Vad gör din organisation för att säkerställa en hållbar och värdeskapande arbetsplats i en allt mer digital värld? Dagens arbetsplatser står inför tsunamis av förändringsvågor som rubbar den kontroll som för många människor är en hörnsten för trygghet. För att skapa hållbara arbetsplatser krävs ett nytt mindset på ledarskap. 

Den 9 januari 2007 klev Steve Jobs ut på scenen och höll upp den första versionen av iPhone. Detta anses av många varit starten på den mobila revolutionen. Det var visserligen inte den första smarta telefonen på marknaden men någonting hände den dagen som fick människor att vilja tälta utanför butiker i väntan på att lägga vantarna på sin första iPhone. Några år senare hade sociala plattformar såsom Facebook och Instagram tagit världen med storm och den sociala revolutionen var ett faktum. Samtidigt har stressnivåerna i arbetslivet ökat kraftigt. Idag lever vi i en värld där teknik såsom artificiell intelligens, blockchain och augmenterad verklighet spås vända upp och ner på vårt sätt att leva och arbeta.

För en tid sedan läste jag en artikel som hänvisade till uppgifter från Försäkringskassan. Det alarmerande budskapet i artikeln fick mig att trilla baklänges. Sedan 2010 har antalet sjukskrivna på grund av stress sexfaldigats – och en ny trend märks i sjuktalen. De som bränns ut är yngre, man är borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen. Uppgifterna om de kraftigt ökade stressnivåerna fick mig att bli intresserad för ett eventuellt samband med våra digitala beteenden och förändrade arbetssätt. Användningen av mobila enheter under motsvarande period ökat lavinartat. En brittiskt studie hävdar att kontorsarbetare spenderar 1700 timmar per år med att stirra in i en skärm, av dessa upplever 37 procent huvudvärk som följd av långvarig skärmtid. Enligt en studie genomförd av Diwo så spenderar tjänstemän cirka 78 procent av sin arbetstid i den digitala arbetsmiljön.

För att illustrera sambandet mellan våra digitala beteenden och sjukskrivningar relaterade till stress la jag in siffrorna i nedanstående graf. Samband eller inte? Vad säger du själv?


Vi kan inte längre blunda för att arbetsmiljön i högsta grad har blivit digital. Trots detta så förvånas jag över att ledare och chefer inte känner sig bekväma med hur de ska leda och agera som föredömen i en allt mer digital värld. I min jakt på att söka svar på varför vissa ledare och organisationer lyckas så oerhört mycket bättre än andra med att skapa hållbara och värdeskapande arbetsplatser i den digitala eran har jag åkt land och rike runt. Jag har lagt örat mot rälsen, lyssnat och observerat för att skapa förståelse och dela mina insikter. Vad gör då ledare i framkant? Här är fem sammanfattande lärdomar.

1. De söker inspiration och förståelse innan de sätter en målbild
Ledare i framkant inser att inspiration är det bästa förändringsbränslet. De söker därför kunskap hos andra organisationer som påbörjat sina förändringsresor för att lära sig av såväl misstag som framgång. Innan de sätter en engagerande målbild ser de till att ta pulsen på sin egna verksamhet och förstå sitt nuläge.

2. Kommunikation utgår från ett större syfte ”varför”– inte från teknik ”hur”
Merparten av organisationer jag besöker går i samma fälla om och om igen. De kommunicerar utifrån ”hur” istället för ”varför”. Detta är en av anledningarna till varför minst 7 av 10 strategiska initiativ aldrig går i mål. Engagemang är nyckeln till framgång. Engagemang kommer genom involvering. Ledare i framkant kommunicerar inte om ytterligare ett system. De involverar människor genom att kommunicera utifrån det större syftet.

3. HR är med i förarsätet i de digitala förändringsresorna
Det är en självklarhet att högsta ledningen ska vara involverade i förändringsresor som påverkar samtliga medarbetare. Det blir tack ock lov allt vanligare att även HR sätter sig i förarsätet på de digitala förändringsresorna. Ledare i framkant inser att detta är en kritisk framgångsfaktor för att lyckas med ledarskap och beteenden i den digitala arbetsmiljön.

4. Medarbetarnas beteenden och förväntningar kartläggs
Organisationer som flyttar till aktivitetsbaserade kontor strävar efter att inreda kontorsmiljön på ett sätt som stimulerar och stödjer olika beteenden. Utformningen av den digitala arbetsplatsmiljön bygger på samma princip. Ledare i framkant kartlägger organisationen i form av personas som utgår från önskade beteenden och förväntningar.

5. De enas om gemensamma spelregler för beteenden i den digitala arbetsmiljön
Mål är meningslösa om de inte bryts ner till beteenden. För att möjliggöra värdeskapande förändring krävs en engagerande målbild som på ett konkret sätt bryts ner till beteende i den digitala världen. Ledare i framkant involverar människor, föregår med gott exempel och säkerställer att det är tydligt vad som förväntas av medarbetarna. Vad ska vi sluta, fortsätta och börja göra imorgon?

Vad gör ni för att vända trenden med stress i arbetslivet? Vad gör du som ledare för att säkerställa en hållbar och värdeskapande arbetsplats?

Gustav Molnar
CEO Diwo