We help you succeed with the possibilities of the new technology

We bridge the gap between the possibilities with modern technology and business performance

Get insights with Diwo Index

Diwo Index är marknadens ledande verktyg för att kartlägga den digitala mognadsgraden och få värdefulla insikter.

Digital strategies and pre-studies

We are experts in strategies for digital transformation. We help you mobilize, gather around a value proposition and develop actionable initiatives and road maps.

Konsulter inom digital arbetsplats

Vi har marknadens mest seniora konsulter inom den digitala arbetsplatsen och erbjuder beprövade koncept för att förenkla och automatisera verktygen och hjälpa er att jobba smartare.

Modern ways of working

Do you need help creating the conditions for common working methods and behaviours? We apply proven methodology to create the power of change

Document mgmt.

We help you move from file servers and third-party applications to modern and structured collaboration in OneDrive, Teams and SharePoint

Intranet & Portals

Vi använder kraften av modern teknik för att skapa engagerande och skalbara intranät med hög grad av personalisering och användarvänlighet. 

Marknadens ledande index och benchmark inom digital arbetsplats

Diwo index

Framgångsrik digital transformation kräver insikt och samsyn kring vilka utmaningar och möjligheter som finns. Diwo index är ett kraftfullt verktyg för att få insikter om den digitala arbetsplatsen. Verktyget sätter medarbetarna i fokus och ger företag kraften att förändras. På riktigt.

 

Gain insights about your digital workplace with the leading benchmark

Diwo Index är ett unikt och marknadsledande verktyg för att kartlägga mognadsgraden inom en digital arbetsplats. Diwo Index består av en medarbetarenkät med forskningsbaserade frågor som samlar kraftfulla insikter för att möjliggöra den digitala arbetsplatsen och öka organisationens produktivitet. Med hjälp av Diwo Index kan ni ta pulsen på era medarbetare och mäta mognadsgraden inom er digitala arbetsplats. Resultatet jämförs med vår insamlade data från andra jämförbara organisationer vilket resulterar i en index och benchmark som organisationer kan använda för att rikta sina insatser dit de behövs som allra mest.

Vägen till framgångsrik förändring börjar med samsyn kring nuläget och en gemensam vilja att nå ett nyläge. Många organisationer saknar konkret data på sina större utmaningar inom området digital arbetsplats vilket ofta leder till insatser som inte får önskat resultat. Med hjälp av Diwo Index kan ni involvera medarbetare och skapa samsyn på en strategisk nivå gällande vilka insatser som ska prioriteras för att brygga gapet mellan möjligheterna med tekniken och den faktiska arbetsplatsproduktiviteten.

Verktyget har utvecklats tillsammans med Sveriges ledande experter inom digital arbetsplats och produktivitet och kräver minimala resurser för organisationer. Diwo sköter hela lanseringen och tar hand om hela processen från start till mål. Läs mer om vår process nedan.

What does the Diwo Index process look like?

f

1. Create

Vårt team av experter sätter upp enkäten och anpassar den efter er grafiska profil, vision och önskemål.

2. Answer

Enkäten distribueras digitalt till medarbetarna. Den är mycket användarvänlig och tar cirka 15 minuter att besvara. 

3. Analysis

Our team analyzes the responses and compiles the results into an insightful and visual report. Of course, the complete data is also provided separately.

4. Presentation

Our customer manager conducts a thorough presentation of the report which includes recommendations on strategic initiatives from us at Diwo.

Vi har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet. Resultatet har används för att mobilisera förändringsresor med ett gemensamt ”sence of urgency” och samsyn gällande utmaningar inom den digitala arbetsplatsen.

leading methodology for digital transformation strategies

Strategier och förstudier

Vi har hjälpt ett flertal av Nordens ledande organisationer med att utveckla handlingskraftiga strategier för att lyckas med sina digitala förändringsresor. Läs mer om hur vi går till väga…

Vi har hjälpt flera av Nordens starkaste varumärken med att utveckla handlingskraftiga strategier för digital transformation och den digitala arbetsplatsen. Vi tillämpar en beprövad och forskningsbaserad metodik i syfte att säkra effekthemtagning och mätbar förändring med fokus på ledarskap, teknik och beteenden. Vi inleder vår gemensamma resa med att ingjuta inspiration som bränsle då samförstånd och insikt i best practice gällande den digitala arbetsplatsplatsen är en kritisk framgångsfaktor som får samtliga involverade att tänka i mer produktiva banor. Arbetsprocessen säkerställer att vi backar från lösningar (Hur) tills dess att vi fått samsyn avseende nuläget, fått värdeskapande perspektiv på drivkrafter och målbild, kartlagt medarbetarnas olika förväntningar, utmaningar och beteendemönster och identifierat nycklarna för att nå medarbetarnas mål och bidra till värdeskapande arbetsplatser.

Under strategin arbetsprocess tillämpas följande aktiviteter:

 

  • Diwo Index - Digital Workplace performance and benchmark
  • Stakeholder interviews
  • Workshops (clearly defined work meetings with concrete goals and exercises)
  • Observation and various measurements
  • Ongoing working meetings with project members

Digital workplace strategy – a journey in 6 steps

1. Inspiration - Start with wow

Inspiration is the best fuel for change. We highlight lessons learned and good examples from organizations at the forefront.

2. Nulägesanalys & mobilisering

We measure and observe the current situation with the aim of creating a common "sense of urgency".

3. Målbild och effektområden

Together, we develop a target image and impact goals that harmonize with the organization's vision and overall business strategy.

4. Employee- and needs analysis

We translate the value proposition into "what's in it for me" by identifying target groups, employee journeys and situations.

+

5. Transformation analysis

We identify strategic initiatives and critical success factors to bridge the gap between technology and productivity.

