Digital Workplace academy

Bokning av föreläsningar, workshops och utbildningar

inom den digitala arbetsplatsen, ledarskap och Office 365

Föreläsningar & inspiration

Vi erbjuder föreläsningar och inspiration inom digital transformation med fokus på att bidra med engagemang och förändringsvilja. Boka för alla medarbetare eller för din ledningsgrupp.

Workshops - digital arbetsplats

Vi erbjuder interaktiva workshops som fokuserar på att skapa handlingskraft och resultat inom områden såsom digitala arbetssätt, ledarskap, dokumenthantering och IT-arkitektur. 

Utbildningar & distanskurser

Vi hjälper er att öka kunskapen om de digitala verktygen i Office 365. Våra interaktiva utbildningar säkerställer att ni höjer den kollektiva kunskapen för att jobba smartare.

Boka en föreläsning

Mindset - Den digitala arbetsmiljön

Denna föreläsning riktar sig till er som vill inspireras inom arbetssätt, beteenden och ledarskap i den digitala arbetsmiljön. Ta del av den senaste forskningen och goda exempel från organisationer i framkant.

Längd: 90 minuter (flexibelt efter behov)
Pris: Ta kontakt för offert

Mer information

Om föreläsningen: 
Inspiration är det bästa förändringsbränslet. Denna föreläsning riktar sig till er som vill inspireras inom arbetssätt, beteenden och ledarskap i den digitala arbetsmiljön. Föreläsningen är interaktiv och underhållande och lyfter fram den senaste forskningen om digital arbetsmiljö i kombination med konkreta exempel från organisationer och ledare i framkant.

För vem är denna föreläsning?
Denna föreläsning lämpar sig för såväl ledningsgrupper, avdelningar eller hela organisationer. Det är vanligt förekommande att boka denna föreläsning för kick-off eller tillställningar där inspiration och kunskap efterfrågas.

Kan den genomföras online?
Ja, denna föreläsning kan genomföras online

Hur lång är föreläsningen?
Cirka 90 minuter (kan anpassas i längd efter behov)

Vad kostar föreläsningen?
Ta kontakt för offert

Kontakt för mer information och dialog:
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Ledarskap på distans

Denna föreläsning riktar sig till ledningsgrupper, styrelser och chefer som vill inspireras inom ledarskap på distans. Ta del av den senaste forskningen och goda exempel från organisationer i framkant. 

Längd: 90 – 120 minuter (flexibelt efter behov)
Pris: Ta kontakt för offert

Mer information

Om föreläsningen: 
För att lyckas med digitala- och kulturella förändringsresor är det kritiskt att ledarskapet anpassas efter den digitala eran. Denna föreläsning lyfter fram ledarskapets utmaningar i en allt mer digital värld. Vad säger forskningen om ledarskap och engagemang på distans? Hur gör organisationer och ledare i framkant? Välkommen att ta del av den senaste forskningen och en mängd inspiration på ämnet ”ledarskap i den digitala eran”.

För vem är denna föreläsning?
Denna föreläsning lämpar sig för ledningsgrupper, styrelser, HR-avdelningar eller chefsgrupper som vill lära sig mer om ledarskap i den digitala eran.

Kan den genomföras online?
Ja, denna föreläsning kan genomföras online.

Hur lång är föreläsningen?
90 – 120 minuter (kan anpassas i längd efter önskemål)

Vad kostar föreläsningen?
Ta kontakt för offert

Kontakt för mer information och dialog:
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Ett urval av våra populära föreläsare och workshopledare

Sofia Edholm

Sofia Edholm

Digital Workplace Strategist

Sofia är en digital strateg och inspiratör med gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och digital transformation. Sofia brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Evangelist

Gustav är en mästare på  digitala strategier och en inspiratör som sprider budskapet om den digitala arbetsplatsens påverkan på hälsa, välmående och lönsamhet.

Edward Ringborg

Edward Ringborg

Digital Workplace Evangelist

Edward Ringborg har ett brinnande intresse för ledarskap i den digitala eran och har vigt sin karriär åt att förstå vad som utmärker ledare och organisationer i framkant. 

Boka workshops

Nedan följer ett urval av våra mest populära workshops. Har ni önskemål om hjälp med att moderera workshops inom andra områden så är ni välkomna att ta kontakt. Våra workshops följer en tydlig och beprövad struktur/metodik som säkerställer gott resultat.

Spelregler och arbetssätt i Office 365

Denna workshop hjälper er att ta fram en scenariomatris för när ni ska använda vilket verktyg samt förslag på digitala spelregler och arbetssätt.

