Diwo använder sig nu av generativ AI för att analysera medarbetares perception av den digitala arbetsmiljön med deras pulsmätningsverktyg ”Diwo Index”. Med över 100 000 människors data från olika organisationer har Diwo etablerat sig som ledande inom kartläggning av den digitala mognadsgraden i Norden. Genom att erbjuda marknadens främsta medarbetarenkät inom den digitala arbetsplatsen ger Diwo varje organisation en benchmark och möjlighet till jämförelse mot index.

Den digitala arbetsmiljön har blivit alltmer betydelsefull i dagens snabbföränderliga arbetsvärld. Organisationer inser vikten av att förstå sina medarbetares uppfattning och erfarenheter av den digitala arbetsmiljön för att kunna skapa en effektiv och hållbar arbetsplats. Diwo-index är ett kraftfullt verktyg för organisationer som vill utvärdera sin digitala mognad och förbättra den digitala arbetsmiljön. Genom att erbjuda varje organisation en benchmark och möjligheten att jämföra sig med index kan Diwo ge konkreta insikter och vägledning för att ta itu med eventuella brister och optimera den digitala arbetsmiljön.

Diwo har samlat in data från över 100 000 människor i arbetslivet, vilket ger dem en omfattande och unik kunskapsbas att dra ifrån. Genom att analysera medarbetares pulsmätningar och kombinera det med generativ AI-teknik kan Diwo få insikt i medarbetarnas perception av den digitala arbetsmiljön. Detta innebär att man inte bara förlitar sig på traditionella medarbetarenkäter, utan även får en mer objektiv och holistisk bild av medarbetarnas upplevelser.

Förutom att erbjuda mätning och analys av medarbetarnas uppfattningar, kan Diwo också genomföra datastudier, tidsanalyser och objektiva mätningar för att ge ännu mer relevanta insikter. Genom att kombinera olika metoder och datakällor kan Diwo ge en omfattande och detaljerad bild av den digitala arbetsmiljön och hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut för förbättringar.

Är du och din organisation nyfikna på att ta pulsen på er digitala arbetsplats med hjälp av Diwo Index? Välkommen att kontakta oss på Diwo