R

6. Strategy and roadmap

Together, we prioritize strategic efforts based on complexity and benefit. The strategy is then compiled into a road map.

Vill du veta mer om Diwo Strategiutveckling?


Gustav Molnar

Gustav Molnar

Digital Workplace Strategist

Telefon: +46 7722530798
e-post: gustav.molnar@diwo.se

Vi är experter på att möjliggöra nya arbetssätt med Microsoft 365

Vi möjliggör Microsoft 365

Trots investeringar i ny teknik, såsom Office 365, så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Våra seniora Team hjälper er att anpassa och förenkla Microsoft 365 samtidigt som vi förändrar arbetssätt med fokus på ledarskap, medarbetarskap och beteenden

 

Vad är Microsoft 365?

Med Microsoft 365 kan ni möjliggöra modern samverkan och ökad produktivitet. Microsoft 365 innehåller klassledande produktivitetsverktyg med avancerade funktioner för säkerhet och enhetshantering.

Kundanpassade IT-lösningar

För att möjliggöra kraften i Microsoft 365 och verktyg såsom SharePoint, Teams och Flow så är det kritiskt att anpassningar görs efter er organisations behov. Vi förenklar och automatiserar upplevelsen.

Förändringsledning & Utbildning

För att möjliggöra nya sätt att arbeta är det kritiskt att fokusera på ledarskap, medarbetarskap och beteenden. Vi erbjuder förändringsledning och utbildning. Vi coachar även ledare i digitalt ledarskap.

Microsoft 365

Vad är Microsoft 365?

Microsoft 365 för samman Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security. Det ger en fullständig, smart lösning som ger anställda möjlighet att vara kreativa och arbeta tillsammans på ett säkert sätt. 

Få ut kraften ur Microsoft 365

Kanske tillhör du en organisation som redan har nödvändiga licenser för att arbeta smarta med Microsoft 365? Trots investeringar i ny teknik så är de flesta organisationer dock fast i traditionella arbetssätt där e-post, filservrar och fysiska möten dominerar. Vi hjälper er att brygga gapet mellan möjligheterna med Microsoft 365 och verksamhetens produktivitet och välmående.

Vad är Office 365?

Kundanpassade IT-lösningar

Tekniken förändras i en allt högre takt. För IT-avdelningar ställer detta högra krav på att vara utforskande, ligga i framkant och säkerställa att anpassade IT-lösningar är framtidssäkrade och ständigt uppdateras och förbättras. Vi upplever att allt för många organisationer bygger lösningar baserade på gårdagens sätt att tänka, vilket resulterar i att de inte drar nytta av de möjligheterna som finns med AI och ständiga förbättringar. Vi på Diwo är dedikerade till att skapa framtidssäkrade lösningar som följer Microsofts rekommendationer och riktlinjer. Detta innebär att våra kunder får IT-lösningar som är anpassade efter verksamhetens behov och processer samtidigt som de är med på resan med Microsofts roadmap.

Vi har högsta kompetens inom bland annat Microsoft 365, SharePoint, Microsoft Teams, IT-arkitektur, UX/UI-design och systemutveckling. Tillsammans kan vi möjliggöra en digital arbetsplats i världsklass.

Nyfiken på hur vi skapar ordning och reda med Microsoft Teams och SharePoint? Tveka inte på att kontakta oss för en demo så berättar vi mer om vårt koncept för governance, kontroll samt ordning och reda.

Förändringsledning och utbildning

Diwo hjälper er att omsätta mål till förändrade beteenden och nya arbetssätt

Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. Organisationer i framkant har lärt sig att det krävs tydliga spelregler för beteenden vid införandet av ny teknik förändrade arbetssätt. Ledare behöver odla ett förnyat mindset vad gäller den virtuella delen av arbetsmiljön och betrakta den med samma kärlek som den fysiska. Kultur lever i allra högsta grad i den digitala arbetsmiljön. Via våra skärmar förekommer beröm, mobbning, feedback, kärlek och frustration. Vad gör ni för att uppmuntra goda digitala beteenden?

Vilken är den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen i din organisation?

Sluta kommunicera utifrån ytterligare ett system

Vi är övertygande om att engagemang är nyckeln för att möjliggöra värdeskapande förändring. För att åstadkomma engagemang krävs att medarbetare blir involverade (på rätt nivå). Målbilden behöver ha mandat från den strategiska ledningen med hänsyn till dess nödvändiga koppling till organisationens övergripande affärsmål och strategi. Men för att målbilden inte ska bli luddig behöver den bottna i verkligt värde för medarbetarna, och förståelse för situationer och beteenden vilket kräver involvering.

De flesta ledare har en tendens (och inarbetat vana) att kommunicera förändring utifrån “Hur”. Då låter det ungefär så här; “Vi ska lansera ett nytt intranät”, “Vi ska lansera Office 365”. “Vi ska lansera ett dokumenthanteringssystem. Ställ dig själv frågan; Hur engagerande är det för medarbetarna att utgå från ytterligare ett system? Ledare behöver omgående sluta med att kommunicera nedifrån och upp (se pyramiden). Ytterligare ett system är inte svaret på varför vi ska genomgå komplex förändring. 

Att skapa en engagerande framgångsresa kräver planering och eftertanke. Det handlar i grund och botten om att kommunicera utifrån ett större syfte (varför ni existerar) och precisera en engagerande och trovärdig målbild som bottnar i verkligt värde för medarbetarna. Målbilden måste omsättas till “Whats in it for me?” om sann vilja ska skapas. Dessutom måste det vara supertydligt vilka beteenden som medarbetarnas förväntas börja, sluta och fortsätta göra i specifika situationer.

Diwo förändringspyramid

en_GBEnglish (UK)