Sitter er organisation fortfarande fast med ett förlegat intranät samtidigt som ni har investerat i Microsoft 365 för effektiv samverkan? Är ni fortfarande tveksamma till att lägga intranätet i en enhetlig plattform för samarbete och kommunikation? Då rekommenderar vi att ni anmäler er till detta webinar den 4 maj kl 12.00.

Vilken roll har egentligen intranätet i den digitala arbetsplatsen? Svaret på den frågan är att det beror på. Först och främst är det viktigt att definiera vad ni som organisation menar med ”den digitala arbetsplatsen” och söka förståelse för hur intranätet kan möjliggöra mesta möjliga värde som pusselbit inom ramen för den definitionen.

Allt för många organisationer har inte har lyckats mobilisera en samsyn, vare sig gällande den digitala arbetsplatsen som helhet eller intranätets roll. En samsyn som kräver strategisk mobilisering med involvering från HR, IT och kommunikation. Istället fortsätter organisationer att lansera en mängd olika IT-system och intranätprojekt utan att inse fördelarna och affärsnyttan med ett strategiskt mobiliserat program för den digitala arbetsplatsen. De som får betala notan för detta är framförallt medarbetarna, vars digitala upplevelse blir förvirrande och divergerad. Följden blir bland annat att medarbetarna får onödig ställtid mellan olika digitala verktyg samt att de spenderar allt för mycket tid på att söka- och återskapa information som redan existerar.

Vi på Diwo är oerhört stolta över att vi fått möjligheten att hjälpa organisationer att komma på rätsidan med den digitala arbetsplatsen vilket resulterat i en mängd mätbara effekter såsom ökad effektivitet, sänkta kostnader och ökad arbetsglädje. Detta har i sin tur bidragit till vår övergripande vision som handlar om att tillsammans tillgodose  ekonomiska, mänskliga och planetära behov. Under dessa förändringsresor har vi tillsammans med våra kunder samlat på oss en mängd lärdomar och erfarenheter som vi valt att dela öppet på våra webinars.

Den 4 maj kl 12.00 har du möjligheten att ta del av lärdomarna från vår kund CAB Group då Gustav Molnar gästas av Emma Edén som är en av eldsjälarna bakom deras intranät- och digitala arbetsplats. Tillsammans kommer vi att diskutera mobilisering, målbild, intranät i Microsoft 365 och vikten av ha kul under förändringsresans gång. 

Klicka här för att komma till anmälan