatsen, så tveka inte att höra av dig om du vill veta mer eller har något att dela med dig av.

Och kom ihåg: Den bästa positiva förändringen är den som blir av, inte den som ser bäst ut på pappret.

Engagerade hälsningar, Olle Fagerstedt