Få medarbetare har genom åren blivit eld och lågor vid blotta tanken på intranätet på jobbet, och ännu färre har verkligen engagerat sig i ämnet. Faktum är nog att inom den digitala arbetsplatsen så är historiskt sett få andra termer förknippat med fler negativa associationer än ”intranätet”. Det skulle möjligen vara ”SharePoint”, vilket i mångas fall har varit synonymen till ordet intranät. Ironiskt nog två av mina personliga favoritämnen!

Jag säger dock ”historiskt förknippat” för detta är verkligen på väg att ändras och jag tror på att inom några år så kommer två saker att bli verklighet:

  1. Vi kommer att associera intranätet och SharePoint med mycket mer positiva känslor.
  2. Vi kommer att ha svårare att definiera både intranätet och SharePoint.

Motsägelsefullt? Låt mig elaborera:

Som medarbetare är vi idag överrösta med digital arbetsplatsteknik vilket tyvärr har skapat mycket förvirring och frustration kring när vi ska använda vilket verktyg och varför. Det har däremot även gjort oss väldigt kräsna gällande användarvänlighet. Idag accepterar inte medarbetare/användare ologiska gränssnitt eller haltande användarvänlighet bara för att funktionaliteten är bra. En mjukvara måste visa upp båda dessa kvalitéer för att bli en ”persona grata” i vår digitala arbetsplats. Detta har historiskt legat både olika intranät och SharePoint i fatet, eftersom de visat upp en minst sagt begränsad användarvänlighet och varit ungefär lika visuellt intagande som en parkeringsplats. Krasst uttryckt har det inte spelat någon roll att SharePoint eller andra intranät har kunnat erbjuda kraftfull funktionalitet och affärsnytta eftersom ”Image is Everything”.

Men detta håller verkligen på att förändras i grunden, och mycket har redan hänt. Gränssnittet i SharePoint idag och användarvänligheten generellt är helt annorlunda jämfört med de äldre ”on-premise-versionerna” av mjukvaran. Den stora skillnaden ligger dock i hur Sharepoint bygger infrastrukturen för nästa generations intranät.

Enkelt uttryckt kan man säga att SharePoint kommer att erbjuda oss att outsourca innehållet, aktiviteten och dynamiken för ett intranät nästan helt på oss medarbetare, vilket jag tycker är genialiskt! Men också lite utmanande… Det kommer nämligen att kunna vara upp till vårt individuella och kollektiva medarbetarengagemang att skapa det bästa intranätet och den mest inbjudande av alla digitala dörrar till vår arbetsdag.

SharePoint HomeSite – Summan av alla delar och lite till för Intranätet

I och med lanseringen av SharePoint HubSites och nu även Sharepoint HomeSites erbjuder nu Microsoft för första gången en användarvänlig och komplett synkronisering av medarbetarnas digitala vardag med intranätet. Intranätet personifieras utifrån specifika medarbetares verktyg, användarmönster och aktivitet och ändras dynamiskt utifrån det skiftande innehållet i medarbetares digitala arbetsplats. Med andra ord, det du producerar på individuell nivå som medarbetare hela vägen ned till en chat i Microsoft Teams kan aggregeras upp till intranätet och visualiseras både för dig och dina medarbetare, om du så skulle vilja. På så sätt kommer allt det som är relevant för dig i din digitala arbetsdag att finnas tillgängligt på intranätet, skräddarsytt av dig själv. Exempelvis dina senaste dokument, din senaste konversationer eller dina senaste använda verktyg.

”Helheten är större än summan av dess delar” sade Aristoteles en gång, ett citat som ofta används för att beskriva lagbyggen av olika slag och som jag tycker passar väl in på det framtida intranätet. Intranätet som en statisk produkt är därför på väg att försvinna, istället kommer intranätet att vara summan av allt vi gör på arbetsplatsen, och lite till.

Jag kan inte i detta inlägg gå igenom alla de möjligheter som HomeSite kommer att innebära, men helt klart är att det kommer vara möjligt att skapa riktigt bra intranät och digitala dörrar till medarbetares digitala arbetsplatser, där personifiering, publicering och produktivitet alla ges den uppmärksamhet de så länge förtjänat. Du kan läsa mer om detta här. Som en konsekvens av detta kommer också andra gränssnitt än SharePoint att dominera våra skärmar och användarupplevelser, vilket kommer att leda till att vi kollektivt kommer att få en vagare bild av vad SharePoint egentligen är. Till exempel vet inte alla medarbetare att varje team som skapas i Microsoft Teams skapar en SharePoint-sida i bakgrunden. Men å andra sidan, varför behöver dem veta det? Microsoft satsar helhjärtat på en kollaborativ approach i Teams och kan vi skapa en digital arbetsplats där våra medarbetare tillåts stanna kvar i samma miljö och gränssnitt fast de i bakgrunden använder olika verktyg och program så tror jag att vi undviker en hel del bekymmer. Mer om detta på vårt stundande frukostseminarium som jag själv producerar och som kommer ha lysande inspiratörer på scen! Du har väl anmält dig? Skynda på, platserna går åt som IT-supportens telefontider… Anmäl dig här.