Mer information

Om workshopen
Denna workshop hjälper er att skapa grunden för gemensamma digitala spelregler, riktlinjer och arbetssätt med Office 365 som möjliggörare. Workshopledaren från Diwo inspirerar med exempel från organisationer i framkant. Därefter samlas input in från deltagarna genom väl beprövad metodik.

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer resultaten från övningarna och levererar ett genomarbetat förslag för gemensamma digitala arbetssätt och spelregler. Resultatet innehåller bland annat:
– När ska vi använda vilket verktyg för vad?
– Vad ska vi tillsammans sluta/börja göra (beteenden)

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande, följt av 1 timme för att presentera resultatet.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för samtliga organistioner som upplever en förvirring runt när medarbetarna förväntas använda vilket verktyg och vilka värdeskapande digitala beteenden som är viktigast att lyfta fram.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en deltagargrupp bestående av 5 till 16 personer som representerar medarbetarstyrkan.

Går denna workshop att köra online?
Ja, workshopen kan genomföras på distans online.

Vad kostar workshopen?
Ta kontakt för offert

Kontakt för mer information och bokning: 

Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Konfigurering av Office 365

Denna workshop syftar till att säkerställa en konfigurering av Office 365 som möter era krav och behov för att jobba smartare.

Mer information

Om workshopen
Har ni investerat i Office 365 men är osäkra på om konfigureringen är korrekt genomförd? Under denna workshop går vi tillsammans med en av våra seniora Office 365-arkitekter igenom konfigureringen och ger våra rekommendationer för ändringar för att möta specifika krav.

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer en rapport med tydliga rekommendationer gällande konfigureringen av Office 365.

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande, följt av 1 timme för att presentera resultatet.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för IT-avdelningen- för dig som ansvarar för den digitala arbetsplatsen och för personer med kunskap om verksamhetens krav.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en deltagargrupp med kompetens från IT.

Går den att köra online?
Ja, kursen kan genomföras på distans online.

Vad kostar workshopen?
Ta kontakt för offert

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Riktlinjer för distansarbete

Att arbeta på distans blir allt vanligare. Denna workshop hjälper er att ta fram en policy för framgångsrikt distansarbete.

Mer information

Om workshopen
I takt med att arbetslivet blir allt mer digitalt och allt fler människor arbetar på distans, så ökar behovet av tydliga riktlinjer för distansarbete. Som organisation behöver vi bemöta förväntningarna gällande tillgänglighet och arbetstider. Vi behöver även ge medarbetarna direktiv och stöd som säkerställer att de kan vara produktiva oavsett tid- och plats. I denna workshop lyfter vi fram viktiga aspekter som är kritiska för att lyckas med distansarbete, och tar fram ett utkast för en gemensam policy för distansarbete.

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer resultaten från workshop-övningarna och återkommer med ett utkast/förslag på policy för distansarbete.

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande, följt av 1 timme för att presentera resultatet.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för samtliga organistioner som vill skapa en tydlighet i riklinjer gällande distansarbete.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en deltagargrupp som kan bidra med relevant input från verksamheten.

Går denna workshop att köra online?
Ja, workshopen kan genomföras på distans online.

Vad kostar workshopen?
Ta kontakt för offert

Kontakt för mer information och bokning: 

Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Effektmål för den digitala arbetsplatsen

Denna workshop hjälper er att ta fram en målbild följd av konkreta och mätbara effektmål för den digitala arbetsplatsen

Mer information

Om workshopen
Denna workshop hjälper er att skapa en engagerande målbild följt av konkreta och mätbara effektmål för den digitala arbetsplatsen. Workshopen är interaktiv och består både av inspiration- samt övningar baserade på väl beprövad metodik för att ta fram input till effektmål som kan mätas både objektivt, subjektivt, kvantitativt och kvalitativt.

Resultat av genomförd workshop
Diwo sammanställer resultaten från övningarna och levererar ett genomarbetat förslag målbild och effektmål.

Tid för genomförande
Workshopen tar 3 timmar i genomförande, följt av 1 timme för att presentera resultatet.

För vem passar sig denna workshop?
Denna workshop lämpar sig för dig/er som ansvarar för den digitala arbetsplatsen eller driver ett pågående projekt- eller program.

Vilka förberedelser behövs?
Inga förkunskaper behövs. Beställaren ansvarar för att sätta ihop en deltagargrupp som kan bidra med relevant input gällande målbild- och effektmål.

Går denna workshop att köra online?
Ja, workshopen kan genomföras på distans online.

