Webinar

Arbetsplatsstrategi

i en digital värld?

11 juni kl 08.00 – 08.45

Kostnadsfritt webinar

I en värld där majoriteten av kontorsarbetare jobbar hemma till följd av Covid-19 väcks frågor om framtidens arbetsplats. Vilka följder kommer detta att få och hur bör organisationer agera strategiskt för att skapa konkurrenskraftiga arbetsplatser i en allt mer digital värld? Hur behöver styrning- och ledarskap anpassas för att skapa tillit och förändringskraft? För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs en enhetlig strategi som väver samman den fysiska, digitala och psykosociala arbetsmiljön. Välkommen till ett webinar tillsammans med Torbjörn Eriksson och Gustav Molnar.

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

”There is no such thing as a digital workplace strategy, there is only workplace strategy in a digital world.”

Gustav Molnar

CEO, Diwo

”För att skapa arbetsplatser där människor kan nå sin fulla potential, krävs en arbetsstrategi som tar till vara på den digitala, fysiska och psykosociala arbetssmiljön”

Torbjörn Eriksson

CEO, Tenant and Partner

Webinars 2020

Maj 28

8.00 – 9.00

Kostnadsfritt webinar

Ordning och reda i Microsoft Teams

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för samarbete men det har en tendens att bli förvirrande i takt med att antal Team, kanaler och dokument ökar. I det här webinariet djupdyker vi konkreta exempel på hur ni kan skapa kontroll i Teams. Vi kommer även att gå in på dokumenthantering i Office 365, visa exempel på strukturer och automatiserad taggning.  Vi går även igenom Diwo’s beprövade koncept för att skapa ordning och reda i Teams genom automatiserad provisionering och förenklad livsykelhantering. 

Maj 29

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Digitala spelregler och arbetssätt

På det fysiska kontoret finns det gott om goda vanor, men hur ser det ut med gemensamma arbetssätt på det digitala kontoret? För att se verklig effekt av Office 365 och Microsoft Teams, krävs inte bara att möjliggöra teknik, vi måste förändra våra beteenden också. Det sägs vara svårt att lära gamla hundar sitta. I det här webinariet djupdyker vi i beteenden och ger er nyttiga tips på hur ni kan tillämpa ”Spelregler”, och skapa gemensamma arbetssätt i Teams.

Jun 3

8.00 – 9.00

Kostnadsfritt webinar

HRs roll på den digitala förändringsresan

Trots att tekniken blir allt enklare är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt. Organisationer i framkant har insett vikten av att fokusera på ledarskap och beteenden. HR har en instrumental roll i att möjliggöra en digital arbetsmiljö där medarbetare kan nå sin fulla potential och möjliggöra ständigt lärande.

Jun 4

8.00 – 8.30

Kostnadsfritt webinar

Microsoft Teams – tips & tricks battle

Microsoft Teams är en kraftfull möjliggörare för att samarbeta och arbeta produktivt. I detta webinar anordnar vi en battle mellan två seniora Teams-experter. Ni som åhörare är delaktiga genom att rösta på vilka tips ni tycker är bäst. Det kan endast finnas en vinnare… 

Jun 11

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Arbetsplatsstrategi i en digital värld

I en värld där majoriteten av kontorsarbetare jobbar hemma till följd av Covid-19 väcks frågor om framtidens arbetsplats. Vilka följder kommer detta att få och hur bör organisationer agera strategiskt för att skapa konkurrenskraftiga arbetsplatser i en allt mer digital värld? Hur behöver styrning- och ledarskap anpassas för att skapa tillit och förändringskraft? För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs en enhetlig strategi som väver samman den fysiska, digitala och psykosociala arbetsmiljön. Välkommen till ett webinar tillsammans med Torbjörn Eriksson och Gustav Molnar.

Jun 17

8.00 – 8.45

Kostnadsfritt webinar

Yammer som möjliggörare för lärande och innovation

Yammer är ett ett socialt nätverk som hjälper organisationer att nätverka, dela kunskap och diskutera idéer som ligger till grund för innovation. I detta webinar går vi igenom lärdomar och insikter från organisationer som ligger i framkant när det kommer till att skapa rörelse och nytta med Yammer som möjliggörare. Hur passar Yammer in som pusselbit tillsammans med Microsoft Teams? Välkommen på detta webinar där vi ger svar på dina frågor om Yammer.