Hur hanterar ni arbete på distans i tider av Coronavirus?

Vi hjälper er att jobba smartare hemifrån

Med Office 365 och Microsoft Teams som möjliggörare

Distans-kurs: Jobba smartare med Teams och Office 365

Har ni investerat i Office 365 men upplever utmaningar med omställningen från traditionella till moderna arbetssätt? Är e-post, fysiska möten och filservern fortfarande era primära stöd för kommunikation och samarbete?

För att hjälpa svenska företag och organisationer att lyckas med ”det nya arbetslivet” där arbete hemifrån blir allt viktigare, så har vi tagit fram en webinarbaserad kurs som hjälper er att öka produktivitet och skapa förutsättningar för smartare arbete på distans. 

Halvdag 1

 • Introduktion till Microsoft Teams & Office 365
 • Smart kommunikation på distans
 • Smartare möten på distans

Halvdag 2 

 • Jobba smartare med dokument
 • Governance av Teams 

Kapitel 1 : Introduktion till Teams och Office 365

För att kunna jobba smartare på distans inleder vi med ett inspirationspass följt av en övergripande introduktion till Office 365 med fokus på Microsoft Teams som möjliggörare. 

 • Inspiration – jobba smartare med Office 365
 • Vad är Teams och hur kan det hjälpa oss att samarbeta?
 • Hur fungerar Teams i praktiken
 • Nya arbetssätt med Teams
 • Personliga inställningar (notifieringar etc.)
 • Framgångsfaktorer, tips och best practice

70 min.

Kapitel 2 : Smart kommunikation på distans

Effektiv digital kommunikation är en viktig grundsten för framgångsrikt distansarbete. I det andra kapitlet går vi därför igenom hur Microsoft Teams kan möjliggöra detta.

 • Begränsningar med traditionell e-post
 • Kommunikation i Teams-kanaler och chattar
 • Formell vs informell digital kommunikation i Teams
 • Riktlinjer för effektiv kommunikation i Teams
 • Best practice, tips och tricks

70 min.

Kapitel 3 : Smartare möten på distans

Produktiva och dynamiska möten är en nyckel till framgångsrik samverkan. Under kapitel 3 går vi igenom hur Teams kan ersätta det fysiska mötet. 

 • Boka möten och hantera kalender i Teams
 • Delta och närvara i digitala möten
 • Skärmdelning och samarbete
 • Konversationer, chatt och mötesanteckningar
 • Samtal, snabbmöten och inspelning av möten
 • Best practice, tips och tricks

70 min.

Kapitel 4 : Jobba smartare med dokument

En av arbetslivets största tidstjuvar är att hantera dokument. Under detta kapitel går vi igenom grunderna för effektiv dokumenthantering med Teams som möjliggörare. 

 • Skapa och ladda upp nya dokument
 • Arbeta med filer i chattar och kanaler
 • Samtida redigering
 • Versionshantering
 • Synkronisering av dokumentbibliotek
 • Best practice, tips och tricks

120 min.

Kapitel 5 : Governance av Teams

För att nå framgång med Microsoft Teams är det viktigt att se över hur  Teams-grupper och innehåll hanteras. I detta kapitel går vi igenom möjligheterna till effektiv governance av Teams.

 • Principer för Teams-ägare
 • Att skapa och underhålla Teams-grupper
 • Inställningar för användare
 • Arkivering av Teams (livscykelhantering)
 • Best practice, tips och tricks

90 min.

Markus Fougstedt

Kontakt & kursansvarig

markus.fougstedt@diwo.se
+46 70 948 12 15

 

7 Förutsättningar för att jobba smartare i det nya arbetslivet

Att jobba smartare innebär att du kan lägga mer tid och energi på de saker i livet som är betydelsefulla för dig. Det kan handla om dina livsmål, din personliga tillväxt, din hälsa och dina relationer. Att jobba smartare handlar inte om att jobba hårdare. Det handlar...

Allt ska inte in i Teams!

Allt ska inte in i Teams!

Så många grejer är bra med Teams, det är modernt och gör den digitala arbetsplatsen roligare. Precis som med allt modernt och kul finns det förstås också behov av att nyansera det med det mer traditionella, om än spelandes en ny roll. Många företag gör nu - eller har...

10 tips för ett hållbart distansarbete

I syfte att hjälpa organisationer till ett bättre arbetsliv på distans, så vill vi på Diwo idag dela med oss av en kortfilm som innehåller 10 tips för hur du kan jobba smartare och möjliggöra ett mer hållbart arbetsliv på distans. Filmen presenteras Diwos VD Gustav Molnar, som nyligen utnämndes till ”årets profil inom distansarbete” av remoteworking.se.

Empiriskt uppnådda effekter av att använda Teams

Sparade timmar/vecka

Genom att använda Teams för samarbete och informations-hantering sparas i snitt 4 timmar per medarbetare

%

reducerade möten

Organisationer med färre än 2000 anställda reducerade antal möten per vecka med i snitt 21 procent.

%

Effektivare beslut

Tid till beslut förbättrades med i snitt 19% inom företag med färre än 2000 medarbetare.

%

Lägre IT-kostnader

Teams sänker IT-kostnader med i snitt 14 procent. Tiden för eDiscovery-aktiviteter minskade med 12,3%

Lär känna några av våra kursledare

Sofia Edholm

Sofia Edholm

Digital Workplace Strategist

Sofia är en digital strateg och inspiratör med gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och digital transformation. Sofia brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet.

Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Gustav är en mästare på  digital strategi och en inspiratör som sprider budskapet om den digitala arbetsplatsens påverkan på hälsa, välmående och lönsamhet.

Dilan Ahmed

Dilan Ahmed

Produktivitetscoach Office 365

Dilan är en högt uppskattad produktivitetscoach med ett brinnande intresse för värdeskapande samarbete med Microsoft Teams och SharePoint som möjliggörare

Är er organisation i behov av en skräddarsydd utbildning eller konsultstöd inom Office 365 och digital arbetsplats?

Varmt välkommen att ta kontakt med oss ifall ni önskar en skräddarsydd utbildning, eller om ni behöver konsultstöd inom områden såsom nya arbetssätt, förändringsledning, IT-arkitektur, dokumenthantering etc. 

Kontaktperson: Markus Fougstedt

E-post: markus.fougstedt@diwo.se

Telefon:+46 70 948 12 15