Häromdagen blev jag inbjuden till att tala på ett HR-event på Microsoft riktat mot HR-chefer. Temat var HR-strategier för digital transformation. Eventet blev fullbokat omgående och gästades av 200 nyfikna HR-personer. En tanke som slog mig var att om denna inbjudan hade gått ut till HR för tre år sedan så tror jag att det hade varit mycket utmanande att attrahera besökare till Microsofts kontor i Akalla. Hur kommer det sig då att digital transformation helt plötsligt ligger högt uppe på agendan för HR?

De senaste åren har ny teknik strömmat in på arbetsplatserna. Trots möjligheterna med ny teknik så är de flesta organisationer fast i gårdagens sätt att arbeta där e-post, filserver och fysiska möten dominerar. Stressnivåerna ökar och det blir allt mer utmanande att hålla medarbetarna lojala och engagerade. Många företagsledare och verksamhetschefer har blundat för det faktum att digital transformation primärt handlar om människor och beteenden. Kommentarer såsom “Det där är ju ett IT-projekt” och “Vi ska lansera ytterligare ett system” har ekat i konferensrum runt om i landet.

De tappra IT-cheferna har varit både ledstjärnor och syndabockar när det kommer till digitalisering av arbetsplatsen. Året är 2019 och nu vänds strålkastarljuset från IT till HR. I en tid då gapet mellan möjligheterna med ny teknik och produktivitet/välmående är allt för hög krävs ett omtag gällande strategin för digital och kulturell transformation.

Vem äger då frågan för att driva den digitala transformationen på arbetsplatsen? Någon sa till mig häromdagen att nu när IT har “tappat bollen” gällande den digitala transformationen så är det dags för HR att bli den nya syndabocken. Min uppfattning är att den digitala förändringsresan inte enbart kan ägas av vare sig IT eller HR. Digital transformation behöver vara en betydligt mer strategisk fråga då det handlar om att förenkla vardagen för samtliga medarbetare och bli en attraktivare arbetsgivare. Det är inte försvarbart eller hållbart att inte ha en strategi som sätter människor och beteenden i förarsätet. Det finns många bra exempel på organisationer som slutat peka finger gällande ansvar för frågan mellan olika avdelningar och istället satt sig ner tillsammans för att skapa samsyn. Ägarskapet bör minst ligga på både HR, IT- och kommunikation men helst av allt på högsta ledningen.

Vänner. Det är dags att nyttja och förvalta det fantastiska faktum att HR är med på banan. Låt inte HR bli en ny syndabock genom att komma in från sidan och försöka jobba med förändring. Se nu till att släppa prestigen, skapa samsyn och låta förändringen blomstra inifrån genom att sätta människor och beteenden i förarsätet. Den digitala transformationen påverkas oss alla. Ingen kommer undan dess kraft.

Med förhoppning om en ljusare arbetsvardag för människor i arbetslivet

Gustav Molnar