Vi hjälper er att ta era digitala arbetssätt till nya höjder.

Har ni investerat i Microsoft 365 men upplever att ni fortfarande sitter fast i förlegade arbetssätt? Om ni vill jobba mer modernt och effektivt så har vi ett upplägg som passar just er.

Diwo Boost 365

Vi erbjuder ett paket med inspiration, workshop för digitala spelregler samt utbildningsinsatser till ett fast pris. Kontakta oss för mer info.

1. Inspiration och Lärdomar

Vi erbjuder ett unikt inspirarionspass där vi delar exempel från organisationer som bemästrat den digitala arbetsplatsen.

2. Workshop - Digitala spelregler & arbetssätt

Denna workshop följer en beprövad metodik som hjälper er att samlas runt gemensamma digitala spelregler och arbetssätt som effektiviserar samverkan.

3. Utbildningar med fokus på Microsoft 365

Välkommen att välja bland våra högklassiga utbildningar inom Microsoft 365 och digital arbetsplats. Vi hjälper dig och dina kollegor att jobba smartare.

Urval av Diwos utbildare och workshopledare

Vi har marknadens mest seniora kompetens inom digital arbetsplats

Våra pedagogiska utbildnings- och workshopledare följer en beprövad metodik och är måna om att varje uppdrag leder till värdeskapande förändring.

Maria Stenfelt-Ramzell

Digital Strateg

Maria Stenfelt-Ramzell

Digital Strateg

Niklas Velander

Digital Strateg

Bjanka Colic

Digital Strateg

Sofia Fiske

Digital Strateg

Gustav Molnar

Inspiratör

Dilan Ahmed

Produktivitetscoach

Dan Odehammar

Microsoft 365 Specialist

Utval av utbildningar inom Digital Arbetsplats

Nedan följer ett urval av våra mest populära utbildningar. Kontakta oss gärna för att berätta mer om era behov och önskemål så sätter vi ihop ett utbildningspaket just för er.

Smartare arbetssätt i Microsoft Teams - Tips och tricks som allt borde känna till

Microsoft Teams är en hubb för modern samverkan som möjliggör en mängd effektiva arbetssätt både för dig som individ och i samverkan i team och grupper. Trots kraften i Microsoft Teams använder allt för många människor endast de grundläggande funktionerna för chatt och samverkan. Denna utbildning lyfter fram de allra senaste inom tips och best practice för att jobba smartare tillsammans i Teams. Tips som alla borde känna till med förmodligen inte gör.

Jobba smartare med dokument och filer i Microsoft 365

Att hantera dokument och filer är för många människor en stor tidstjuv. I snitt spenderar organisationer upp emot 30 procent av arbetstid på att söka- och återskapa dokument och information som redan existerar. Under denna utbildning går vi igenom grunderna för effektiv dokumenthantering med Teams- SharePoint och OneDrive som möjliggörare och hjälper er att komma igång med smartare hantering av dokument.

Effektiv digital kommunikation och smartare digitala/hybrida möten

Det råder idag en förvirring i den digitala arbetsmiljön gällande när och varför olika digitala kanaler ska användas. Detta resulterar i ökad stress och ineffektiv kommunikation. I denna utbildning fokuserar vi på smidig och effektiv kommunikation med Microsoft 365 som möjliggörare och besvarar frågor såsom ”När ska vi använda e-post vs Teams kanaler vs chatt etc.) Vi delar även konkreta exempel på hur team och grupper kan ha effektiva digitala möten.

Microsoft To Do och Planner

Människor i arbetslivet tar in en överväldigande mängd information och notiser. Vi växlar mellan olika system samtidigt som ljudet av e-postnotiser plingar frekvent. För att bli högpresterande och välmående i det digitala arbetslivet är det viktigt att bemästra förmågan att fokusera och på ett strukturerat sätt hantera uppgifter för både individer och team. Under denna utbildning går vi grundligt igenom  Microsoft To Do och Planner och ger konkreta tips för hur du och dina kollegor kan jobba smartare tillsammans.

Workshop – Digitala spelregler och arbetssätt

Trots möjligheter att jobba smartare tillsammans med Microsoft 365 som möjliggörare så är allt för många människor och organisationer fast i förlegade arbetssätt. Det råder förvirring kring vilket digitalt verktyg/kanal som ska användas när och varför. Denna beprövade workshop hjälper er att skapa samsyn och lägga grunden för gemensamma arbetssätt med digitala spelregler.

Syftet med workshopen;

  • Att skapa samsyn gällande drivkrafterna/nyttan med
    gemensamma digitala arbetssätt för att möjliggöra
    effektiv kommunikation och samverkan.
  • Att samla input till riktlinjer, spelregler och guidelines för gemensamma digitala arbetssätt

Output – leverabler

Diwo levererar utkast på digitala spelregler samt rekommendationer för framgångsrik förankring.

 

Years Established

Kunder

Inspiration – Konsten att jobba smartare tillsammans.

Trots möjligheter att jobba smartare med ny teknik, så är allt för många organisationer fast i förlegade arbetssätt kantade av icke värdeskapande beteenden och ökad stress. Hur gör organisationer i framkant för att möjliggöra samarbete, kultur och engagemang i det allt mer digitala arbetslivet? Under denna inspiration bjuder vi på konkreta och forskningsbaserade tips på hur du och din organisation kan bemästra utmaningarna med det nya arbetslivet och möjliggöra hållbarare digitala arbetssätt.

.

Ett urval av våra tjänster inom förändringsledning…

Digitala riktlinjer - scenariomatris

Allt för många människor upplever en förvirring gällande när de ska använda vilket verktyg för att samarbeta och kommunicera. Vi hjälper er att införa tydlighet och sammaställer en matris utifrån scenarios. 

I

Spelregler och arbetssätt

På det fysiska kontoret finns det gott om goda vanor, men hur ser det ut med beteenden på det digitala kontoret? Vi hjälper er att enas om gemensamma spelregler för digitala beteenden och arbetssätt.

Ambassadörsprogram

För att lyckas med en bestående förändringsresa är vi övertygade om att kraften måste komma inifrån. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för ett engagerande och utforskande ambassadörsprogram.

Digitalt ledarskap

En av de största anledningarna till att IT-projekt misslyckas är att chefer och ledare inte föregår med goda exempel. Vi hjälper er att skapa tydliga förväntningar på ledarskapet och coachar under resan.

Utbildning och onboarding

Kunskap och förståelse för verktygen i Office 365 är kritiskt. För att säkerställa en framgångsrik förändring utbildar vi både i verktygen samt i goda beteenden och sår ett frö om vikten av det ständiga lärandet. 

Kommunikationsplan

Att förändra beteenden och arbetssätt kräver en tät kommunikation. Vi hjälper er att skapa förutsättningar för en god kommunikation genom att tillsammans ta fram en tydlig kommunikationsplan för resan.

Få ut den fulla potentialen av digital transformation

Vi hjälper er att förändra beteenden och arbetssätt

genom att tillämpa väl beprövad metodik

Välkommen att ta kontakt!

Vänligen fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt

14 + 12 =