Digital Workplace Roadshow 2019

Inspiration är det bästa bränslet för förändring

Diwo Roadshow riktar sig till dig som jobbar med strategisk ledning och vill veta mer om hur digitala mästare tar sig an strategier och kulturell transformation i den digitala eran

Utmaningar, trender och mindset – Att förhålla sig till den digitala eran

Kontorsarbetare spenderar cirka 78% av sin arbetsdag i den digitala världen. Trots möjligheter med ny teknik är de allra flesta fast i gårdagens arbetssätt

Hur skapas en engagerande målbild och trovärdig strategi?

Hur sätts en engagerande målbild och en trovärdig strategi som sätter människor och beteenden i förarsätet på förändringsresan? Hur kan förändringen mätas?

Office 365 som möjliggörare för modern samverkan

Trots möjligheter med ny teknik är de allra flesta organisationer fast i gårdagens arbetssätt kantade av e-post, filservrar och fysiska möten

Hur skapas vilja till förändring med fokus på människor och beteenden

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Vad gör ledare i framkant för att involvera och engagera medarbetare att följa med på resan?

Varför anordnas Diwo Roadshow?

Trots möjligheterna med ny teknik så är de allra flesta organisationer fast i gårdagens sätt att arbeta där e-post, filservrar och fysiska möten dominerar. Människor i arbetslivet möts av tsunamiliknande förändringsvågor och upplever en digital förvirring. Allt för mycket arbetstid läggs på icke värdeskapande aktiviteter såsom att söka- och återskapa information, bli avbruten av kollegor etc.

Vi brinner för att förenkla vardagen för människor i arbetslivet. Vi ser det som vår plikt att upplysa ledare om hur de kan nå sin fulla potential genom att sätta människor och beteenden i förarsätet på de digitala förändringsresorna. I en tid då stressnivåer ökar behövs inspiration som bränsle för att krympa gapet mellan möjligheterna med ny teknik och produktivitet/välmående.

FAQ

Vad är Diwo Roadshow?
Svar: Det är ett initiativ där ett urval experter inom digital transformation gör hembesök hos organisationer som söker strategisk inspiration inom den digitala arbetsplatsen med fokus på strategi, teknik och människor.

Till vem/vilka riktar sig Diwo Roadshow?
Svar: Till människor i strategisk ledning, HR, IT och kommunikation

Hur lång tid tar besöket?
Svar: Vårt besök tar cirka 1,5 timme i anspråk.

Anmäl ditt intresse till höstens Roadshow

2 + 2 =

Sluta aldrig inspireras…

10 tips för att lyckas med digital transformation

Den 15 maj gick Digital Workplace Summit av stapeln på Münchenbryggeriet i Stockholm. Trots möjligheter med ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt där fysiska möten, e-post och filservrar dominerar. Detta resulterar i stress, vikande engagemang och bristande konkurrenskraft. Vad gör då organisationer i framkant som framgångsrikt lyckas driva både digital och kulturell transformation med fokus på människor och beteenden? Ta del av Gustav Molnars 10 sammanfattade tips i videon ovan.

Den “digitala” förvirringen

Under de senaste åren har jag träffat otaligt många människor och ledare som känner en enorm förvirring så fort ordet “digitalt” används framför lättbegripliga ord. Exempel på detta är begrepp såsom “digitalt ledarskap”, “digital strategi” och “digital arbetsplats”....

Sluta prata om ytterligare ett system

De senaste åren har jag blivit besatt av att förstå varför vissa ledare och organisationer lyckas så otroligt mycket bättre än andra med digital och kulturell transformation. Varför lyckas endast ett fåtal med att låsa upp nycklarna till de digitala kontoret och inte...

15 tips för en vinnande möteskultur

I min jakt på att bidra till värdeskapande och välmående arbetsplatser har jag genom årens lopp ställt följande fråga till ledare och medarbetare inom i samtliga organisationer jag har fått äran att konsulta för; Vilka är de tre största tidstjuvarna i din vardag som...

It’s all about a rockstar culture!

Everyone knows that a company with demotivated and unhappy employees will eventually go down the drain. Short-term, you might be able to hold it together. But ultimately there will be significant spillover-effects on the customers who are not getting what they’re...