Get to know some of our experts in the field of Digital Transformation

Jessica Roa

Jessica Roa

Microsoft 365 specialist

Jessica är en specialist inom Microsoft 365 som brinner för säkerhet och kundnytta. Jessica jobbar med allt från förvaltning och support till migrering och utvevckling.

Daniel Brav

Daniel Brav

Solution Architecht Microsoft 365

Daniel is one of Sweden's perhaps strongest solution architects within Office 365 with extensive experience with SharePoint and solutions that modernize and simplify work methods.

Edward Ringborg

Edward Ringborg

COO / Digital Workplace Strategist

Edward is a digital strategist who has helped some of the Nordics' strongest brands to work smarter through strategic initiatives for the digital work environment.

Sofia Fiske

Sofia Fiske

Digital Workplace Strategist

Sofia is a digital strategist and inspirer with solid experience in Microsoft 365 and change management. Sofia is passionate about simplifying everyday life for people in working life.

Niklas Velander

Niklas Velander

Digital Workplace Strategist

Niklas is a senior consultant and digital strategist with extensive experience within Microsoft 365. Niklas' expertise is in portals, intranets and document management.

Bjanka Colic

Bjanka Colic

Digital Workplace Strategist

Bjanka is a digital strategist and productivity coach with a background as a solution specialist from Microsoft. Bjanka is a specialist in helping organizations succeed with Microsoft 365

Dilan Ahmed

Dilan Ahmed

Productivity Coach Microsoft 365

Dilan is a productivity coach and expert within Microsoft 365 who helps people and organizations succeed in the transition to new sustainable ways of working.

Sascha Fiebig

Sascha Fiebig

Technical Strategist

Sascha is a digital strategist and project manager who is passionate about simplifying everyday life for people in working life. Sascha has solid experience with Microsoft 365 and Power Platform.

VÅR MISSION

We bridge the gap between modern technology and business performance.

Trots möjligheter att jobba smartare, med modern teknik som möjliggörare, så är allt för många människor och organisationer fast i traditionella och förlegade arbetssätt. Vardagen i arbetslivet är kantad av icke-värdeskapande aktiviteter vilket bidrar till stress och vikande lönsamhet. En omfattande del av människors arbetsaktiviteter är enkla och repetitiva. De skulle med fördel kunna automatiseras i syfte att öka effektivitet och bidra till att människan kan utföra mer stimulerande arbetsuppgifter. Vår mission är att hjälpa organisationer att jobba smartare genom att brygga gapet mellan möjligheter med ny teknik och prestation på arbetsplatsen.

VÅR VISION 

Tillsammans agerar vi för att vara den mest värdeskapande partnern inom den digitala arbetsplatsen.

Vi är experter på digital transformation och hjälper våra kunder att lyckas med den digitala arbetsplatsen. Vi är en del av koncernen Worklife Group som samlas runt en gemensam vision om att tillgodose mänskliga, ekonomiska och planetära behov i arbetslivet, vilket utgör grunden i vår syn på värdeskapande. Genom att förbättra den digitala upplevelsen och hjälpa människor att jobba smartare tillsammans så bidrar vi till ökat välmående och lönsamhet samtidigt som vi framtidssäkrar organisationer för morgondagens utmaningar. Vi är övertygade om att mänskliga, ekonomiska och planetära behov går hand i hand med varandra genom medvetna val.

VÅRA INTRESSENTER

Tillsammans agerar vi för att vara den mest värdeskapande partnern inom den digitala arbetsplatsen - och bidra till mänskliga, ekonomiska och planetära behov för våra intressenter.

Resan börjar internt på Diwo där vi agerar för att skapa kraft och förutsättningar för såväl arbetsglädje samt lönsamma leveranser och hållbara arbetssätt.

Vi utvecklar våra kunder och partners samtidigt som vi vill bidra till ett bättre samhälle. För ägarna ser vi att mänsklig och hållbar utveckling går hand i hand med lönsamhet och avkastning.

en_GBEnglish (UK)