WEBINAR 26 AUGUSTI KL 8.15 – 9.00
KONSTEN ATT MÖJLIGGÖRA INNOVATION I DET HYBRIDA ARBETSLIVET

– Fysiska, digitala och kulturella perspektiv
Linnéa Stark & Gustav Molnar

Välkommen att anmäla dig till detta webinar där Linnéa Stark och Gustav Molnar kommer att dela med sig av lärdomar och forskningsbaserade tips på hur organisationer kan möjliggöra innovation i det hybrida arbetslivet.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

”Innovation is the only insurance against irrelevance. It’s the only guarantee of long-term customer loyalty ”

Linnéa Stark inreder för företag och organisatiner utifrån vision, värderingar och varumärke. Hon har en passion för beteendenforskning och har det senaste året hängivet sig åt en studie inom innovationsmiljöer. 

Linnéa Stark

Inredare, House by Stark

”Det finns ingen digital arbetsplatsstrategi. Det finns bara arbetsplatsstrategi i en digital värld.”

Gustav Molnar är VD på Diwo. Han har vigt sin karriär åt att hjälpa människor, ledare och organisationer att jobba smartare tillsammans i en allt mer digital och komplex värld. 

Gustav Molnar

CEO, Diwo

Vi lever i en allt mer komplex och föränderlig värld där organisationers innovationsförmåga har blivit en allt viktigare konkurrensfördel. Hur gör organisationer i framkant för att skapa förutsättningar till kreativitet och innovation? Vilka nycklar är viktiga att ta i beaktning vid inredning av det fysiska kontoret? Hur kan vi skapa förutsättningar för kreativitet, nyfikenhet och innovation i den digitala arbetsmiljön där medarbetarna i allt högre utsträckning arbetar på distans? Under detta webinar kommer inredaren Linnea Stark och den digitala strategen Gustav Molnar att dela med sig av lärdomar och forskningsbaserade tips på hur organisationer kan möjliggöra innovation i det hybrida arbetslivet.