Diwo är stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa Addtech-koncernen med att effektivisera den interna kommunikationen och möjliggöra nätverkande och samverkan mellan koncernens 140 bolag. För att möjliggöra målbilden levererade Diwo ett modern och förvaltningsvänligt intranät i Microsoft 365, anpassat för att kunna hantera användare från 140 olika IT-miljöer. 

”För oss på Addtech var det viktigt att hitta en partner som kunde visa förståelse för våra behov och utmana oss för att hitta bästa möjliga lösning för att lösa våra behov av samverkan inom koncernen. Jag kan varmt rekommendera Diwo som partner inom den digitala arbetsplatsen då de hade ett starkt engagemang, senior kompetens och skapade trygghet genom hela leveransprocessen.”

/Christopher Casselblad – Head of Communications, Addtech AB

Christopher Casselblad

Om Addtech

Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 140 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur – med fokus på långsiktig hållbar tillväxt.

Addtechs utmaning och behov inom den digitala arbetsplatsen

Addtech uttryckte ett behov av en smart och förvaltningsvänlig lösning för koncerngemensam kommunikation och samverkan. Koncernens 140 bolag drivs autonomt och har egna unika IT-miljöer samt varieande digital mognadsgrad. Därför sökte Addtech efter en partner som kunde ta fram en användarvänlig intranätlösning som även gör det lätt att hantera bolag som tillkommer och säljs av. 

Lösningen som Diwo levererade

Diwo jobbade nära tillsammans med beställaren Christopher Casselblad, Head of Communication på Addtech AB, för att iterera fram ett modernt och förvaltningsvänligt intranät i Microsoft 365. Lösningen bygger på en kombination av SharePoint Online, Microsoft Teams och Yammer. Målgruppen för den första fasen av lanseringen var ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernens bolag. Framöver finns ambitionen att utöka antalet målgrupper inom koncernen.

Behöver du och din organisation också hjälp med intranät i Microsoft 365? Tveka inte att kontakta oss på Diwo.