Digital Workplace Hembesök 2019

Inspiration är bästa bränslet för förändring

Diwo Hembesök riktar sig till dig som jobbar med strategisk ledning och vill veta mer om hur digitala mästare tar sig an strategier och kulturell transformation för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen och nya arbetssätt.

Utmaningar, trender och mindset – Att förhålla sig till den digitala eran

Kontorsarbetare spenderar cirka 78% av sin arbetsdag i den digitala världen. Trots möjligheter med ny teknik är de allra flesta fast i gårdagens arbetssätt.

Hur skapas en engagerande målbild och trovärdig strategi?

Hur sätts en engagerande målbild och en trovärdig strategi som sätter människor och beteenden i förarsätet på förändringsresan? Hur kan förändringen mätas?

Office 365 som möjliggörare för modern samverkan

Trots möjligheter med ny teknik är de allra flesta organisationer fast i gårdagens arbetssätt kantade av e-post, filservrar och fysiska möten

Hur skapas vilja till förändring med fokus på människor och beteenden

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Vad gör ledare i framkant för att involvera och engagera medarbetare att följa med på resan?

Varför anordnas Diwo Hembesök?

Trots möjligheterna med ny teknik så är de allra flesta organisationer fast i gårdagens arbetssätt där e-post, filservrar och fysiska möten dominerar. Människor i arbetslivet möts av tsunamiliknande förändringsvågor och upplever en digital förvirring. Allt för mycket arbetstid läggs på icke värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information, bli avbruten av kollegor etc.

Vi brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet. Vi ser det som vår plikt att utbilda ledare om hur de kan nå sin fulla potential genom att sätta människor och beteenden i förarsätet på de digitala förändringsresorna. I en tid då stressnivåer ökar behövs inspiration som bränsle för att krympa gapet mellan möjligheterna med ny teknik och produktivitet/välmående.

%

Söka information

Medarbetare spenderar i snitt 19% av arbetstid med att söka efter information, vilket motsvarar 7,2 timmar i veckan.

%

Hantera e-post

Kontorsarbetare spenderar i snitt 28% av arbetstid med att hantera e-post, vilket motsvarar 11,2 timmar i veckan.

%

Samarbeta

I snitt spenderar medarbetare 14% av arbetstid med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.

%

Rollspecifikt arbete

I slutändan återstår endast 39% av arbetstiden för att utföra de uppgifter som vi är anställda för att utföra.

FAQ

Vad är Diwo Hembesök?
Svar: Det är ett initiativ där ett urval experter inom digital transformation gör hembesök hos organisationer som söker strategisk inspiration inom den digitala arbetsplatsen med fokus på strategi, teknik och människor för att möjliggöra nya arbetssätt.

Till vem/vilka riktar sig Diwo Hembesök?
Svar: Till människor i strategisk ledning, HR, IT och kommunikation.

Hur lång tid tar besöket?
Svar: Vårt besök tar cirka 1,5 timme i anspråk.

Vad kostar det?
Svar: Besöket är kostnadsfritt! Vid långväga besök kan reseersättning förekomma, i så fall enligt överenskommelse.

Anmäl ditt intresse för höstens hembesök

8 + 11 =

Work-life symbiosis!

Work-life symbiosis!

Ända sedan industrialismens och urbaniseringens framfart för över hundra år sedan har en arbetskultur härskat som gått ut på att förvärvsarbete utförs på en gemensam, designerad och fysisk arbetsplats. Tanken om att förvärvsarbete skulle kunna ske på andra platser än...

10 tips för att lyckas med digital transformation

Den 15 maj gick Digital Workplace Summit av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm. Trots möjligheter med ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt där fysiska möten, e-post och filservrar dominerar. Detta resulterar i stress, vikande engagemang och bristande konkurrenskraft. Vad gör då organisationer i framkant som framgångsrikt lyckas driva både digital och kulturell transformation med fokus på människor och beteenden? Ta del av Gustav Molnars 10 sammanfattade tips i videon ovan.

%d bloggers like this: