Under de senaste åren har jag träffat otaligt många människor och ledare som känner en enorm förvirring så fort ordet “digitalt” används framför lättbegripliga ord. Exempel på detta är begrepp såsom “digitalt ledarskap”, “digital strategi” och “digital arbetsplats”. För att tala klarspråk; Egentligen handlar det bara om ledarskap, strategi och arbetsplats i en allt med digital värld.


Min uppfattning är att ledare generellt behöver prata mer klarspråk för att kunna skapa förutsättningar för lyckade förändringsresor. Det handlar om att sätta människor (såväl kunder som medarbetare) i förarsätet och inse att det i slutändan fortfarande handlar om strategi och ledarskap för att nå organisationens större syfte. Inte bara för att skapa en välmående organisation i en allt mer digital värld. För många organisationer handlar förändringsresan om överlevnad då spelreglerna för affärsmodeller förändras i takt med teknikutveckling av disruptiv karaktär.

Nästa gång du hör ett begrepp som börjar med ordet “digital” och känner dig förvirrad så vill jag uppmuntra dig att slappna av, reflektera och fokusera på ordet som följer därpå. Förvirringen grundas oftast i att du som individ upplever att du saknar kontroll/kunskap gällande vad “digital” egentligen innebär. Den tid som vi lever i kommer att präglas av ständig förändring där utvecklingstakten ökar allt snabbare. Vill du skapa kontroll för att reducera din förvirring så finns det ett bra tillvägagångssätt; var mer utforskande och nyfiken på din omvärld.

Gustav Molnar