Vad kostar workshopen?
Ta kontakt för offert

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Boka utbildningar & distanskurser

Nedan följer ett urval av våra mest populära utbildningar. Har ni önskemål om om andra utbildningar inom digital transformation eller Office 365. Varmt välkomna att ta kontakt med oss. 

I

Jobba smartare med Teams & Office 365

Denna utbildning ger er allt ni behöver för att komma igång med effektivare samarbete i Microsoft Teams och dess närbesläktade verktyg i Office 365.

Mer information

Har ni investerat i Teams och Office 365 men upplever utmaningar med omställningen från traditionella till moderna arbetssätt?

För att hjälpa svenska företag och organisationer att lyckas med ”det nya arbetslivet” där arbete hemifrån blir allt viktigare, så har vi tagit fram en webinarbaserad kurs som hjälper er att öka produktivitet och skapa förutsättningar för smartare arbete på distans med Microsoft Teams sin möjliggörare.

Kursens 5 kapitel

1. Introduktion till Microsoft Teams & Office 365
2. Smart kommunikation på distans
3. Smartare möten på distans
4. Jobba smartare med dokument
5. Governance av Teams

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Ledarskap på distans

Denna utbildning riktar sig till chefer och ledare som vill öka sin kunskap inom ledarskap i en allt mer digital värld.

Mer information

Längd på utbildning: 1 halvdag

Information om utbildningen: Denna utbildningen går igenom utmaningarna och förväntningarna på ledarskap i en allt mer digital värld. Vad säger forskningen om ledarskap och engagemang på distans? Hur gör ledare och organisationer i framkant? Vad kan du och din organisation göra för att lyckas med ledarskapet på distans? 

För vem: Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, ledningsgrupper och HR-avdelningar som vill öka sin kunskap och få konkreta verktyg för att leda på distans.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. 

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Dokumenthantering i Office 365

Denna utbildningar ger dig och dina kollegor kunskapen om dokumenthantering i OneDrive, SharPoint och Teams.

Mer information

Längd på utbildning: 2 halvdagar

Information om utbildningen: Denna utbildningen lär dig  allt du behöver veta för att jobba smartare med dokument med Office 365 som möjliggörare. Utbildningen fokuserar på verktyg såsom OneDrive, Teams och SharePoint. 

För vem: Denna utbildning riktar sig till dig som vill jobba smartare med dokument med Office 365 som möjliggörare.

Vad kommer du att lära dig: 
Nedan följer exempel på vad deltagarna kommer att lära sig efter genomförd kurs:

 • När lämpar sig OneDrive, Teams och SharePoint?
 • Versionshantering
 • Dokumentdelning
 • Metadata och egenskaper
 • Smarta kolumnstrukturer och vyer
 • Samtida redigering
 • Arbetsflöden
 • Säkerhet och behörigheter
 • Sök- och hittbarhet
 • Dokumenthantering best practices

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Deltagarna ska ha befintliga konton i Office 365 med tillgång till Microsoft Teams, SharePoint och OneDrive.

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Så bygger du intranät i Office 365

Denna utbildningar ger dig kunskapen och nycklarna för att bygga ett modernt och personaliserat intranät i SharePoint

Mer information

Längd på utbildning: 3 timmar

Information om utbildningen: Denna utbildningen lär er allt ni behöver veta för att skapa ett modernt intranät i Office 365 med SharePoint som möjliggörare. 

För vem: Denna utbildning riktar sig till er som vill förstå hur ett modernt intranät kan skapas i Office 365 som följer Microsofts riktlinjer. 

Vad kommer du att lära dig: 
Nedan följer exempel på vad deltagarna kommer att lära sig efter genomförd kurs:

 • Varför SharePoint som intranät?
 • SharePoint home site vs Hub sites
 • SharePoint Communication sites
 • Att sätta upp intranätet i Office 365 från ax till limpa
 • Personalisering av webdelar
 • Webdelar för redaktionellt innehåll

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Deltagarna ska ha befintliga konton i Office 365 med tillgång till Microsoft SharePoint. 

Kontakt för mer information och bokning: 
Gustav Molnar
+46 72 253 07 98
gustav.molnar@diwo.se

Är er organisation i behov av en skräddarsydd utbildning eller konsultstöd inom Office 365 och digital arbetsplats?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss ifall ni önskar en skräddarsydd utbildning, eller om ni behöver konsultstöd inom områden såsom nya arbetssätt, förändringsledning, IT-arkitektur, dokumenthantering etc. 

Kontaktperson: Gustav Molnar

E-post: gustav.molnar@diwo.se

Telefon:+46 72 253 97 98