Välkommen till ett kostnadsfritt webinar den 16 april

Vilken roll har HR på den digitala förändringsresan?

 – Teams och Office 365 är inte bara ett IT-projekt

Trots att tekniken blir allt enklare är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Organisationer i framkant har insett vikten av att fokusera på ledarskap och beteenden. HR har en instrumental roll i att möjliggöra en digital arbetsmiljö där medarbetare kan nå sin fulla potential och möjliggöra ständigt lärande.

Välkommen på frukostwebinar

Varmt välkommen till ett inspirerande webinar där vi kommer att lyfta fram best practice och exempel från organisationer som ligger i framkant på den digitala förändringsresan. HR spelar en instrumental roll i möjliggörandet av bestående beteendeförändringar och en värdeskapande kultur byggd på ständigt lärande. Den digitala arbetsplatsens möjligheter och utmaningar är mångt och mycket HR:s ansvarsområde, och de organisationer och ledare som ännu inte omfamnat detta faktum märker nu hur produktiviteten, välmåendet och anseendet blir lidande. Hur kan vi brygga gapet mellan teknikens kapacitet och medarbetarnas potential med hjälp av ledarskap från HR? Välkommen att delta på detta webinar om du är intresserad av detta och digitala arbetsplatser i världsklass!

När: 16 april klockan 08.00 – 09.30

Var: Webinar – Länk skickas ut till deltagare samt återfinns på denna sida

För vem: För alla er som jobbar inom HR och/eller den digitala arbetsplatsen. Kunder, partners och icke-konkurrenter har företräde i och med platsbristen.

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt

Agenda:

1. HRs roll på den digitala förändringsresan

2. Att skapa förändringsrörelse med kraften inifrån – Metodik

3. Case och konkreta tips för att lyckas med förändringsresan

4. Microsoft Teams och Office 365 som möjliggörare 

Snart dags för vårens viktigaste HR-webinar:

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Mål är meningslösa om de inte omsätts till beteenden

Diwo hjälper er att omsätta mål till förändrade beteenden och nya arbetssätt

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

Vilken är den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen i din organisation?

Sluta kommunicera utifrån ytterligare ett system

Vi är övertygande om att engagemang är nyckeln för att möjliggöra värdeskapande förändring. För att åstadkomma engagemang krävs att medarbetare blir involverade (på rätt nivå). Målbilden behöver ha mandat från den strategiska ledningen med hänsyn till dess nödvändiga koppling till organisationens övergripande affärsmål och strategi. Men för att målbilden inte ska bli luddig behöver den bottna i verkligt värde för medarbetarna, och förståelse för situationer och beteenden vilket kräver involvering.

De flesta ledare har en tendens (och inarbetat vana) att kommunicera förändring utifrån “Hur”. Då låter det ungefär så här; “Vi ska lansera ett nytt intranät”, “Vi ska lansera Office 365”. “Vi ska lansera ett dokumenthanteringssystem. Ställ dig själv frågan; Hur engagerande är det för medarbetarna att utgå från ytterligare ett system? Ledare behöver omgående sluta med att kommunicera nedifrån och upp (se pyramiden). Ytterligare ett system är inte svaret på varför vi ska genomgå komplex förändring. 

Att skapa en engagerande framgångsresa kräver planering och eftertanke. Det handlar i grund och botten om att kommunicera utifrån ett större syfte (varför ni existerar) och precisera en engagerande och trovärdig målbild som bottnar i verkligt värde för medarbetarna. Målbilden måste omsättas till “Whats in it for me?” om sann vilja ska skapas. Dessutom måste det vara supertydligt vilka beteenden som medarbetarnas förväntas börja, sluta och fortsätta göra i specifika situationer.

Diwo förändringspyramid

Nyfiken på hur vi skapar ordning och reda med Microsoft Teams och SharePoint? Tveka inte på att kontakta oss för en demo så berättar vi mer om vårt koncept för governance, kontroll samt ordning och reda.