Människor i arbetslivet står inför tsunamis av förändringsvågor. Ny teknik på arbetsplatsen är en kritisk framgångsfaktor för att möjliggöra förmågor såsom samarbete och innovation. Trots all ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt och kämpar förgäves med att anpassa ledarskap och beteenden. Resultatet är att cirka 9 av 10 organisationer misslyckas med att åstadkomma ökad produktivitet och mätbara effekter inom områden såsom innovationskraft, effektivitet och ökat engagemang. Trenden är tydlig; människor i arbetslivet mår allt sämre. Stressnivåerna ökar och endast 16 procent av svenskarna uppger att de är engagerade i sina yrken.

För några dagar sedan fick jag möjligheten att föreläsa på Digital Workplace Summit på Rival. I publiken fanns hundratals organisationer representerade. Jag passade därför på att “ta pulsen” genom att ställa några frågor via mentimeter;

tidstjuvar

En intressant, dock inte förvånande reflektion, är att ineffektiv möteskultur toppar listan över tidstjuvar följt av e-post och att bli avbruten av kollegor. Möteskultur är primärt inte en teknikfråga.

utmaning

Vad gäller den största utmaningen inom den digitala arbetsplatsen så är det endast 1 procent som uppger att tekniken är den största utmaningen. Det är uppenbart att det för de allra flesta organisationer inte längre handlar om “ytterligare ett system”. De senaste årens teknikupprustning har lett till en relativt hög teknikintensivitet. Dessvärre upplever väldigt många människor att den nya tekniken är förvirrande. Utmaningarna år 2017 handlar istället om ledarskap, beteenden och förändringsvilja samt målbild och strategi.

prio

Den digitala arbetsplatsen är en fråga om arbetsmiljö som syftar till att möjliggöra förmågor såsom att samarbeta och kommunicera i syfte att öka konkurrenskraft. Många yrkesroller uppger att de spenderar över 70 procent av sin arbetsvardag i den digitala arbetsmiljön. Så var är HR någonstans i diskussionen gällande den digitala arbetsmiljön och dess påverkan på stress, hälsa, engagemang och produktivitet?

puls

Det finns uppenbart en hel del förbättringsområden gällande den digitala arbetsmiljön. En sak står tydligt; Det finns ingen större organisation som har genomfört “den perfekta resan” gällande den digitala arbetsmiljön”. Resan tycks heller aldrig ta slut då förändring är konstant. Däremot finns gott om exempel på organisationer som ligger i framkant och lyckas åstadkomma mätbara förändringar som leder till ökat engagemang hos medarbetarna inkluderande nya arbetssätt, som står i direkt relation till ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Så vad utmärker då ledare och organisationer i framkanten av den digitala resan? Här kommer 5 snabba reflektioner;

  1. De förstår att digital arbetsplats handlar om arbetsmiljö
  2. De betraktar medarbetarnas digitala upplevelse på samma sätt som kundens
  3. De pratar inte om “ytterligare ett system”, de pratar om förmågor
  4. De bryter ner effektområden till konkreta beteenden (börja göra, sluta göra)
  5. De förstår vikten av ledarskap och koppling till övergripande strategi

Låt 2018 bli året då ledarskapet på allvar förstår vikten av den digitala arbetsmiljön.

Gustav Molnar
gustav.molnar@diwo.se